Uygulamalı İş Hukuku Eğitimi (Defter ve Belge Denetiminde Önemli Hususlar)

 • Eğitmen:

  SEVDA ELMAS
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212-227 12 24 / 0532 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  295 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecekti
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  29 Ocak 2017 ( Pazar)
  26 Şubat 2017 ( Pazar)

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞÇİ-İŞVEREN-SGK UYGULAMALARI
(Defter ve Belge Denetiminde Önemli Hususlar)

1. BÖLÜM: TANIMLAR

a) İşçi
b) İşveren
c) İşyeri
d) İşveren vekili (İşveren vekilinin işle ilgili işlemler açısından sorumluluğu nedir?)

2. BÖLÜM: İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE SGK İŞYERİ DOSYASI AÇMA

a) İşyeri Dosyasının Açılması Ve İşyeri Bildirgesi
b) İş ortaklıkları ve konsorsiyumların sigorta tescil işlemleri
c) E-bildirge alınması
d) SGK işyeri bildirgesi ile işyeri dosyası açılmasında dikkat edilecek noktalar
e) işyeri bildirgesinin yasal sürede verilmemesi halinde uygulanacak İPC ve uzlaşma
f) Işyerinin nakli durumunda yapılması gerekenler
g) Aynı işyerinde birden fazla işkoluna giren işyeri tescilleri
h) Taşeron(alt işveren) dosyalarının açılması
i) Taşeron(alt işveren) dosyalarının kapatılması
j) İşyerinin unvan, nev’i değiştirmesi ya da birleşme/bölünme durumlarında yapılması gereken işlemler
k) Faaliyete ara verilmesi veya faaliyeti olmayan işyeri dosyalarının kapatılması .

3. BÖLÜM: İşçi İşe Giriş Bildirge işlemleri

a) İşçinin giriş bildirgesinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar
b) İşveren tarafından İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin verilme süresi ve istisnai durumlar
c) İşçinin verebileceği işe giriş bildirgesi (Ek 3)
d) İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin İşveren tarafından geç bildirimine uygulanan İ.P.C ları
e) İş Sözleşmelerine dair uygulamalar ve SGK’na bildirim süreçleri;
• Belirli / Belirsiz İş Sözleşmeleri,
• Tam / Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
• Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
• Deneme Süreli İş Sözleşmesi
• Mevsimlik İş Sözleşmeleri

f) İşçiden işe girişte alınacak belgeler nelerdir?
g) İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
h) İşverenin İşçi Özlük Dosyası üzerinde;
• Oluşturma sorumluluğu,
• Saklama sorumluluğu,
• Denetime gönderme sorumluluğu

4. BÖLÜM: Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

a) Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve ödeme tarihleri
b) Uygulanmakta olan tavan –taban ücretleri
c) Sigorta kolları
Tüm Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
SGDP Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
d) Prim gün sayısının tespiti
e) Kısmı çalışma halinde Prim gün sayısının tespiti
f) Eksik günlerin bildirimi
g) Çalışamazlık Bildirimi
h) İş kazası Bildirimi
i) Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme süresi ve zamanında verilmeme halinde uygulanacak İPC
j) İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesi, Ek ve İptal Bildirgelerin verilme koşulları
k) Asgari ücret altında prim bildirilmesi halinde yasal sorumluluk
l) Taşeronların Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Vermesi
m) Asıl işveren ile Taşeronlar arasındaki muvazaalı işlemler ve sonuçları
n) Muvazaalı işlemlerin incelenmesinde (Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde) hangi unsurlar önemlidir?

5. BÖLÜM: İŞE İADE SÜREÇLERİNDE SGK BİLDİRİMLERİ

İşe iade dava sonucunun işverene tebliği sonrası yapılacak işlemler

a) Hak düşürücü süreler
b) SGK na yapılması gereken bildirimler
c) SGK na yapılması gereken bildirimlere ait süreler
d) İPC ları

6. BÖLÜM: DEFTER BELGE VE EVRAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR?

a) İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgelerin Geçersizlik halinde uygulanacak idari para cezaları?
b) Kayıt Ve Belgelerin İncelemeye Çıkarılması konusunda bilinmesi gerekenler
c) Defter ve belgeler hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

ÖRNEKLER:

a) İşçi İşe giriş bildirgesi hazırlama (işveren)
b) İşçi İşe giriş bildirgesi hazırlama (işçi)
c) SGK işyeri açılış bildirgesi
d) SGK işyeri nakli
e) Çalışamazlık bildirimi
f) Hizmet akdi uygulamaları

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans