YMM Recep SELİMOĞLU Sunumuyla Teşvik Belgeli Yatırımlarda KVK/MD-32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Eğitimi-Online Eğitim

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim Tam Gün Sürecektir ( 6 Ders Saati )
  ( Soru-Cevap Uygulamalı )
  10.00 - 17:00
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Ücreti:

  925 TL + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  17 Nisan 2021 ( Cumartesi )
  24 Eylül 2022 ( Cumartesi )
 • Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması

** Mahiyeti

** Teşvik Sistemi

** Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK) Md-32/A

** İndirimli Vergi Uygulamasının Genel Esasları

** Teşvik Belgesi Esası

** İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanacak Mükellefler

** İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanacak Yatırımlar

** Bölgesel Teşvik Uygulamalarından Yararlanacak Yatırımlar

** Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

** Öncelikli Yatırım Konuları

** Büyük Ölçekli Yatırımlar

** Stratejik Yatırımlar

** Proje Bazında Desteklenmesi Öngörülen Yatırımlar

** Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi

** Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde Gerçekleştirilecek Turizm Yatırımları

** Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması

** Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar

** Teşvik Belgesinde Yer Alma Esası

** KVK/Md-32/A ve Karar İle Getirilen Sınırlamalar

** Müteferrik Giderler

** Finansman Giderleri

** Yatırım Mallarından Bir Bölümünün Döviz Cinsinden Avans Verilerek Temin Edilmesi

** Yatırım Kapsamında Satın Alınan Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılması

** Yatırım Kapsamında İşletme Aktifine Kayıtlı Bir Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılması

** Yatırıma Katkı Oranı

** Yatırıma Katkı Tutarının Yatırım Aşamasında Yararlanılacak Kısmının Hesaplanması

** Yatırım Aşamasında İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanacak Yatırımlar

** Yatırım Aşamasında Yararlanılacak Yatırıma Katkı Tutarı

** Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Uygulamalar

** Fiilen Yapılan Yatırım Harcaması Tutarının Teşvik Belgesinde Yer Alan Tutardan Farklı Olması Halinde Uygulama

** İndirimli Vergi Oranı Uygulanacak Kazanç

** Faaliyet Sonucunun Zarar Olması Hali

** Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen Kazancın Tespiti

** Kazanç Tespitine İlişkin Örnek Uygulamalar

** İndirimli Vergi Uygulamasının Başlayacağı Dönem

** Diğer Faaliyetlerden Kazanç Elde Edilmesi Hali

** Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Olmaması Hali

** İndirimli Vergi Oranı Uygulanmasına İlişkin Örnek Uygulamalar

** Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Belli Bir Süreyle İstisna Olması Halinde Uygulama

** Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Kısmen Vergilendirilmesi Halinde Uygulama

** Aynı Dönemde Hem Yatırım İndiriminden Hem de İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanılması

** Yatırımların Devri Halinde İndirimli Vergi Uygulaması

** Yatırımların Devir ve Satışına İlişkin Olarak Kararda Yer Alan Esaslar

** Yatırımın Devri Halinde Yararlanılacak Yatırıma Katkı Tutarı

** Yatırımın Faaliyete Geçmeden Önce Devri

** Yatırımın Faaliyete Geçtikten Sonra Devri

** Yatırımların Nakli

** Yatırım Konusu Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama Yoluyla Temini

** Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi

** Yatırım Nedeniyle İndirimli Oranla Vergilenen Kazançların Daha Sonra Değişmesi Halinde Uygulama

** Öngörülen Koşullara Uyulmaması Halinde Yapılacak İşlemler

** İndirimli Vergi Oranından Yararlanılması Nedeniyle Yapılacak Tarhiyatlarda Ceza Uygulanması

** Zamanaşımı Muhafaza ve İbraz Süreleri Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

** Yatırıma Katkı Tutarının Muhasebe Defter Kayıtlarında İzlenmesi

** Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Diğer Destek Unsurları

** Gümrük Vergisi Muafiyeti

** KDV İstisnası

** Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

** Sigorta Primi Desteği

** Yatırım Yeri Tahsisi

** Faiz veya Kâr Payı Desteği

** Gelir Vergisi Stopajı Desteği

** KDV İadesi

** Emlak Vergisi Muafiyeti

** Damga Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans