Şirket Ortaklarına ve Yöneticilerine Yönelik; Bilanço ve Gelir Tablosu Okuma Teknikleri Uygulamaları Temel Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Bilanço Nedir?
 • Bilanço Unsurları- Varlıklar Ve Borçlar
 • Bilanço Teknik Yapısı
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Sermaye- Özsermaye Kavramları
 • Bilanço Okuma Teknikleri
 • Dönem Kâr/Zararının Tespiti
 • Gelir Tablosu Biçimsel Yapısı
 • Brüt Satış Kârı/Zararı
 • Faaliyet Kârı/Zararı
 • Olağan Kâr/Zarar
 • Dönem Net Kârı/Zararı
 • Gelir Tablosu Okuma Teknikleri
 • Bilanço Kalemlerinde Değerleme
 • Kasa Ve Banka Hesapları
 • Alınan Ve Verilen Çeklerin Takibi
 • Müşteriler Ve Satıcılar Hesapları
 • Alacak Senetleri / Borç Senetleri
 • Stoklar-Hammaddeler -Ticari Mallar-Mamuller
 • Mamul Üretim Hesapları
 • Dönem Sonu Stoklarının Değerlemesi
 • Kaydi Envanter/Fiili Envanter
 • Maddi Duran Varlıklar Ve Hesapları
 • Arazi/Arsalar-Binalar-Taşıtlar-Demirbaşlar
 • Amortisman Konusu-Amortisman Hesaplaması
 • Banka Kredileri Hesapları
 • Şirket Sermayesi- Sermaye Yeterliliği
 • Ödenmiş Sermaye- Sermaye Taahhütleri
 • Şirket Kârının Ortaklara Dağıtılması-Vergisel Boyutu
 • Şirket Ortakları Ve Yöneticilerinin , Şirketin Mali Tablolarının, Bilanço Ve Gelir Tablosunun Raporlanmasındaki Sorumlulukları
 • İşletme Türleri
 • İşletmenin Kuruluşu-Sermaye Taahhütleri/ Sermaye Ve Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Yeterliliği
 • Temel Mali Tablolar Üzerinde Analizler
 • Şirketlerde, Net İşletme Sermayesi- Faiz Karşılama Gücü-Aktif Kârlılık-Borçlanma Oranı-Cari Oran Kavramları Ve Hesaplamaları
 • Şahıs İşletmeleri-Şahıs Ortaklıkları- Adi Ortaklıklar- Kollektif Şirketler
 • Gerçek Kişi İşletmelerde Vergilendirme Esasları- Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Tüzel Kişi İşletmeler
 • Anonim Şirketler- Limited Şirketler
 • Şirketlerde Vergilendirme Esasları – Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Vergi Kanunlarında Yer Alan Teşvik Ve İndirim Hakları
 • Şirket Ortaklarının Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Sorumlulukları
 • İşletmelerde Belge Düzeni Ve Muhasebe Sistemi
 • Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmesi Gereken Belgeler
 • Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Fatura Ve Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinde Özellikli Hususlar-Faturanın Düzenlenme Zamanı
 • Yasal Defterlere Kaydedilen Belgelerin Gerçeğe Uygun Olması Hususunda Sorumluluklar
 • Şirket Mali Tablolarının Gerçeği Yansıtması, Mali Tabloların Defter Kayıtlarına Uygun Olması- Uygunluk Denetimi
 • Şirketlerde Bağımsız Denetim Ve Önemi
 • Bilanço Ve Biçimsel Yapısı, Bilanço Unsurları
 • Gelir Tablosu Biçimsel Yapısı Ve Unsurları
 • Dönen Varlıklar-Duran Varlıklar Uygulamaları
 • Duran Varlıklarda Amortisman Konusu Ve Uygulamaları
 • Kasa Hesabındaki Fazlalıkların Vergisel Boyutu Ve Yükümlülükleri
 • Vergi Uygulamalarında Kabul Edilen Ve Edilmeyen Giderler
 • Vergiden İstisna Olan, Vergiye Tabi Olmayan Gelirler
 • İşletmelerin Vergi Mevzuatı Kapsamında, Vergi Matrahlarının Tespitinde Yasal İndirim Hakları
 • Gayrimenkul Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması
 • Yurt Dışı İnşaat Onarım Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Şirketlerin, Ortak Oldukları Şirketlerden Elde Ettikleri Kâr Paylarında Vergi İstisnası
 • Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Hükümleri
 • İndirilebilir Kdv – İndirilemeyecek Kdv
 • Genel Kdv İadesi Esasları
 • Kdv Uygulamasında Fatura Ve Belge Düzeni
 • Gayrimenkul Satışlarında Kdv İstisnası
 • Şirketlerin Yaptıkları Bağış Ve Yardımların, Vergi Matrahlarından İndirilmesi Usul Ve Esasları
 • Şirkete Verilen Borç Paraların Vergisel Sonuçları
 • Şirketten Alınan Borç Paraların Vergisel Sonuçları
 • Örtülü Sermaye Ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamaları, Vergisel Sonuçları
 • Dönem Sonu Stoklarının Tespiti Ve Değerlemesinde Sorumluklar
 • Fiili Envanter / Kaydi Envanter Uygulamaları
 • İşletmelere Göre Bilanço-Gelir Tablosu, Vergi Mevzuatına Göre Bilanço-Gelir Tablosu Uygulamaları
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Kavramları
 • Şirketlerde Yıllık Kurumlar Vergisi Hesaplanması Beyanı Ve Ödenmesi
 • Şirketlerde Geçici Vergi Uygulaması
 • İnşaat Faaliyetinde Bulunan İşletmelere Özel Vergi Düzenlemeleri, Hak Ve Yükümlülükler
 • Vergi Gecikme Zammı – Gecikme Faizi Uygulamaları
 • İşletmelerde Aylık Ve Dönemsel Vergi Beyannameleri
 • Şirketleresağlanan Yasal/Vergisel Avantajlar
 • Mali Tabloların Yasal Mevzuata Göre Hazırlanması Ve Raporlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-Öneriler…
 • Bilanço Ve Gelir Tablosu Okuma Teknikleri
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans