Şirketlerin ve Halka Açık Ortaklıkların Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme ve Tasfiye İşlemleri Eğitimi

 • Eğitmen:

  HAŞMET YILDIRIM
  (Bağımsız Denetçi)
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  375 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  13 Aralık 2015 ( Pazar )
  17 Ocak 2016 ( Pazar)
  06 Mart 2016 ( Pazar)
  17 Nisan 2016 ( Pazar)
  07 Mayıs 2016 ( Cumartesi )
  11 Haziran 2016 ( Cumartesi)
  27 Ağustos 2016 ( Cumartesi)
  12 Mart 2017 (Pazar)
  02 Aralık 2017 ( Cumartesi )
  27 Nisan 2019 ( Cumartesi )

1 – BÖLÜNME 

1.1. BÖLÜNME İLE İLGİLİ TTK HÜKÜMLERİ

1.2. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN BÖLÜNMESİ İLE İLGİLİ SPK

       HÜKÜMLERİ

1.2.1. Tanımlar

1.2.2. Ortak Hükümler

1.2.2.1. Duyuru metninin onaylanması için Kurula başvuru ve sorumluluk

1.2.2.2. Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar

1.2.2.3. Uzman kuruluş görüşü

1.2.2.4.  Kamunun aydınlatılması

1.2.2.5. Kurula bildirim

1.2.2.6. Kanun kapsamına alınma ve ihraç belgesi

1.2.2.7. Kurul ücreti

1.2.3. Bölünme İşlemleri

1.2.4. Bölünme Sözleşmesi veya Planı ile Bölünme Raporu

1.2.5. Finansal Durum Değişiklikleri

1.2.6.  Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme

1.2.7. Pay Sahiplerinin Korunması

1.3. BÖLÜNME İLE İLGİLİ KVK HÜKÜMLERİ

1.3.1. Kısmi Bölünme

1.3.1.1. Mevcut Bir veya Daha Fazla Şirkete

1.3.1.1.1. Hisselerin Devreden Şirketin Ortaklarına Verilmesi Durumu

1.3.1.1.2. Hisselerin Devreden Şirketin Kendisine Verilmesi Durumu

1.3.1.2. Yeni Kurulacak Bir veya Daha Fazla Şirkete

1.3.1.2.1. Hisselerin, devreden şirketin kendisine (iştirak hissesi)

1.3.1.2.2. Hisselerin, devreden şirketin ortaklarına

1.3.2. Tam Bölünme 

2 – BİRLEŞME

Genel Açıklama

2.1.HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ SPK

HÜKÜMLERİ    

2.1.1. Tanımlar

2.1.2. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu

2.1.3. Finansal durum değişiklikleri

2.1.4. Pay sahiplerinin korunması

2.1.5.  Birleşmeye ilişkin özellikli durumlar

2.1.6. Kolaylaştırılmış usulde birleşme

2.2. KVK’DA YER ALAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

2.2.1. Birleşme (Vergili) KVK Mad.18

2.2.1.1. Birleşme Halinde Vergilendirme

2.2.2. Devir (Vergisiz) KVK Mad.19

2.2.2.1. Devir Halinde Vergileme

2.2.2.2. Devir Halinde KVK’nın 5/1-e Maddesinin Uygulanması

2.2.2.3. İştirak İlişkisi Bulunan Kurumlarda Devir Sonucu Oluşacak Sermaye Tutarı

2.2.2.4. Devralınan Kurumun Zararları

2.2.2.5. Devrolan Şirketin Gayrimenkullerinin Devralan Şirkete İntikali

2.2.2.6. Devrolan Şirketin İş ve Kredi Sözleşmeleri

2.2.2.7. Devrolan Şirketin İmtiyaz Hak ve Ruhsatları

2.2.2.8. Devir ve Bölünmelerde Elde Edilen Hisselerin İktisap Tarihi

2.2.2.9. KDV İstisnası

2.2.2.10. BSMV İstisnası

2.2.2.11. Damga Vergisi İstisnası

2.2.2.12. Harç İstisnası

2.3. TTK’DA YER ALAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

2.3.1. Normal Birleşme      

2.3.2.  Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi

2.4. TFRS 3 VE BOBİ FRS’DE YER ALAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

2.4.1. TFRS 3’TE Yer Alan Hükümler

2.4.1.1. İlişkili Standartlar

2.4.1.2. TFRS 3’e Göre İşletme Birleşmeleri

2.4.2. BOBİ FRS’DE Yer Alan Hükümler

2.5. BİRLEŞME İLE İLGİLİ UYGULAMA

2.5.1. TTK ve KVK Hükümlerine Göre

2.5.1.1. TTK’ya Göre Normal Birleşme                  

2.5.1.1.1. TTK’ya Göre Normal Birleşme ve KVK’ya Göre de Birleşme (Vergili)

2.5.1.1.2. TTK’ya Göre Normal Birleşme ve KVK’ya Göre de Devir Halinde Birleşme

2.5.1.2. TTK’ya göre Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme (Madde 155/1)

2.5.1.2.1. TTK 155/1-a’ya Göre KB ve KVK’ya Göre de Birleşme (Vergili)

2.5.1.2.2. TTK 155/1-a’ya Göre KB ve KVK’ya Göre de Devir Halinde Birleşme

2.5.1.2.3. TTK’nın 155/1-b’ye Göre KB ve KVK’ya Göre de Birleşme (Vergili)

2.5.1.2.4. TTK Madde 155/1-b’ye Göre KB ve KVK’ya Göre de Devir Halinde Birleşme

2.5.1.3. TTK’ya Göre Kolaylaştırılmış Birleşme (Madde 155/2)  

2.5.1.3.1. TTK Madde 155/2’ye Göre KB ve KVK’ya Göre de Birleşme (Vergili)

2.5.1.3.2. TTK Madde 155/2’ye Göre KB ve KVK’ya Göre de Devir Halinde Birleşme

2.5.2. TFRS 3 VE BOBİ FRS HÜKÜMLERİNE GÖRE

2.5.2.1. TFRS 3 ve BOBİ FRS’ye Göre

2.5.2.1.1.Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerlerinin Bulunması

2.5.2.1.2.Transfer Edilecek Bedelin Belirlenmesi

2.5.2.1.3.Birleşme Sonucu Şerefiye Tutarı

2.5.2.1.4.Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğünün Hesaplanması

2.5.2.1.5. Birleşme Karının Hesaplanması

2.5.2.1.5.1. Tfrs 3 Standardına Göre Birleşme Karı

2.5.2.1.5.2. BOBİ FRS’ye Göre Birleşme Karı

2.5.2.1.5.3. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Birleşme Karı

2.5.2.2. Ticari Kar – Mali Kar Farkı

2.5.2.2.1. TFRS 3 – KVK Ticari Kar Mali Kar Farkı

2.5.2.2.2.  BOBİ FRS – KVK Ticari Kar Mali Kar Farkı

3 – TÜR DEĞİŞTİRME

3.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Esaslar

3.1.1. Geçerli Tür Değiştirmeler

3.1.2. 194’üncü maddeye göre geçerli Tür Değiştirmeler

3.2. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanun’larında Yer Alan Esaslar

3.3. Tür Değiştirme İle İlgili Uygulama

3.3.1. Bir Ticari İşletmenin, Sermaye Şirketi’ne Dönüşmesi

3.3.1.1.Ticari İşletmenin, Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi Halinde İşi Bırakma

Bildiriminin Verilmesine İlişkin Esaslar

3.3.1.2.Ticari İşletmenin, Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi İşlemlerinde Defter Kullanımı

ve Kanuni Defterlere Kayıt İşlemleri

3.3.1.3.Ticari İşletmenin, Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi İşlemlerinde, Ticari İşletmeye

Ait Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar

3.3.1.4.Ticari İşletmenin, Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi Halinde Ticari İşletmenin Sahip

Olduğu Varlıkların Sermaye Şirketine Devriyle İlgili Esaslar

3.3.1.5. Amortisman İşlemleri

3.3.1.6.Türk Ticaret Kanunu Açısından Yapılacak İşlemler

3.3.1.7.Gelir Vergisi ve Kurumlar Kanunu Açısından Yapılacak İşlemler

3.3.2. Bir Sermaye Şirketi’nin, Ticari İşletmeye Dönüşmesi

3.3.2.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından

3.3.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından

3.3.2.3. Katma Değer Vergisi Açısından

4.TASFİYE

4.1. Tasfiye İle İlgili Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki Esaslar

4.1.1. Tanımı

4.1.2. Tasfiyenin Uygulanacağı Kurumlar

4.1.3. Tasfiye Dönemi

4.1.4. Tasfiye Karı

4.1.4.1. Bilanço Esasına Göre Tasfiye Karı

4.1.4.1.1. Servet Değerinin Mahiyeti

4.1.4.1.2. Tasfiye Dönemi Başındaki ve Sonundaki Servet Değeri

4.1.4.1.3. Tasfiye Dönemi Başındaki Öz Sermayeye Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar

4.1.4.1.4. Tasfiyeden Vazgeçilmesi

4.1.4.1.5. Tasfiye Karının Hesaplanması

4.1.5. Tasfiye Beyannameleri

4.1.5.1. Tasfiye Sürecinin Aynı Takvim Yılı İçinde Tamamlanması

4.1.5.2. Tasfiye Sürecinin Birden Fazla Dönemi Kapsaması Halinde

4.1.5.3. Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesi

4.1.6. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

4.1.6.1. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

4.1.6.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

4.1.6.3. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Tasfiye

Memurlarının Sorumluluğu

4.1.7. Tasfiye Edilerek Ticaret Sicilinde Tüzel Kişiliği Sona Eren Kurumlar Vergisi

          Mükellefleri Hakkında Yapılacak Tarhiyatlar

4.1.8. Tasfiye İle İlgili Diğer Hususlar

4.1.8.1. Tarh Zamanaşımı

4.1.8.2. Yeni Defter Tasdiki

4.1.8.3. Tasfiye Halindeki Kurumla Ortağı veya Sahibi Arasındaki İlişkiler

4.1.8.4. Tasfiye Memurunun Değişmesi

4.1.8.5. Tasfiye Halinde Yenileme Fonu

4.1.8.6. Tasfiye Halinde Katma Değer Vergisi Uygulaması

4.1.8.7. Tasfiye Halindeki Kurumun Gelir Vergisi Tevkifatı

4.2. Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Esaslar

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans