Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Hükümlerine göre Hesaplanan Ticari Kardan, Vergi Usul Kanunu (VUK) Değerleme Hükümlerine Göre Hesaplanan Mali Kara Geçiş Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  HAŞMET YILDIRIM
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  395 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  14-15 Ocak 2017 ( Cumartesi-Pazar)
  25-26 Mart 2017 ( Cumartesi-Pazar)
  09-10 Aralık 2017 ( Cumartesi-Pazar)

1. TMS-39 FİNANSAL ARAÇLAR- TFRS-9 FİNANSAL ARAÇLAR
1.1. Açıklama
1.2. İlişkili Standartlar
1.3. TL Kasası, Çek Kasası ve Vadesiz Banka Hesabı (TL)
1.3.1. Örnek
1.3.2. TFRS 9 Uygulaması
1.3.3. Vergi Uygulaması
1.3.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.3.5. Ticari Kar / Mali Kar Farkı
1.3.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.4. Kasa ve Bankadaki Vadesiz Döviz
1.4.1. Örnek
1.4.2.TFRS 9 Uygulaması
1.4.3. Vergi Uygulaması
1.4.5. BOBİ FRS Uygulaması
1.4.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı

1.4.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

1.5. Bankadaki Vadeli TL Hesabı
1.5.1. Örnek
1.5.2. TFRS 9 Uygulaması
1.5.3. Vergi Uygulaması
1.5.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.5.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.5.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

1.6. Bankadaki Vadeli Döviz Hesabı
1.6.1. Örnek
1.6.2. TFRS 9 Uygulaması
1.6.3. Vergi Uygulaması
1.6.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.6.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı :
1.6.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

1.7. Senetli ve Senetsiz Alacaklar ile Portföydeki Vadeli Çekler

1.7.1. Örnek
1.7.2. TFRS 9 Uygulaması :
1.7.3. Vergi Uygulaması
1.7.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı :
1.7.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

1.8. Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakma Koşulları Oluşan Devir İşlemleri

1.8.1. Örnek
1.8.2. TFRS 9 Uygulaması
1.8.3. Vergi Uygulaması
1.8.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.8.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı :
1.8.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.9. Şüpheli Alacaklar

1.9.1. Örnek
1.9.2. TFRS 9 Uygulaması
1.9.3. Vergi Uygulaması
1.9.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.9.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.9.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.10. Değersiz Alacaklar
1.10.1. Örnek
1.10.2. TFRS 9 Uygulaması
1.10.3. Vergi Uygulaması
1.10.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.10.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.10.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.11. Vazgeçilen Alacaklar

1.11.1. Örnek
1.11.2. TFRS 9 Uygulaması
1.11.3.Vergi Uygulaması
1.11.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.11.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.11.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.12. İşletme Kredisi Olarak Alınan TL Krediler
1.12.1. Örnek
1.12.2. TFRS 9 Uygulaması
1.12.3.Vergi Uygulaması
1.12.4.BOBİ FRS Uygulaması
1.12.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.12.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.13. İhraç Edilen Tahviller
1.13.1. Örnek
1.13.2. TFRS 9 Uygulaması
1.13.3. Vergi Uygulaması
1.13.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.13.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı :
1.13.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.14. Forward İşlemleri
1.14.1. Örnek
1.14.2. TFRS 9 Uygulaması
1.14.3. Vergi Uygulaması
1.14.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.14.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı :
1.14.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
1.15. Swap İşlemleri
1.15.1. Örnek
1.15.2. TFRS 9 Uygulaması
1.15.3. Vergi Uygulaması
1.15.4. BOBİ FRS Uygulaması
1.15.5. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
1.15.6. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

2 – TMS-2 STOKLAR
2.1. Açıklama
2.2. – İlişkili Standartlar
2.3. Stokların Ölçümü (Değerlemesi)
2.3.1. TMS 2’ye Göre Ölçümü
2.3.2. VUK’a Göre Ölçümü
2.3.3. BOBİ FRS’ye Göre Ölçümü
2.3.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
2.4. Hizmet Maliyetleri
2.4.1. TMS 2’ye Göre Hizmet İşletmelerinde Hizmet Maliyetine Giren Stoklar
2.4.2. Vergi Usul Kanununa Göre Hizmet İşletmelerinde Hizmet Maliyetine Giren
Stoklar
2.4.3. BOBİ FRS’ye Göre Hizmet İşletmelerinde Hizmet Maliyetine Giren Stoklar
2.4.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
2.5. Borçlanarak Temin Edilen Emtia
2.5.1. TMS 2 / TMS 23’e Göre Borçlanma Maliyetleri
2.5.2. VUK’a Göre Borçlanma Maliyetleri
2.5.3. BOBİ FRS’ye Göre Borçlanma Maliyetleri
2.5.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
2.6. Diğer Maliyetler
2.6.1. TMS 2’ye Göre Diğer Maliyetler
2.6.2. VUK’a Göre Diğer Maliyetler
2.6.3. BOBİ FRS’ye Göre Diğer Maliyetler
2.6.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
2.7. Yan Ürün Maliyetleri
2.7.1. TMS 2’ye Göre Yan Ürün Maliyetleri
2.7.2. VUK’a Göre Yan Ürün Maliyeti
2.7.3. BOBİ FRS’ye Göre Yan Ürün Maliyetleri
2.7.4. Ticari Kar-Mali Kar Farkı
2.8. – Stoklarda Değer Düşüklüğü
2.8.1. TMS 2 ‘ye Göre Değer Düşüklüğü
2.8.2. VUK’a Göre Emtiada Değer Düşüklüğü
2.8.3. BOBİ FRS’ye Göre Değer Düşüklüğü
2.8.4. Ticari Kar –Mali Kar Farkı
3 – TMS-16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
3.1. Tanımı
3.1.1.TMS 16 Standardındaki Tanımı
3.1.2.Vergi Düzenlemelerindeki Tanım
3.1.3. BOBİ FRS’deki Tanımı
3.2. İlişkili Standartlar
3.3. Maddi Duran Varlıkların İlk Ölçümü
3.3.1. TMS 16 Standardına Göre
3.3.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.3.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme (Ölçüm)
3.3.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.5. Vade Farkı ve Finansman Giderlerinin Durumu
3.5.1.TMS 16 Standardına Göre
3.5.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.5.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.5.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.5.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
3.6.Takas Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıkların Durumu
3.6.1.TMS 16 Standardına Göre
3.6.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.6.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.6.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.7.- Aktifleştirildikten Sonra Ortaya Çıkan Maliyetler
3.7.1.Kısmi Yenileme (Değer Artırıcı) Giderleri ile Bakım-Onarım Giderleri
3.7.1.1. TMS 16 Standardına Göre
3.7.1.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.7.1.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.7.1.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.8.Düzenli Arıza Kontrol Giderleri
3.8.1.TMS 16 Standardına Göre
3.8.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.8.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.8.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.8.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
3.9. Maddi Duran Varlıkların Sonraki Ölçümü
3.9.1.TMS 16 Standardına Göre
3.9.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.9.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.9.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.9.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
3.10. Amortisman Uygulaması
3.10.1.TMS 16 Standardına Göre
3.10.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.10.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.10.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.10.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
3.11. Bina ve Arazilere Amortisman Ayrılması
3.11.1. TMS 16 Standardına Göre
3.11.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.11.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.11.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.11.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
3.12. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü
3.12.1. TMS 16 ve TMS 36 Standartlarına Göre
3.12.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.12.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.12.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.13. Maddi Duran Varlığın Bilanço Dışı Bırakılması
3.13.1. TMS 16 Standardına Göre
3.13.2. BOBİ FRS’ye Göre
3.13.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
3.13.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
3.13.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

4 – TMS-38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
4.1. Tanımı
4.1.1. TMS 38 Standardına Göre
4.1.2. Vergi Mevzuatına Göre
4.1.3. Medeni Kanun’da Düzenlenen Gayri Maddi Haklar
4.1.4. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Gayri Maddi Haklar
4.1.5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Gayri Maddi Haklar
4.1.6. BOBİ FRS’ye Göre
4.2. İlişkili Standartlar
4.3. İlk Ölçüm (Değerleme)
4.3.1. TMS 38 Standardına Göre
4.3.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.3.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
4.3.4.Ticari Kar – Mali Kar Farkı
4.3.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
4.4. Vade Farkı ve Finansman Giderlerinin Durumu
4.4.1.TMS 38 Standardına Göre
4.4.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.4.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
4.4.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
4.4.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
4.5. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.5.1.TMS 38 Standardına Göre
4.5.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.5.3. Vergi Kanunlarına Göre
4.5.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
4.5.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

4.6. Amortisman Uygulaması
4.6.1. TMS 38 Standardına Göre
4.6.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.6.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
4.6.4.Ticari Kar-Mali Kar Farkı

4.7. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Sonraki Ölçümü
4.7.1.TMS 38 Standardına Göre
4.7.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.7.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
4.7.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
4.8. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü
4.8.1.TMS 38 Standardına Göre
4.8.2. BOBİ FRS’ye Göre
4.8.3.Vergi Usul Kanunu’na Göre
4.8.4.Ticari Kar- Mali Kar Farkı
4.8.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

VUK ve TMS HÜKÜMLERİNE GÖRE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ (II)
HAŞMET YILDIRIM

5. TFRS-3 ŞEREFİYE’DE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
5.1. Tanımı
5.1.1. TFRS-3 Standardına Göre Tanımı
5.1.2. VUK’a Göre Tanımı
5.1.3. BOBİ FRS’ye Göre Tanımı
5.2. İlişkili Standartlar
5.3. İlk Ölçüm
5.3.1. TFRS-3 Standardına Göre
5.3.2. BOBİ FRS’ye Göre
5.3.3. VUK’a Göre
5.3.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
5.3.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
5.4. Sonraki Ölçümü
5.4.1. TFRS-3 Standardına Göre
5.4.2. BOBİ FRS’ye Göre
5.4.3. VUK’a Göre
5.4.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
5.4.4.1. TMS 36 Standardı Uygulamasında
5.4.4.2. BOBİ FRS Uygulamasında
5.4.4.3. VUK Uygulamasında
5.4.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

6. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
6.1. Tanım ve Kapsamı
6.1.1. TMS-40 Standardına Göre Kapsamı
6.1.2. BOBİ FRS’ye Göre Kapsamı
6.1.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre Kapsam
6.2. İlişkili Standartlar
6.3. İlk Ölçüm
6.3.1. TMS-40 Standardına Göre
6.3.2. BOBİ FRS’ye Göre
6.3.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.3.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
6.4. İnşa Edilen Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Aşırı
Tutardaki Giderlerin Durumu
6.4.1. TMS-40 Standardına Göre
6.4.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.4.3. Ticari Kar Mali Kar Farkı
6.5. Vade Farklarının Durumu
6.5.1. TMS-40 Standardına Göre
6.5.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.5.3. Ticari Kar Mali Kar Farkı
6.5.4. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
6.6. Borçlanma Maliyetlerinin Durumu
6.6.1. TMS 40 Standardı ve Vergi Usul Kanununa Göre Durum
6.6.2. BOBİ FRS’ye Göre
6.6.3. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
6.7. Sonraki Ölçümü
6.7.1. TMS-40 Standardına Göre
6.7.2. BOBİ FRS’ye Göre
6.7.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.7.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
6.7.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
6.8. Sonraki Ölçümü Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Yapılan Gayrimenkullerde Amortisman Uygulaması
6.8.1. TMS-40 Standardına Göre
6.8.2. BOBİ FRS’ye Göre
6.8.3. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.8.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
6.8.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
6.9. Sonraki Ölçümü Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Yapılan Gayrimenkullerde Değer Artışı
6.9.1. TMS-40 Standardına Göre
6.9.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.9.3. BOBİ FRS’ye Göre
6.9.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
6.9.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
6.10.SonrakiÖlçümü Maliyet Değeri Üzerinden Yapılan Gayrimenkullerde Amortisman Uygulaması
6.10.1. TMS-40 Standardına Göre
6.10.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.10.3. BOBİ FRS’ye Göre
6.10.4. Ticari Kar Mali Kar Far
6.11. Değer Düşüklüğü
6.11.1. TMS-40 Standardına Göre
6.11.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.11.3. BOBİ FRS’ye Göre
6.11.4. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
6.11.5. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar
6.12. Günlük Hizmet Giderleri
6.12.1. TMS-40 Standardına Göre
6.12.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.12.3. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
6.13. Yenileme Giderleri
6.13.1. TMS-40 Standardına Göre
6.13.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
6.13.3. Ticari Kar – Mali Kar Farkı
6.13.4. TMS-12 Standardına Göre Oluşan Farklar

7- DEVLET TEŞVİKLERİNDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
7.1. Tanımı ve Kapsamı
7.1.1. TMS-20 Standardına Göre
7.1.2. BOBİ FRS’ye Göre
7.2. İlişkili Standartlar
7.3. Muhasebeleştirme ve Ölçme
7.3.1. TMS-20 Standardına Göre
7.3.1.1. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
7.3.1.1.1. Varlıklara İlişkin Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
7.3.1.1.2. Gelire İlişkin Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
7.3.1.1.3. Her iki Teşviğin Bir arada Olması Durumunda Muhasebeleştirme
7.3.1.1.4. Varlıklara İlişkin Teşviklerin Geri Ödenmesi Durumunda
7.3.1.1.5. Gelire İlişkin Teşviklerin Geri Ödenmesi Durumu
7.3.1.2. Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi
7.3.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
7.3.3. BOBİ FRS’ye Göre
7.4. Ticari Kar Mali Kar Farkları
7.4.1. Varlıklara İlişkin Teşviklerden Doğan Farklar
7.4.1.1. Brüt Yönteme Göre Farklar
7.4.1.2. Net Yönteme Göre Farklar
7.4.2. Gelire İlişkin Teşviklerden Doğan Farklar
7.4.2.1. Brüt Yönteme Göre Farklar
7.4.2.2. Net Yönteme Göre Muhasebeleştirilen Teşviklerden Doğan Farklar
7.4.3. Geri Ödenmesi Gereken Varlıklara İlişkin Farklar
7.4.3.1. Brüt Yönteme Göre
7.4.3.2. Net Yönteme Göre
7.4.4. Geri Ödenmesi Gereken Gelirlere İlişkin Farklar
7.4.4.1. Brüt Yönteme Göre
7.4.4.2. Net Yönteme Göre
8- TMS-18 HASILATTA TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
8.1. İLİŞKİLİ STANDARTLAR
8.2. HASILATIN TANIMI VE KAPSAMI

8.2.1. TMS 18 Standardına Göre
8.2.2. BOBİ FRS’ ye Göre
8.2.3. Vergi Kanunlarına Göre
8.3. HASILATIN ÖLÇÜMÜ(Değerleme)

8.3.1. TMS 18 Standardına Göre
8.3.1.1. Satışlar
8.3.1.1.1. Peşin Bedelli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.1.1.2. Vadeli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.1.1.3. Takas Yolu İle Yapılan İşlemlerde Hasılatın Ölçümü
8.3.1.2. Hizmet Sunumu
8.3.1.3. Faiz, isim Hakları ve Temettüler
8.3.2. BOBİ FRS’ ye Göre
8.3.2.1. Mal Satışı
8.3.2.1.1. Peşin Bedelli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.2.1.2. Vadeli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.2.1.3. Takas Yolu İle Yapılan İşlemlerde Hasılatın Ölçümü
8.3.2.2. Hizmet Sunumu
8.3.2.3. Faiz, isim Hakları ve Temettüler
8.3.3. Vergi Kanunlarına Göre
8.3.3.1. Satışlar
8.3.3.1.1. Peşin Bedelli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.3.1.2. Vadeli Satışlarda Hasılatın Ölçümü
8.3.3.1.3. Takas Yolu İle Yapılan İşlemlerde Hasılatın Ölçümü
8.3.3.2. Hizmet Sunumu
8.3.3.3. Faiz, isim Hakları ve Temettüler

8.4– HASILAT UYGULAMALARI VE TİCARİ KAR MALİ KAR FARKLARI

8.4.1. İskontolu Satış

8.4.2. Vadeli Mal Satışları

8.4.3. Takas İşlemleri
8.4.4. İşlemlerin Ayrıştırılması

8.4.5. Reklamasyon Uygulaması
8.4.6. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar
8.4.7. Kurulum Ücretleri
8.4.8. Bakım Onarım Hizmetleri
8.4.9. Kişiye Özel Yazılım Geliştirilmesi
8.4.10. Lisans Ücretleri ve İsim Hakları
8.4.11. Temettü Gelirleri

9-TMS-41 TARIMSAL FAALİYETLERDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
9.1. Tanımlar
9.1.1. TMS-41 Standardına Göre
9.1.2. BOBİ FRS’ye Göre
9.1.3. Vergi Kanunlarına Göre
9.2. İlişkili Standartlar
9.3. Canlı Varlıklar ve Tarımsal Ürünler
9.3.1. Canlı Varlıkların Sınıflandırılması
9.3.2. Canlı Varlıkların Ortak Özellikleri
9.3.3. Canlı Varlık Türleri
9.3.3.1. Tarla Bitkileri
9.3.3.2. Bahçe Bitkileri
9.3.3.3. Canlı Kümes Hayvanları
9.3.3.4. Canlı Su Hayvanları
9.3.3.5. Büyükbaş Hayvanlar
9.3.3.6. Küçükbaş Hayvanlar
9.3.3.7. Meyve Ağaçları ve Meyve Vermeyen Ağaçlar
9.3.3.8. Diğer Canlı Varlıklar
9.4. Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü
9.4.1.TMS-41 Standardına Göre
9.4.1.1.Tarla Bitkilerinin Değerlemesi
9.4.1.2. Bahçe Bitkilerinin Değerlemesi
9.4.1.3. Canlı Kümes Hayvanlarının Değerlemesi
9.4.1.4. Canlı Su Hayvanlarının Değerlemesi
9.4.1.5. Büyükbaş Hayvanların Değerlemesi
9.4.1.6. Küçükbaş Hayvanların Değerlemesi
9.4.1.7. Meyve Ağaçları ve Meyve Vermeyen Ağaçların Değerlemesi
9.4.1.8. Diğer Canlı Varlıklar
9.4.2. BOBİ FRS’ye Göre
9.4.3. Vergi Kanunlarına Göre
9.4.3.1. Hayvanların Değerlemesi
9.4.3.2. Bitkilerin Değerlemesi
9.4.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
9.4.4.1. Hayvanların Değerlemesi Sonucu Oluşan Farklar
9.4.4.2. . Bitkilerin Değerlemesi Sonucu Oluşan Farklar
9.4.4.2.1. Tarla ve Bahçe Bitkileri Açısından
9.4.4.2.2. Ağaçlar Açısından
9.5. Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
9.5.1. TMS-41 Standardına Göre
9.5.2. BOBİ FRS’ye Göre
9.5.3. Vergi Kanunlarına Göre
9.5.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
9.6. TMS41 Uyarınca Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü (Değerleme)

10- TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
10.1. İnşaat Sözleşmesi Tanımı
10.2. İnşaat Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
10.3. İlişkili Standartlar
10.4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BÖLÜMLENMESİ
10.4.1. TMS 11 Standardına Göre
10.4.2. BOBİ FRS’ye Göre
10.5. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME (DEĞERLEME)
10.5.1. TMS 11 Standardına Göre Ölçme (Değerleme)
10.5.1.1. İnşaat Sözleşmelerine Ait Hasılat
10.5.1.2. İnşaat Sözleşmelerine Ait Maliyet
10.5.1.2.1. Belli Bir Sözleşmeyle Doğrudan İlişkili Maliyetler
10.5.1.2.2. Genel Olarak Sözleşme Kapsamındaki İşle İlişkisi Kurulabilen ve Belli Bir
Sözleşmeyle Yüklenebilecek Olan Maliyetler
10.5.1.2.3. Sözleşme Hükümlerine Göre Özellikle Müşteriye Yüklenebilecek Olan
Maliyetler
10.5.2. Vergi Kanunlarına Göre Değerleme (Ölçme)
10.5.3. BOBİ FRS’ye Göre Değerleme (Ölçme)
10.5.4. İnşaat Sözleşmelerine Ait Hasılat ve Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
10.5.4.1. TMS 11 Standardına Göre Muhasebeleştirme
10.5.4.1.1. Sonucun Güvenilir Biçimde Öngörülebilmesi
10.5.4.1.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemine Göre Muhasebeleştirme

10.5.4.1.3. Sonucun Güvenilir Biçimde Öngörülememesi
10.5.4.2. Vergi Kanunlarına Göre Muhasebeleştirme
10.5.4.2.1.Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın
Saptanması
10.5.4.2.2.İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitim Zamanı
10.5.4.2.3.İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtım Şekli
10.5.4.2.4.Amortismanların Dağıtımı
10.5.4.3. BOBİ FRS’ye Göre Muhasebeletirme

10.5.5. Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Ortaya Çıkan Sözleşme Gelirinin ve
Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi

10.5.5.1. TMS 11 / TMS 37 Standardına Göre Muhasebeleştirme
10.5.5.1.1. Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Ortaya Çıkan Sözleşme Gelirinin
Muhasebeleştirilmesi
10.5.5.1.2. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi (Ekonomik Açıdan Dezavantajlı
Sözleşmeler)

10.5.5.2. Vergi Kanunlarına Göre Muhasebeleştirme
10.5.5.2.1. Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Ortaya Çıkan Sözleşme
Gelirinin Muhasebeleştirilmesi
10.5.5.2.2. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi (Ekonomik Açıdan Dezavantajlı
Sözleşmeler)
10.5.5.3. BOBİ FRS’ye Göre Muhasebeleştirme

10.6. TİCARİ KAR MALİ KAR FARKLARI

10.6.1. İnşaat Sözleşmelerine Ait Gelir ve Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesinde
Ortaya Çıkan Farklar

10.6.2.Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Ortaya Çıkan Hasılat Açısından
Ortaya Çıkan Farklar

10.6.3. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesinde Ortaya Çıkan Farklar

11- TMS-37 KARŞILIKLAR KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARDA
TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
11.1. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
11.2. İlişkili Standartlar
11.3. TMS ve VUK Hükümlerine Göre Karşılıkların Ölçümü
11.3.1. TMS 37’ye Göre Ölçüm
11.3.1.1. En Gerçekçi Tahmin
11.3.1.2. Riskler ve Belirsizlikler
11.3.1.3. Bugünkü Değer
11.3.1.4. Gelecekteki Olaylar
11.3.1.5. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi
11.3.1.6. Gelecekteki Faaliyet Zararları
11.3.1.7. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler
11.3.1.8. Yeniden Yapılandırma
11.3.2. VUK’a Göre Ölçüm (Değerleme)
11.3.3. BOBİ FRS’ye Göre Ölçüm
11.4. Karşılıklarda Ticari Kar Mali Kar Farkı
11.4.1. Gider Karşılıklarında
11.4.2. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmelerde:
11.4.3. Yeniden Yapılandırmalarda :
11.4.4. Karşılığın, Bir Varlığın Maliyetinin Parçası Olarak Muhasebeleştirilmesinde
11.4.5. Garanti Karşılıklarında
11.4.6. Satılan Malın İadesinde
11.5 – KOŞULLU BORÇLAR
11.5.1. TMS 37 Uygulaması
11.5.2. Vergi Uygulaması
11.5.3. BOBİ FRS Uygulaması
11.6. KOŞULLU VARLIKLAR
11.6.1. TMS 37 Uygulaması
11.6.2. Vergi Uygulaması
11.6.3. BOBİ FRS Uygulaması

12- TMS-17 KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
12.1.KİRALAMA İŞLEMLERİ
12.2. İLİŞKİLİ STANDARTLAR
12.3. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
12.4. FİNANSAL KİRALAMA
12.4.1. Kiracı Açısından Finansal Kiralama
12.4.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.4.1.1.1. İlk Muhasebeleştirme
12.4.1.1.2. Sonraki Ölçüm
12.4.1.1.3. Finansal Kiralamanın Tanımı ve Kapsamı
12.4.1.2. Vergi Uygulaması
12.4.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.4.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.4.2. Kiraya Veren Açısından Finansal Kiralama
12.4.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.4.2.1.1. İlk Muhasebeleştirme
12.4.2.1.2. Sonraki Ölçüm
12.4.2.2. Vergi Uygulaması
12.4.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.4.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.5 – FAALİYET KİRALAMASI
12.5.1. Kiracı Açısından Faaliyet Kiralaması
12.5.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.5.1.2. Vergi Uygulaması
12.5.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.5.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.5.2. Kiraya Veren Açısından Faaliyet Kiralaması
12.5.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.5.2.2. Vergi Uygulaması
12.5.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.5.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı

12.6. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ
12.6.1. Finansal Kiralama
12.6.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.6.1.2. Vergi Uygulaması
12.6.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.6.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.6.2. Faaliyet Kiralaması
12.6.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.6.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.6.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı

37 KARŞILIKLAR KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARDA
TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
11.1. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
11.2. İlişkili Standartlar
11.3. TMS ve VUK Hükümlerine Göre Karşılıkların Ölçümü
11.3.1. TMS 37’ye Göre Ölçüm
11.3.1.1. En Gerçekçi Tahmin
11.3.1.2. Riskler ve Belirsizlikler
11.3.1.3. Bugünkü Değer
11.3.1.4. Gelecekteki Olaylar
11.3.1.5. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi
11.3.1.6. Gelecekteki Faaliyet Zararları
11.3.1.7. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler
11.3.1.8. Yeniden Yapılandırma
11.3.2. VUK’a Göre Ölçüm (Değerleme)
11.3.3. BOBİ FRS’ye Göre Ölçüm
11.4. Karşılıklarda Ticari Kar Mali Kar Farkı
11.4.1. Gider Karşılıklarında
11.4.2. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmelerde:
11.4.3. Yeniden Yapılandırmalarda :
11.4.4. Karşılığın, Bir Varlığın Maliyetinin Parçası Olarak Muhasebeleştirilmesinde
11.4.5. Garanti Karşılıklarında
11.4.6. Satılan Malın İadesinde
11.5 – KOŞULLU BORÇLAR
11.5.1. TMS 37 Uygulaması
11.5.2. Vergi Uygulaması
11.5.3. BOBİ FRS Uygulaması
11.6. KOŞULLU VARLIKLAR
11.6.1. TMS 37 Uygulaması
11.6.2. Vergi Uygulaması
11.6.3. BOBİ FRS Uygulaması

12 TMS-17 KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
12.1.KİRALAMA İŞLEMLERİ
12.2. İLİŞKİLİ STANDARTLAR
12.3. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
12.4. FİNANSAL KİRALAMA
12.4.1. Kiracı Açısından Finansal Kiralama
12.4.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.4.1.1.1. İlk Muhasebeleştirme
12.4.1.1.2. Sonraki Ölçüm
12.4.1.1.3. Finansal Kiralamanın Tanımı ve Kapsamı
12.4.1.2. Vergi Uygulaması
12.4.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.4.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.4.2. Kiraya Veren Açısından Finansal Kiralama
12.4.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.4.2.1.1. İlk Muhasebeleştirme
12.4.2.1.2. Sonraki Ölçüm
12.4.2.2. Vergi Uygulaması
12.4.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.4.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.5 – FAALİYET KİRALAMASI
12.5.1. Kiracı Açısından Faaliyet Kiralaması
12.5.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.5.1.2. Vergi Uygulaması
12.5.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.5.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.5.2. Kiraya Veren Açısından Faaliyet Kiralaması
12.5.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.5.2.2. Vergi Uygulaması
12.5.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.5.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı

12.6. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ
12.6.1. Finansal Kiralama
12.6.1.1. TMS 17 Uygulaması
12.6.1.2. Vergi Uygulaması
12.6.1.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.6.1.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı
12.6.2. Faaliyet Kiralaması
12.6.2.1. TMS 17 Uygulaması
12.6.2.3. BOBİ FRS Uygulaması
12.6.2.4. Ticari Kar Mali Kar Farkı

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans