YMM Recep SELİMOĞLU Sunumuyla İnşaat Muhasebesi İlgili Vergi Mevzuatı Uygulamaları Eğitimi (LÜLEBURGAZ)

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17.00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  212-227 12 24 / 532 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi
  Eğitim Salonu Sevgi Mah. İstasyon Cad. No:114
  Lüleburgaz
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME MUHASEBE UYGULAMALARI (YAP-SAT / KAT KARŞILIĞI TAAHHÜT / HASILAT PAYLAŞIMI YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ)
Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan İnşaatlar
Başkaları Adına Yapılan İnşaatlar
Özel İnşaatlar
Gerçek Kişilerin Kendi Arsaları Üzerinde Kullanmak Veya Kiraya Vermek Amacıyla Kendilerinin Yaptıkları /Yaptırdıkları Özel İnşaatlar
Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Gayrimenkul Sermaye İradı (Gmsi) Vergilendirme Esasları
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı Konusu Ve Vergilendirilmesi
İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla(Kullanmak/Kiraya Vermek) Yaptıkları İnşaatlar
Satmak Amacıyla Yapılan Özel İnşaatlar
Yap – Sat Uygulaması
Yap-Sat Şeklindeki Özel İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
İşletmelerin Aktifte Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar
Kat Karşılığı İnşaat İşleri- İnşaat Sözleşmesinin Önemi
İnşaat İşlerinde Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti Usul Ve Esasları
Kat Karşılığında Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
Gerçek Kişilerde Şahsi Mülke Konu Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
Aktife Kayıtlı Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
Yap-Sat Veya Kat Karşılığı Şeklindeki Özel İnşaatlarda Topraktan Satışlarda Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Uygulaması
Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Uygulaması
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
Kat Karşılığında Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması
Arsa Paylarının Karşılığında Teslim Edilen Daire Veya İşyerleri Dışında , Arsa Sahibine Yapılan Nakdi Veya Ayni Ödemelerin Yüklenici Açısından Muhasebe Uygulaması
Arsa Sahibine Teslim Edilen Yerler İçin KDV Uygulaması Ve Fatura Konusu, Faturanın Düzenlenmesi
Arsa Payı Devrinin, Arsa Payı Karşılığında Teslim Alınan Daire Veya İşyerlerinin Arsa Sahibi Açısından Vergisel Boyutu
Arsa Sahibinin, Teslim Aldığı Daire Veya İşyerlerini Satması, Değer Artış Kazancı – Ticari Kazanç Konusu
Kat Karşılığında Yüklenicinin Birim M2 Maliyetinin Hesaplanması
Özel İnşaatlarda KDV Uygulaması, KDV Oranları
150 M2 Net Alan Konusu, Faydalı Alan Tespitinin KDV Açısından Önemi
Daire Veya İşyerlerinin İşletmeden Çekilmesi- Yüklenicinin Kendisine Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Konusu
Hasılat Paylaşımı Esası Uygulaması
Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
Hasılat Paylaşımı Esasında Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Konusu
Özel İnşaatlarda Geçici Vergi Uygulaması
Özel İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmetleri Faturalarının Muhasebe Uygulaması, KDV İndirimi Konusu
İnşaat Taahhüt İşleri- Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşmenin Önemi
Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşleri
Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşleri
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
Gelir Vergisi Kanunu Madde/42-43-44
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması
Vergi Tevkifatı (Stopaj) Konusu
İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sözleşmeye Göre Başladığı Yılda Bitirilecek Olan İnşaat Taahhüt İşinin İzleyen Yıla Sarkması Durumunda Stopaj Uygulaması
Sözleşmeye Göre Yıllara Yaygın Biçimde Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin, Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Stopaj Uygulaması
Hakediş Belgesi / Hakediş Faturası
Geçici Kabul – Kesin Kabul
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde İşin Bitimi
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Hesaplanması
Geçici Kabulden Sonra Yapılan İşlerle İlgili Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin, Stopajların Mahsup Ve İadesi
İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar
Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması
İş Ortaklıklarında Stopaj Uygulaması
İşletmelerin Aktife Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
İşletmelerin Aktife Kayıtlı Arsaları Üzerinde Kat Karşılığı Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı
Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı
Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası
Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası
KDV Uygulamasında İndirilebilir KDV- İndirilemeyecek KDV
İnşaat İşlerinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Usul Ve Esasları
İnşaat İşlerinde Sigorta Asgari İşçilik Uygulaması , Sigorta İlişiksizlik Belgesi Genel Esasları

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans