SMMM’lerin Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Yasal Çözüm Yolları Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  425 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  14-15 Haziran 2014 (Cumartesi - Pazar)
  22-23 Kasım 2014 (Cumartesi - Pazar)
 • 100- Kasa Hesabındaki Fazlalıklar-Noksanlıklar/Kasa Hesabının Ters Bakiye Vermesi
 • 101- İleri Tarihli Alınan Çekler – Vadeli Müşteri Çekleri
 • 102- Bankalar Hesabının Şirket Kredi Kartı Ödemeleri Nedeniyle Ters Bakiye Vermesi
 • Vadeli Banka Mevduat Hesaplarında Değerleme
 • Şirket Ortaklarının Şirketin Kredi Kartını Kullanması- Belge Düzeni-Muhasebe Kayıtları Ve Vergisel Boyutu
 • 103-İleri Tarihli Verilen Çekler – İşletmenin Verdiği Vadeli Çekler
 • Döviz Cinsinden Kasa- Bankalar-Alınan Ve Verilen Çeklerin Değerlemesi- Kur Farkları
 • 108-Diğer Hazır Değerler – Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Kaynaklanan Alacaklar
 • 11-Menkul Kıymetlerde Değerleme- Menkul Kıymetlerde Muhasebe İşleyişi
 • Hisse Senetleri- Devlet Tahvili-Hazine Bonosu
 • Repo Ve Ters Repo İşlmelerinde Muhasebe Uygulaması
 • 119-Menkul Kıymetlerde Değer Düşüklüğü Karşılığı- Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • 120-Alıcılar Hesabında Mutabakatlar- Çalışmayan Çok Küçük Tutarlı Müşteri Hesap Bakiyeleri
 • Ters Bakiye Veren 120-Alıcılar Hesapları
 • Verilen Sipariş Avansları
 • 121-Alacak Senetleri – Müşterilerden Alınan İleri Tarihli Çekler
 • Döviz Cinsinden Alacaklarda Ve Verilen Avanslarda Değerleme- Kur Farklarının Hesaplanması- Kur Farklarında Fatura Ve KDV Uygulaması-Kur Farkı Faturasının Düzenlenme Zamanı
 • Alacak Senetlerinde Reeskont Uygulaması
 • Tahsil Süresi Geçmiş Alacakların Tespiti- Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Karşılıklarının Hesaplanması- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığının Ne Zaman Ayrılabileceği- Karşılık Ayrılmış Alacakların Sonradan Tahsil Edilmesi- Muhasebe Kayıtları- Vergi Uygulamaları
 • Ortaklardan Alacaklar Ve Ortaklara Borçlar Hesaplarında
 • tülü Sermaye Ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamaları – Vergisel Boyutları-Muhasebe Uygulamaları
 • 131-Ortaklardan Alacaklar Hesabındaki Bakiye – Belge Düzeni- Bu Alacaklar İçin Faiz Hesaplaması- Fatura Ve KDV Uygulaması- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin Uygulanması-Muhasebe Ve Vergisel Boyutu-Ortaklardan Döviz Cinsinden Alacaklar-Değerlemesi-Kur Farkları
 • 331-Ortaklara Borçlar Hesabındaki Bakiye- Belge Düzeni-Örtülü Sermaye Yönünden Faiz Hesaplanması- Fatura Ve KDV Uygulaması- Ortaklara Döviz Cinsinden Borçlarda Değerleme- Kur Farkları- Muhasebe Ve Vergisel Boyutu
 • 331-Ortaklara Borçlar Hesabının Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi- Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • 240-Bağlı Menkul Kıymetler, 242-İştirakler, 245-Bağlı Ortaklıklar, 132-İştiraklerden Alacaklar, 133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesaplarının Muhasebe İşleyişi,
  Bağlı Menkul Kıymet – İştirak – Bağlı Ortaklık Kavramları, Bu Yapılanmalardaki Ortaklık Payları- Sermaye Taahhütleri- Elde Edilen Kâr Payları
 • İşletmenin Bir İş Ortaklığında Ortak Olması- Adi Ortaklık Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Şeklinde Oluşan İş Ortaklıklarındaki Sermaye Payları- Sermaye Taahhütleri- İş Ortaklıklarından Elde Edilen Kazançların Muhasebe Kayıtları- Vergilendirilmesi Uygulamaları
 • İşletmenin Faaliyet Türüne Göre Muhasebe Hesap Planının Oluşturulması
 • Ticaret İşletmelerinde, Alım/Satım Yapan Firmalarda Muhasebe Hesap Olanı İşleyişi, 153-Ticari Mallar, 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) Hesaplarının İşleyişi
 • Mamul Üretim İşletmelerinde, İmalatçı Firmalarda Muhasebe Hesap Planı İşleyişi, 150-İlk Madde Ve Malzeme, 151-Yarı Mamuller Üretim, 152-Mamuller, 620-Satılan Mamuller Maliyeti(-) Hesapları, 710+720+730 Maliyet Hesaplarının İşleyişi
 • İnşaat İşi Yapan İşletmelerde Yap-Sat Uygulaması
 • İnşaat İşlerinde Kat Karşılığı Uygulaması
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Maliyetinin Hesaplanması- Arsa Sahibine Düzenlenecek Fatura Ve KDV Konusu
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Ödemelerin Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları- Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturaları – Noter Ve Tapu Harçları
 • Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde Uygulamalar
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde Muhasebe Hesap Planı İşleyişi, 150-İlk Madde Ve Malzeme, 740-Hizmet Üretim Maliyeti(-), 622-Satılan Hizmet Maliyeti(-) Hesaplarının İşleyişi
 • Stoklarda Değerleme Yöntemleri – Envanter İşlemleri
 • Stoklarda Fiili Envanter – Kaydi Envanter Farkları
 • Döviz Cinsinden Stok Alımlarında Kur Farkları
 • Stok Alımlarıyla İlgili Kredi Faizleri
 • Finansman Giderlerinden Stoklara Pay Verilmesi Uygulaması
 • Ortak Giderlerden Stoklara Pay Verilmesi Uygulaması
 • Fireler
 • Kıymeti Düşen-Zarar Gören Mallar
 • Kıymeti Düşen Mallarda Stok Değer Düşüklüğü Ve Karşılık Yoluyla Gider Yazılması
 • Stoklarla İlgili Sigorta Tazminatları Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Stoklarda Düşük Bedelle Değerleme – Vergi Uygulaması
 • Kullanım Süresi Geçmiş Stoklar
 • Numune Mallar – Eşantiyonlar -Promosyonlar
 • Konsinye Mallar- Konsinye Satışlar Uygulaması –Sevk İrsaliyesi
 • Alış İadeleri – Alış İskontoları
 • Ciro Primleri
 • Çalınan Mallar
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
 • Elden Çıkarılacak Stoklar
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Geçici Kabul – Kesin Kabul- Hakediş Faturaları
 • Müteahhit – Taşeron İlişkilerinde Belge Düzeni Muhasebe Uygulamaları
 • 170 Ve 350 Kodlu Hesaplarda Dönem İçi Ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Tevkifatı-Stopaj Uygulamaları
 • Birden Fazla İnşaat Taahhüt İşinin Birlikte Yapılması Durumunda Ortak Giderlerin Paylaştırılması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin Diğer-Başka İşlerle Birlikte Yapılması Durumunda Ortak Giderlerin Bu İşlere Dağıtılması
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulamaları
 • Gelecek Aylara Ve Yıllara Ait Giderler Uygulamaları
 • Peşin Ödenen İşyeri Kiralarında Stopaj Uygulaması
 • Gelir Tahakkukları Muhasebe Uygulaması
 • Maddi Duran Varlıklarda Dönem İçi Ve Dönem Sonu İşlemleri
 • Banka Kredisiyle Alınan Maddi Duran Varlıklarda Değerleme- Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Muhasebe Uygulaması
 • Amortisman Konusu Ve Amortisman Uygulamaları
 • Kıst Amortisman Uygulaması
 • Amortisman Ayırma Yöntemlerinde Değişiklik Yapılması
 • Zamanında Ayrılmamış Amortismanların Durumu
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Yenileme Fonu Uygulaması
 • Özel Maliyetler Konusu- Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Finansal Kiralama/Leasıng İşlemlerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Varlıklarda Amortisman Uygulaması
 • KDV Hesapları İşleyişi
 • İndirilecek KDV- Hesaplanan KDV – Ödenecek KDV – Devreden KDV
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Esasları
 • Banka Kredileri –Kredi Faizleri Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Ters Bakiye Veren Satıcılar Hesapları
 • Alınan Sipariş Avansları
 • 320-Satıcılar Hesabında Mutabakatlar- Çalışmayan Çok Küçük Tutarlı Hesap Bakiyeleri
 • 321-Borç Senetleri – Satıcılara Verilen İleri Tarihli Çekler
 • Döviz Cinsinden Borçlarda Ve Alınan Avanslarda Değerleme- Kur Farklarının Hesaplanması- Kur Farklarında Fatura Ve KDV – Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Gider Tahakkukları Muhasebe Uygulaması
 • Ödenmeyen Vergi Ve SGK Primlerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Gelecek Aylara – Yıllara Ait Gelirler
 • Faturası Geç Gelen Elektrik/Su/Doğalgaz Vb. Giderlerde Muhasebe Ve Vergi Uygulaması – KDV İndirimi
 • Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi
 • 690-Dönem Kârı Veya Zararı’nın Tespiti
 • Bağış Ve Yardımlarda Dönem İçi Ve Dönem Sonu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Tamamı İndirilebilir Bağış Ve Yardımlar
 • Kazancın %5 Lik Kısmı İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar
 • Ticari K/Z- Mali K/Z Kavramları Uygulamaları
 • Ticari K/Z ‘Dan Mali K/Z’a Geçiş Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler – Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • KKEG’lerin Muhasebe Kayıtları
 • Vergiden İstisna Edilmiş Gelirler/İndirimler – Muhasebe Kayıtları
 • Dönem Kârı Üzerinden Kurumlar Vergisi Hesaplanması- Muhasebe Uygulamaları
 • 692-Dönem Net Kâr Veya Zararı’nın Tespiti
 • Geçmiş Yıllar Ticari Zararları – Geçmiş Yıllar Mali Zararları Uygulamaları
 • Geçmiş Yıllar Zararlarının Sonraki Yıllar Kârlarından Mahsubu Uygulamaları
 • Bilançolarda Yer Alan Zararlar – Yıllık Beyannamelerde Yer Alan Zararlar
 • Vergi Matrahından İndirilebilecek Geçmiş Yıllar Zararları- Zarar Mahsubu Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • 580-Geçmiş Yıllar Zararları(-) Hesabının 570-Geçmiş Yıllar Kârları Hesabına Aktarılması-Mahsubu Uygulaması
 • Sermaye – Özsermaye/Özkaynaklar Uygulamaları
 • 6102 Sayılı TTK Hükümlerine Göre İşletmelerde Özsermaye Yeterliliğinin Tespiti Uygulamaları
 • Kâr Dağıtımı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • 6102 Sayılı TTK Hükümlerine Göre Kâr Dağıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Avans Kâr Dağıtımı Uygulaması
 • Yasal Yedeklerin Hesaplanması – Muhasebe Uygulaması
 • Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Kâr Paylarında Vergilendirme Usul Ve Esasları – Uygulamaları
 • Şirketlerin Elde Ettikleri Kâr Paylarında Vergilendirme Usul Ve Esasları – Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Banka Kredileri Taleplerinde Ağırlıklı Olarak Dikkate Alınan Temel Mali Tablolar Rasyoları- Mali Tablolarda Temel Analiz Teknikleri
 • Yanlış Muhasebe Kayıtlarının Mali Tablolara Etkileri
 • Makyajlanmış Bilanço Ve Gelir Tablolarının Tespitinde Özellikli Durumlar – Uygulamalar
 • TFRS/TMS Türkiye Finansal Raporlama Ve Muhasebe Standartları Uygulaması Genel Esasları- Bağımsız Denetim Süreci
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Muhasebe Uygulamalarında Mesleki Ve Vergisel Sorumlulukları – Sınırlı Uygunluk Denetimi
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans