Yürürlükte Olan Yeni Sigorta Teşvikleri Eğitimi (7252, 17256, 27256)-(Online Eğitim)

 • Eğitmen:

  Atakan YILDIZ
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim Yarım Gün Sürecektir ( 4 Ders Saati )
  13.00 - 17:00 ( İhtiyaç Molası Verilecektir )

 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  7 Eylül 2019 ( Cumartesi )
  26 Eylül 2019 ( Perşembe ) 09.00 - 13.00
  15 Ekim 2019 ( Salı ) 10.00 - 14.00
  30 Kasım 2019 ( Cumartesi ) 10.00 - 14.00
  9 Ocak 2021 ( Cumartesi ) 10.00-14.00
  21 Ocak 2021 ( Perşembe )
  4 Şubat 2021 ( Perşembe )

İlgili Teşvik Kanunlarında Ele Alınacak Başlıklar

Yasal Dayanak

İşveren Açısından Kapsam

Sigortalı Açısından Kapsam

Ortalama Bakımından Kapsam

Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

Eğitim Kapsamındaki Teşvik Kanunları:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Eklenen Maddeler:

 •   Geçici 10.Madde Teşviki (06111)
 •   Geçici 19.Madde Teşviki (17103-27103)
 •   Geçici 20.Madde Teşviki (37103)
 •   Geçici 21.Madde Teşviki (Vergi Teşviki)
 •   Geçici 26.MaddeTeşviki (7252)
 •   Geçici 27.Madde Teşviki (17256)
 •   Geçici 28.Madde Teşviki (27256)

 

Diğer Kanunlar İle Getirilen Teşvikler:

 • 5510 Sayılı Kanunun 81.Maddesinin Birinci Fıkrasının (I) Bendinde Öngörülen 5 Puanlık İndirim (5510)
 • 5510 Sayılı Kanunun 81.Maddesinin Birinci Fıkrasının (I) Bendinde Öngörülen Bölgesel Teşvik (46486-56486-66486)
 • 2828 Sayılı Kanun İle Getirilen Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (02828)
 • 6486 Sayılı Kanun İle Getirilen Yurtdışına Götürülen/Gönderilen İşçilere Yönelik Teşvik (06486)

 

EĞİTİM :

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır. Bu bağlamda, halihazırda uygulaması devam eden 5510 sayılı Kanunda dört, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda sekiz, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda bir, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda bir, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda bir, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda bir olmak üzere toplamda on yedi farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirim bulunmaktadır.

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans