Tüm Yönleriyle KDV Tevkifatı ve Tevkifattan Doğan KDV İadesi Eğitimi

 • Eğitmen:

  GÖKHAN TOK
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

Katma Değer Vergisi İdesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin az veya çok gerçekleştirdiği İşlemlerdendir. Eğitimin içeriğini; 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gire 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği kapsamında tam ve kısmi tevkifat’a tabi olan işlemler oluşturmaktadır. Bununla birlikte 118 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bu tebliğde yapılan değişikliklerde dikkate alınmıştır. KDV de sorumluluk uygulamasını baştan sona yeniden düzenleyen bu tebliğler örnek uygulamalar ışığında detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bununla birlikte 117 No’lu Tebliğ de hemen hemen tüm başlıklarda düzenlemeler yapan ve çeşitli örneklemelerle konuyu açıklayan 63 Seri No’lu KDV Sirküleri de konu güncelliği açısından ele alınacak ve eğitim en güncel haliyle sunulacaktır.
Eğitim İçeriğinde; tevkifattan kaynaklı konularla ilgili olarak İşlemin gerçekleştirilmesi ve KDV İadesi işlemleri nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisinin hangi şartlarda sorunsuz alınacağı, sorun çıkan durumların nasıl çözüme kavuşturulacağı ayrıntılı biçimde ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte 53 Numaralı KDV Sirküleri kapsamında İnternet Vergi Dairesi üzerinden iadelerin talep edilmesi konusuna da değinilecek olup, açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI:

İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin;

 • Muhasebe Departmanı yönetici ve çalışanları,
 • İşletmesinin İade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve Mali İşlemler Sorumluları,
 • İşletmenin ihracatından sorumlu olan Dış Ticaret departmanı,
 • Mali Müşavirler,
 • Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarında İade Konusunda çalışan ve İade İşlemlerini takip eden, YMM İade tasdik raporunu hazırlayan Çalışanlar.

KONU BAŞLIKLARI

117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA;

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

Kdv Tevkifatının Niteliği, Beyan Ve İndirim

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

 • İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
 • Tarafından Yapılan İşlemler
 • Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetler
 • Kiralama İşlemleri
 • Reklâm Verme İşlemleri

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

Kısmi Tevkifatın Mahiyeti Ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

A- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

 • Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-
 • Proje Hizmetleri
 • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler
 • Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri
 • Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
 • İşgücü Temin Hizmetleri
 • Yapı Denetim Hizmetleri
 • Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı
 • Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
 • Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
 • Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
 • Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
 • Servis Taşımacılığı Hizmeti
 • Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri
 • Hizmetlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

B- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

 • Külçe Metal Teslimleri
 • Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi
 • Hurda Ve Atık Teslimi
 • Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
 • Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri
 • Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi
 • Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar
 • Teslimlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

C- Tevkifat Uygulamasında Sınır

 • Belge Düzeni

D- Beyannamenin Düzenlenmesi

 • Alıcıların Beyanı
 • Satıcıların Beyanı

E- Düzeltme İşlemleri

 • Mal İadeleri
 • Matrahta Değişiklik

F- Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İadesi

 • İade Uygulaması
 • Mahsuben İade Talepleri
 • Nakden İade Talepleri

G- İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar

 • Bildirim Zorunluluğu Ve Müteselsil Sorumluluk
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Diğer Hususlar

İADE TALEPLERİNİN YERINE GETIRILMESINDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans