Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Muhasebe Kayıtlarında Yapılan Hataların Tespiti
 • Tek Düzen Hesap Planına Uygun Doğru Mali Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Uygulamalar
 • Muhasebe Kayıt Hatalarının Dönem Kârı veya Zararına Etkileri
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Muhasebe Kayıtlarından ve Mali Tabloların Hazırlanmasından Doğan Mesleki ve Vergisel Sorumlulukları-Sınırlı Uygunluk Denetimi
 • Hesapların İşleyişine İlişkin Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Geçici Vergi Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
 • Kdv Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
 • Gelir Tablosunun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Bilançonun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Ticari Bilanço – Mali Bilanço Kavramları ve Uygulamaları
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Uygulamaları
 • Ticari K/Z’dan Mali K/Z’a Geçişte Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Giderlerle İlgili Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
 • Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen (KKEG) Giderlerin Tespiti
 • Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubunda Yapılan Hataların Tespiti
 • Dönem Kârı Üzerinden Hesaplanan Vergi Karşılıklarının Ayrılması İle
  İlgili Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Ticari Zararlar-Mali Zararlar Uygulamaları
 • Fatura ve Belge Düzenine İlişkin Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanamesi Üzerinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • İşletme Türlerine Göre Tek Düzen Hesap Planı (THP) Uygulamaları
 • Ticaret İşletmelerinde THP Uygulamaları
 • Mamul Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın (sari) İnşaat Taahhüt İşlerinde THP Uygulamaları
 • Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Hesaplar
 • Hesapların , Tek Düzen Hesap Planına Uygun Olarak İşleyişleri Uygulamaları
 • Hatalı Hesap İşleyişlerinin Mali Tablolara Etkileri
 • Bilanço Biçimsel Yapısı ve Bilanço Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
 • Gelir Tablosu Biçimsel Yapısı ve Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
 • Maliyet ve Gider Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
 • 7/A Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
 • 7/B Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
 • Yansıtma Hesaplarının İşleyişi
 • Gider/Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması Uygulamaları
 • Dönem Kârı Üzerinden Vergi Karşılıklarının Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Uygulamaları
 • Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • İşletme Kavramı, İşletme Türleri
 • İşletmenin Kuruluşu, Sermaye – Sermaye Taahhütleri
 • Ödenmiş Sermaye – Ödenmemiş Sermaye
 • Özsermaye-Özkaynak Kavramları
 • Hesap Kavramı-Hesap Dönemi
 • Hesaplar -Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesaplarda Kod Sistemi
 • Borçlu Hesaplar / Alacaklı Hesaplar
 • Hesap Bakiyesi/Kalanı
 • Hesapların Açılması
 • Hesapların İşleyişi
 • Hesapların Devri / Kapatılması
 • Mali / Finansal Tablolar
 • Temel Mali Tablolar
 • Ek Mali Tablolar
 • Bilanço Tanımı
 • Bilanço Teknik Yapısı
 • Aktif / Varlık Tanımları
 • Pasif / Kaynak / Borçlar Kavramları
 • Kısa Vade / Uzun Vade Kavramları
 • Yabancı Kaynaklar
 • Sınıf – Grup – Hesap Kavramları
 • Bilanço Unsurları/ Sınıfları
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Bilanço Grupları
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Diğer Alacaklar
 • Stoklar
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • Gelecek Aylara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
 • Diğer Dönen Varlıklar
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
 • Gelecek Yıllara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
 • Mali Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Diğer Borçlar
 • Alınan Avanslar
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 • Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
 • Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları
 • Gelecek Aylara Ait Gelirler / Gider Tahakkukları
 • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Ödenmiş Sermaye
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr Yedekleri
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Dönem Net Kârı / Zararı
 • Bilanço Hesapları
 • 100- Kasa
 • 101- Alınan Çekler
 • 102-Bankalar
 • 103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
 • 108-Diğer Hazır Değerler
 • 110-Hisse Senetleri
 • 111-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
 • 112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
 • 118-Diğer Menkul Kıymetler
 • 119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 120-Alıcılar
 • 121-Alacak Senetleri
 • 122-Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 • 126-Verilen Depozito ve Teminatlar
 • 127-Diğer Ticari Alacaklar
 • 128-Şüpheli Ticari Alacaklar
 • 129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
 • 131-Ortaklardan Alacaklar
 • 132-İştiraklerden Alacaklar
 • 133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
 • 135-Personelden Alacaklar
 • 136-Diğer Çeşitli Alacaklar
 • 137-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 • 138-Şüpheli Diğer Alacaklar
 • 139-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
 • 150-İlk Madde ve Malzeme
 • 151-Yarı Mamuller – Üretim
 • 152-Mamuller
 • 153-Ticari Mallar
 • 157-Diğer Stoklar
 • 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 159-Verilen Sipariş Avansları
 • 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • 180-Gelecek Aylara Ait Giderler
 • 181-Gelir Tahakkukları
 • 190-Devreden Katma Değer Vergisi
 • 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi
 • 192-Diğer Katma Değer Vergisi
 • 193-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
 • 195-İş Avansları
 • 196-Personel Avansları
 • 197-Sayım ve Tesellüm Noksanları
 • 198-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
 • 199-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
 • 240-Bağlı Menkul Kıymetler
 • 241-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 242-İştirakler
 • 243-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
 • 244-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 245-Bağlı Ortaklıklar
 • 246-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahütleri(-)
 • 247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 248-Diğer Mali Duran Varlıklar
 • 249-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
 • 250-Arazi ve Arsalar
 • 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
 • 252-Binalar
 • 253-Tesis Makine ve Cihazlar
 • 254-Taşıtlar
 • 255-Demirbaşlar
 • 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar
 • 257-Birikmiş Amortismanlar
 • 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • 259-Verilen Avanslar
 • 260-Haklar
 • 261-Şerefiye
 • 262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
 • 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • 264-Özel Maliyetler
 • 267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • 268-Birikmiş Amortismanlar(-)
 • 269-Verilen Avanslar
 • 271-Arama Giderleri
 • 272-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
 • 277-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
 • 278-Birikmiş Tükenme Payları
 • 279-Verilen Avanslar
 • 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler
 • 281-Gelir Tahakkukları
 • 292-Diğer Katma Değer Vergisi
 • 293-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
 • 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
 • 297-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
 • 298-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 • 299-Birikmiş Amortismanlar(-)
 • 300-Banka Kredileri
 • 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
 • 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
 • 303-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
 • 304-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
 • 305-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
 • 306-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
 • 308-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
 • 309-Diğer Mali Borçlar
 • 320-Satıcılar
 • 321-Borç Senetleri
 • 322-Borç Senetleri Reeskontu(-)
 • 326-Alınan Depozito ve Teminatlar
 • 329-Diğer Ticari Borçlar
 • 331-Ortaklara Borçlar
 • 332-İştiraklere Borçlar
 • 333-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
 • 335-Personele Borçlar
 • 336-Diğer Çeşitli Borçlar
 • 337-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
 • 340-Alınan Sipariş Avansları
 • 349-Alınan Diğer Avanslar
 • 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
 • 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar
 • 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
 • 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yük.
 • 370-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
 • 371-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)
 • 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı
 • 373-Maliyet Giderleri Karşılığı
 • 379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
 • 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler
 • 381-Gider Tahakkukları
 • 391-Hesaplanan Kdv
 • 392-Diğer Kdv
 • 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
 • 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
 • 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
 • 405-Çıkarılmış Tahviller
 • 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
 • 493-Tesise Katılma Payları
 • 500-Sermaye
 • 501-Ödenmemiş Sermaye(-)
 • 520-Hisse Senetleri İhraç Primleri
 • 521-Hisse Senedi İptal Kârları
 • 529-Diğer Sermaye Yedekleri
 • 540-Yasal Yedekler
 • 541-Statü Yedekleri
 • 542-Olağanüstü Yedekler
 • 548-Diğer Kâr Yedekleri
 • 549-Özel Fonlar
 • 570-Geçmiş Yıllar Kârları
 • 580-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
 • 590-Dönem Net Kârı
 • 591-Dönem Net Zararı(-)
 • Nazım Hesaplar ve İşleyişi
 • Bilançonun Hazırlanması ve Sunumu
 • Bilanço Dip Notları
 • Faaliyet Konularına Göre İşletme Türleri
 • Ticaret İşletmesi
 • Mamul Üretim İşletmesi
 • Hizmet İşletmesi
 • Harcama / Maliyet Kavramları
 • Gelir / Gider Kavramları
 • Kâr / Zarar Kavramları
 • Esas Faaliyet / Diğer Faaliyet Kavramları
 • Gelir Tablosu Teknik Yapısı
 • Gelir Tablosu Unsurları
 • Brüt Satış Kârı/Zararı
 • Faaliyet Kârı/Zararı
 • Olağan Kâr/Zarar
 • Dönem Kârı/Zararı
 • Brüt Satışlar
 • Satış İndirimleri(-)
 • Net Satışlar
 • Satışların Maliyeti(-)
 • Faaliyet Giderleri (-)
 • Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir/Kârlar
 • Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider/Zararlar(-)
 • Finansman Giderleri(-)
 • Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir/Kârlar
 • Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gider/Zararlar(-)
 • Dönem Kârı veya Zararı
 • Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı(-)
 • Dönem Net Kârı veya Zararı
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • 600-Yurt İçi Satışlar
 • 601-Yurt Dışı Satışlar
 • 602-Diğer Gelirler
 • 610-Satıştan İadeler(-)
 • 611-Satış İskontoları(-)
 • 612-Diğer İndirimler
 • 620-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
 • 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
 • 622-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
 • 623-Diğer Satışların Maliyeti(-)
 • 630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
 • 631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
 • 632-Genel Yönetim Giderleri(-)
 • 640-İştiraklerden Temettü Gelirleri
 • 641-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
 • 642-Faiz Gelirleri
 • 643-Komisyon Gelirleri
 • 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar
 • 649-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar
 • 652-Reeskont Faiz Giderleri(-)
 • 653-Komisyon Giderleri(-)
 • 654-Karşılık Giderleri(-)
 • 659-Diğer Gider ve Zararlar(-)
 • 660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
 • 661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
 • 671-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
 • 679-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
 • 680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
 • 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
 • 689-Diğer Olağandışı Gider veZararlar(-)
 • 690-Dönem Kârı veya Zararı
 • 691-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
 • 692-Dönem Net Kârı veya Zararı
 • Kabul Edilen Giderler
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)
 • Ticari Kâr Zarar / Mali Kâr Zarar Kavramları
 • Ticari Kâr Zarar’dan Mali Kâr Zarar’a Geçiş Uygulamaları
 • Ticari Bilanço Kârı/Zararı
 • Mali Bilanço Kârı/Zararı
 • Geçmiş Yıllar Ticari Zararları
 • Geçmiş Yıllar Mali Zararları
 • Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
 • Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması
 • Maliyet ve Gider Hesapları İşleyişi
 • Gider Yeri / Gider Çeşidi Kavramları
 • 7/A Seçeneği
 • Maliyet / Gider Hesap Grupları
 • 70-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
 • 71-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • 72-Direkt İşçilik Giderleri
 • 73-Genel Üretim Giderleri
 • 74-Hizmet Üretim Maliyeti
 • 75-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • 76-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 77-Genel Yönetim Giderleri
 • 78-Finansman Giderleri
 • Yansıtma Hesapları ve İşleyişi
 • Bütçe /Kapasite ve Fark Hesaplarının İşleyişi
 • Maliyet /Gider Hesapları
 • 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
 • 701-Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 • 710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • 711-Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı
 • 712-Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
 • 713-Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı
 • 720-Direkt İşçilik Giderleri
 • 721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 722-Direkt İşçilik Ücret Farkları
 • 723-Direkt İşçilik Zaman Farkları
 • 730-Genel Üretim Giderleri
 • 731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 732-Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
 • 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
 • 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
 • 740-Hizmet Üretim Maliyeti
 • 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
 • 742-Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
 • 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • 751-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
 • 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 761-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 762-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 • 770-Genel Yönetim Giderleri
 • 771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 772-Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
 • 780-Finansman Giderleri
 • 781-Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 782-Finansman Giderleri Fark Hesabı
 • 7/B Seçeneği
 • Gider Çeşitleri
 • 790-İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • 791-İşçi Ücret ve Giderleri
 • 792-Memur Ücret ve Giderleri
 • 793-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • 794-Çeşitli Giderler
 • 795-Vergi Resim ve Harçlar
 • 796-Amortismanlar ve Tükenme Payları
 • 797-Finansman Giderleri
 • 798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
 • 799-Üretim Maliyeti Hesabı
 • Ticaret İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Ticari Mallar/ Alım-Satım İşlemleri
 • Mamul Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • Direkt İşçilik Giderleri
 • Genel Üretim Giderleri
 • Dönem Üretim Maliyetinin Hesaplanması
 • Yarı Mamuller/Üretim Tespiti
 • Mamuller
 • Satılan Mamuller Maliyetinin Hesaplanması
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Aynı Yılda Başlayan ve Tamamlanan Hizmet Üretimi
 • Yıllara Yaygın(Sari) Hizmet Üretimi
 • Ticaret İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Mamul Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Mamul Üretim Maliyetinin Tespiti
 • Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
 • Hizmet Üretim Maliyetinin Tespiti
 • Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
 • Maliyet / Gider Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması
 • Maliyet / Gider Hesaplarının Kapatılması
 • Gelir Tablosunun Hazırlanması ve Sunumu
 • Gelir Tablosu Dipnotları
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları- Türkiye Muhasebe Standartları (TFRS/TMS) Sürecinde Muhasebe Kayıtların Önemi, Gerçeğe Uygun Raporlama
 • Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Temel Analizler- Rasyolar- Mali Tablolar Tahlili Teknikleri
 • Bankalar ve Kredi Veren Kuruluşlara Sunulan Bilanço ve Gelir Tablolarının Hazırlanmasında Muhasebe Kayıtlarının Önemi ve Tek Düzen Hesap Planına Uygunluğu- TFRS/TMS Uygulamasına Geçiş Hazırlığı
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans