Şirketler Muhasebesi Uygulamaları ve Özellik Arzeden Vergisel Uygulamalar Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

Katılımcılarımızın eğitim konuları ile ilgili her türlü soruları eğitmenimiz tarafından cevaplandırılacaktır.

UYGULAMADAKİ ŞİRKET ÇEŞİTLERİ

 • Şahıs Şirketleri
 • Adi Ortaklıklar
 • Sermaye Şirketleri

– Anonim Şirketler

– Limited Şirketler

 • Ortak Girişim – Joint Venture
 • Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
 • Türk Ticaret Kanunu Taslağındaki Durum

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

ŞİRKETLERİN DÖNÜŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ

 • Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüştürülmesi
 • Şahıs İşletmelerinin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi
 • Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi
 • Anonim Şirketlerin Limited Şirkete Dönüştürülmesi
 • Şirketlerin Bölünmesi

– Kısmi Bölünme

– Tam Bölünme

 • Dönüşme ve Bölünme İşlemlerinin Ticaret Kanunu ve
  Muhasebe Uygulamaları

ŞİRKETLERİN TASFİYESİ

 • Ticaret Kanunu Açısından Şirketlerin Tasfiyesinde
  Yapılacak Uygulamalar
 • Muhasebe Düzeni Çerçevesinde Şirketlerin Tasfiyesindeki
  Uygulamalar

UYGULAMADAKİ ŞİRKET ÇEŞİTLERİNDEKİ MUHASEBE
UYGULAMALARI

 • Şahıs Şirketlerinde Hesap Planının Uygulanması
 • Adi Ortaklıklarda Hesap Planının Uygulanması
 • Sermaye Şirketlerinde Hesap Planının Uygulanması
 • Ortak Girişimlerde uygulanan Muhasebe sistemi
 • Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler İçin Hesap
  Planının Uygulanması

UYGULAMADAKİ ŞİRKET ÇEŞİTLERİNİN

 • Vergisel Boyutu
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri

UYGULAMADAKİ ŞİRKET ÇEŞİTLERİNE GÖRE ORTAKLARIN VE YÖNETİCİLİRİN DURUMU

 • Ortakların Durumları Vergisel İşlemleri
 • Ortakların ve Yöneticilerin Türk Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumları

VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEFTERLER VE BELGELER

 • Kullanılan Defterler,
 • Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Önemi
 • Defterler ile ilgili Türk Ticaret Kanunu Taslağındaki Durum
 • Kullanılan Belgelerin Önemi,
 • Belgelerin Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Fatura,
 • Faturanın Özellikleri,
 • Açık ve Kapalı Fatura Ayrımı,
 • Faturanın Kabul Şartları
 • Türk Ticaret Kanunu Taslağında Fatura
 • Önemli Muhasebe Terimlerinin Açıklanmaları – Muhasebe
  Sözlüğü Uygulaması

ÖNEM ARZ EDEN MUHASEBE İŞLEMLERİ – BÜTÜN ŞİRKET ÇEŞİTLERİ İLE İLGİLİ OLARAK

 • Kasa Hesabı
 • Alınan – Verilen Çekler,
 • Hatır Çekleri,
 • Çeklerin Reeskontu
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Alacakların Reeskontu
 • Şüpheli Alacaklar ve Karşılığı
 • Değersiz Alacaklar
 • Alınan ve Verilen Senetler
 • Hatır Senetleri
 • Alınan ve Verilen Senetlerin Reeskontu
 • Finansal Kiralama İşlemleri
 • Faktoring İşlemleri
 • Stoklar
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ve Hakedişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Mali Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Özellikleri
 • Öz Kaynaklar ve Detayları

GELİR TABLOSU HESAPLARI

 • Gelir Kalemlerinin Uygulanması
 • Gider Kalemlerinin Uygulanması

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

KÂRIN TESPİTİ

 • Ticari Kâr
 • Mali Kâr

BİLANÇONUN OKUNMASI

BİLANÇOLARIN KONSOLİDASYONU

İFLAS ERTELEMESİ

 • Borca Batıklık Durumu
 • İyileştirme Projesinin Önemi
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans