Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  12 Nisan 2014 (Cumartesi)
  28 Şubat 2015 (Cumartesi)
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Tasfiye İşlemleri
 • Tasfiye Dönemi
 • Tasfiye Beyannameleri
 • Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlarda Tasfiye İşlemleri
 • Tasfiye Halinde Geçici Vergi Uygulaması
 • Tasfiyeden Vazgeçme Usul Ve Esasları-Uygulamaları
 • Tasfiye Kârının Hesaplanması
 • Tasfiyenin Zararla Sonuçlanması
 • Tasfiye Beyannameleri-Beyannamelerin Verilme Zamanı
 • Tasfiye Dönemlerine Ait Vergilerin Ödenmesi
 • Tasfiye Kârının Ortaklara Dağıtılması
 • 502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabının Tasfiye Sonunda Ortaklara Dağıtılması-Vergi Yükümlülükleri Uygulaması
 • Sermayeye İlave Edilmiş Geçmiş Yıllar Karlarının Tasfiye Durumunda Vergilendirme Usul Ve Esasları
 • Tasfiye Kârı Elde Eden Gerçek Kişi Ortak Açısından Vergisel Yükümlülükler- Menkul Sermaye İradı Uygulamaları
 • Tasfiye İşlemlerinde Tarh Zamanaşımı Uygulaması
 • Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesi
 • Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
 • Tasfiye Halinde Yenileme Fonu Uygulaması
 • Tasfiye Halinde Kdv Uygulaması
 • Tasfiye Dönemlerinde Tutulması Gereken Defterler
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Tasfiye İşlemleri
 • Tasfiye Memurlarının Seçilmesi-Görevleri-Yetkileri
 • Tasfiye İşlemlerinde Tescil-İlan İşlemleri Esasları
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Birleşme İşlemleri
 • Kurumlarda Birleşme Çeşitleri
 • Vergili Birleşme Usul Ve Esasları
 • Nevi Değiştirme Esasları
 • Vergili Birleşme Halinde Vergilendirme Uygulamaları
 • Birleşme Dönemi-Birleşmenin Başlangıcı-Birleşme Sonu
 • Vergili Birleşmede Birleşme Kârının Hesaplanması
 • Birleşmede Beyan Esası –Beyan Dönemleri
 • Birleşme Kârı Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödenmesi
 • Devir Yoluyla Birleşme Usul Ve Esasları ( Vergisiz Birleşme)
 • Devir Halinde Birleşme Süreci – Yol Haritası
 • Devir Halinde Beyannamelerin Verilme Zamanı
 • Devir Yoluyla Birleşmede Vergilerin Ödenmesi Usul Ve Esasları
 • Devralan Kurumun Vergisel Yükümlülükleri
 • Devrolan Kurumun Vergisel Yükümlülükleri
 • Devralınan Kurumun Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu
 • Devir Halinde Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Uygulamasında Özel Hükümler Ve Uygulamalar
 • Devir İşlemlerinde Kdv Uygulaması
 • Devir Halinde Amortisman Uygulaması
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Birleşme İşlemleri
 • Devralma Şeklinde Birleşme
 • Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme
 • Birleşebilecek Şirketler-Şahıs İşletmeleri-Kooperatifler
 • Birleşme Sözleşmesi-Birleşme Kararları-Tescil Ve İlan Esasları
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans