Stajyerlere Yönelik Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  18-19 Ekim 2014 (Cumartesi-Pazar)
 • İşletmenin Kuruluşu
 • İşletme Türleri
 • Tüccarlar-Tüccar Sınıfları
 • İşletmelerde Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıt Sistemi
 • Defter Tutma
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • İşletme Hesabı Esasında Defter Tutma
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Muhasebede Hesaplar- Hesapların İşleyişi
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesap Planı Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Dönen Varlıklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Uygulamaları
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde Ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları Ve İşleyişleri
 • Stok Sayım Farkları
 • Fireler
 • Alış İade Ve İskontoları
 • Alış Vade Farkları
 • Kur Farkları
 • Ciro Primleri
 • Konsinye Mallar
 • Eşantiyon – Numune Mallar
 • Zayi Olan – Kıymeti Düşen Mallar
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hizmet Maliyetleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakedişler
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj
 • Gelecek Aylara / Yıllara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • İndirilecek Kdv
 • Devreden Kdv
 • Peşin Ödenen Vergiler – Geçici Vergi
 • Duran Varlıklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İştiraklere Sermaye Taahhütleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi Arsalar – Binalar – Taşıtlar- Demirbaşlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Haklar
 • Finansal Kiralama-Leasıng Muhasebe İşlemleri
 • Özel Maliyetler
 • Yabancı Kaynaklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Ticari Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Özkaynaklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Taahhütleri Hesap İşleyişi
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr Yedekleri
 • Enflasyon Düzeltmesi Olumlu / Olumsuz Farkları
 • Tek Düzen Hesap Planında 7/A Uygulaması
 • Tek Düzen Hesap Planında 7/B Uygulaması
 • Mamul Üretim İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Ticaret İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Muhasebede Dönem İçi İşlemleri – Kayıtlar
 • Gelir Tablosu Hesapları Ve İşleyişi Uygulamaları
 • Satışların Maliyetinin Hesaplanması
 • Harcama – Maliyet – Gider Kavramları
 • Gider Ve Maliyetlerin Gelir Tablosuna Aktarılması
 • Yansıtma Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
 • Dönem Kârı Veya Zararının Tespiti
 • Giderler – Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Gelirler – Vergiden İstisna Gelirler
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Kavramları Ve Uygulamaları
 • Dönem Kârından Vergi Karşılıklarının Hesaplanması
 • Beyanname Ve Bildirgeler
 • Fatura –Sevk İrsaliyesi – Taşıma İrsaliyesi
 • Ücret Bordrosu Uygulaması
 • Amortisman Uygulamaları
 • Normal Amortisman Yöntemi Uygulamaları
 • Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman Uygulaması
 • Binek Otolarda Amortisman Uygulaması
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışı
 • Yenileme Fonu Uygulaması
 • Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
 • Değerleme Esasları
 • İktisadi Kıymetlerin Değerlemesi Uygulamaları
 • Kaydi Envanter – Fiili Envanter Kavramları
 • Envanter Farklarının Tespiti – Muhasebe Uygulamalar
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans