Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBULBeşiktaş/İSTANBUL
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Katılımcı Sayısı:

  Kontenjanlarımız sınırlıdır!
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Ücreti:

  425 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Paylaş:

ÖN KAYIT FORMU
 • Ad Soyad:

 • Telefon:

 • E-Posta:

 • Şehir:

 • Mesajınız:

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi Konu Başlıkları:

- Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
– Muhasebe Kayıtlarında Yapılan Hataların Tespiti
– Tek Düzen Hesap Planına Uygun Doğru Mali Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Uygulamalar
– Muhasebe Kayıt Hatalarının Dönem Kârı veya Zararına Etkileri
– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Muhasebe Kayıtlarından ve Mali Tabloların Hazırlanmasından Doğan Mesleki ve Vergisel Sorumlulukları-Sınırlı Uygunluk Denetimi
– Hesapların İşleyişine İlişkin Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Geçici Vergi Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
– Kdv Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
– Gelir Tablosunun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Bilançonun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Ticari Bilanço – Mali Bilanço Kavramları ve Uygulamaları
– Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Uygulamaları
– Ticari K/Z’dan Mali K/Z’a Geçişte Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Giderlerle İlgili Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
– Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen (KKEG) Giderlerin Tespiti
– Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubunda Yapılan Hataların Tespiti
– Dönem Kârı Üzerinden Hesaplanan Vergi Karşılıklarının Ayrılması İle
İlgili Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Ticari Zararlar-Mali Zararlar Uygulamaları
– Fatura ve Belge Düzenine İlişkin Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanamesi Üzerinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
– Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
– İşletme Türlerine Göre Tek Düzen Hesap Planı (THP) Uygulamaları
– Ticaret İşletmelerinde THP Uygulamaları
– Mamul Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
– Hizmet Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
– Yıllara Yaygın (sari) İnşaat Taahhüt İşlerinde THP Uygulamaları
– Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Hesaplar
– Hesapların , Tek Düzen Hesap Planına Uygun Olarak İşleyişleri Uygulamaları
– Hatalı Hesap İşleyişlerinin Mali Tablolara Etkileri
– Bilanço Biçimsel Yapısı ve Bilanço Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
– Gelir Tablosu Biçimsel Yapısı ve Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
– Maliyet ve Gider Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
– 7/A Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
– 7/B Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
– Yansıtma Hesaplarının İşleyişi
– Gider/Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması Uygulamaları
– Dönem Kârı Üzerinden Vergi Karşılıklarının Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Uygulamaları
– Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması Uygulamaları
– Muhasebenin Temel Kavramları
– İşletme Kavramı, İşletme Türleri
– İşletmenin Kuruluşu, Sermaye – Sermaye Taahhütleri
– Ödenmiş Sermaye – Ödenmemiş Sermaye
– Özsermaye-Özkaynak Kavramları
– Hesap Kavramı-Hesap Dönemi
– Hesaplar -Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
– Hesaplarda Kod Sistemi
– Borçlu Hesaplar / Alacaklı Hesaplar
– Hesap Bakiyesi/Kalanı
– Hesapların Açılması
– Hesapların İşleyişi
– Hesapların Devri / Kapatılması
– Mali / Finansal Tablolar
– Temel Mali Tablolar
– Ek Mali Tablolar
– Bilanço Tanımı
– Bilanço Teknik Yapısı
– Aktif / Varlık Tanımları
– Pasif / Kaynak / Borçlar Kavramları
– Kısa Vade / Uzun Vade Kavramları
– Yabancı Kaynaklar
– Sınıf – Grup – Hesap Kavramları
– Bilanço Unsurları/ Sınıfları
– Dönen Varlıklar
– Duran Varlıklar
– Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
– Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
– Özkaynaklar
– Bilanço Grupları
– Hazır Değerler
– Menkul Kıymetler
– Ticari Alacaklar
– Diğer Alacaklar
– Stoklar
– Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
– Gelecek Aylara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
– Diğer Dönen Varlıklar
– Mali Duran Varlıklar
– Maddi Duran Varlıklar
– Maddi Olmayan Duran Varlıklar
– Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
– Gelecek Yıllara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
– Mali Borçlar
– Ticari Borçlar
– Diğer Borçlar
– Alınan Avanslar
– Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
– Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
– Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları
– Gelecek Aylara Ait Gelirler / Gider Tahakkukları
– Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
– Ödenmiş Sermaye
– Sermaye Yedekleri
– Kâr Yedekleri
– Geçmiş Yıllar Kârları
– Geçmiş Yıllar Zararları
– Dönem Net Kârı / Zararı
– Bilanço Hesapları
– 100- Kasa
– 101- Alınan Çekler
– 102-Bankalar
– 103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
– 108-Diğer Hazır Değerler
– 110-Hisse Senetleri
– 111-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
– 112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
– 118-Diğer Menkul Kıymetler
– 119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 120-Alıcılar
– 121-Alacak Senetleri
– 122-Alacak Senetleri Reeskontu(-)
– 126-Verilen Depozito ve Teminatlar
– 127-Diğer Ticari Alacaklar
– 128-Şüpheli Ticari Alacaklar
– 129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
– 131-Ortaklardan Alacaklar
– 132-İştiraklerden Alacaklar
– 133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
– 135-Personelden Alacaklar
– 136-Diğer Çeşitli Alacaklar
– 137-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
– 138-Şüpheli Diğer Alacaklar
– 139-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
– 150-İlk Madde ve Malzeme
– 151-Yarı Mamuller – Üretim
– 152-Mamuller
– 153-Ticari Mallar
– 157-Diğer Stoklar
– 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 159-Verilen Sipariş Avansları
– 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
– 180-Gelecek Aylara Ait Giderler
– 181-Gelir Tahakkukları
– 190-Devreden Katma Değer Vergisi
– 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi
– 192-Diğer Katma Değer Vergisi
– 193-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
– 195-İş Avansları
– 196-Personel Avansları
– 197-Sayım ve Tesellüm Noksanları
– 198-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
– 199-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
– 240-Bağlı Menkul Kıymetler
– 241-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 242-İştirakler
– 243-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
– 244-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 245-Bağlı Ortaklıklar
– 246-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahütleri(-)
– 247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 248-Diğer Mali Duran Varlıklar
– 249-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
– 250-Arazi ve Arsalar
– 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
– 252-Binalar
– 253-Tesis Makine ve Cihazlar
– 254-Taşıtlar
– 255-Demirbaşlar
– 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar
– 257-Birikmiş Amortismanlar
– 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar
– 259-Verilen Avanslar
– 260-Haklar
– 261-Şerefiye
– 262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
– 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
– 264-Özel Maliyetler
– 267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
– 268-Birikmiş Amortismanlar(-)
– 269-Verilen Avanslar
– 271-Arama Giderleri
– 272-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
– 277-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
– 278-Birikmiş Tükenme Payları
– 279-Verilen Avanslar
– 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler
– 281-Gelir Tahakkukları
– 292-Diğer Katma Değer Vergisi
– 293-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
– 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
– 297-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
– 298-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
– 299-Birikmiş Amortismanlar(-)
– 300-Banka Kredileri
– 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
– 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
– 303-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
– 304-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
– 305-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
– 306-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
– 308-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
– 309-Diğer Mali Borçlar
– 320-Satıcılar
– 321-Borç Senetleri
– 322-Borç Senetleri Reeskontu(-)
– 326-Alınan Depozito ve Teminatlar
– 329-Diğer Ticari Borçlar
– 331-Ortaklara Borçlar
– 332-İştiraklere Borçlar
– 333-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
– 335-Personele Borçlar
– 336-Diğer Çeşitli Borçlar
– 337-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
– 340-Alınan Sipariş Avansları
– 349-Alınan Diğer Avanslar
– 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
– 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar
– 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
– 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yük.
– 370-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
– 371-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)
– 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı
– 373-Maliyet Giderleri Karşılığı
– 379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
– 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler
– 381-Gider Tahakkukları
– 391-Hesaplanan Kdv
– 392-Diğer Kdv
– 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
– 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
– 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
– 405-Çıkarılmış Tahviller
– 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
– 493-Tesise Katılma Payları
– 500-Sermaye
– 501-Ödenmemiş Sermaye(-)
– 520-Hisse Senetleri İhraç Primleri
– 521-Hisse Senedi İptal Kârları
– 529-Diğer Sermaye Yedekleri
– 540-Yasal Yedekler
– 541-Statü Yedekleri
– 542-Olağanüstü Yedekler
– 548-Diğer Kâr Yedekleri
– 549-Özel Fonlar
– 570-Geçmiş Yıllar Kârları
– 580-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
– 590-Dönem Net Kârı
– 591-Dönem Net Zararı(-)
– Nazım Hesaplar ve İşleyişi
– Bilançonun Hazırlanması ve Sunumu
– Bilanço Dip Notları
– Faaliyet Konularına Göre İşletme Türleri
– Ticaret İşletmesi
– Mamul Üretim İşletmesi
– Hizmet İşletmesi
– Harcama / Maliyet Kavramları
– Gelir / Gider Kavramları
– Kâr / Zarar Kavramları
– Esas Faaliyet / Diğer Faaliyet Kavramları
– Gelir Tablosu Teknik Yapısı
– Gelir Tablosu Unsurları
– Brüt Satış Kârı/Zararı
– Faaliyet Kârı/Zararı
– Olağan Kâr/Zarar
– Dönem Kârı/Zararı
– Brüt Satışlar
– Satış İndirimleri(-)
– Net Satışlar
– Satışların Maliyeti(-)
– Faaliyet Giderleri (-)
– Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir/Kârlar
– Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider/Zararlar(-)
– Finansman Giderleri(-)
– Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir/Kârlar
– Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gider/Zararlar(-)
– Dönem Kârı veya Zararı
– Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı(-)
– Dönem Net Kârı veya Zararı
– Gelir Tablosu Hesapları
– 600-Yurt İçi Satışlar
– 601-Yurt Dışı Satışlar
– 602-Diğer Gelirler
– 610-Satıştan İadeler(-)
– 611-Satış İskontoları(-)
– 612-Diğer İndirimler
– 620-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
– 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
– 622-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
– 623-Diğer Satışların Maliyeti(-)
– 630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
– 631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
– 632-Genel Yönetim Giderleri(-)
– 640-İştiraklerden Temettü Gelirleri
– 641-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
– 642-Faiz Gelirleri
– 643-Komisyon Gelirleri
– 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar
– 649-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar
– 652-Reeskont Faiz Giderleri(-)
– 653-Komisyon Giderleri(-)
– 654-Karşılık Giderleri(-)
– 659-Diğer Gider ve Zararlar(-)
– 660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
– 661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
– 671-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
– 679-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
– 680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
– 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
– 689-Diğer Olağandışı Gider veZararlar(-)
– 690-Dönem Kârı veya Zararı
– 691-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
– 692-Dönem Net Kârı veya Zararı
– Kabul Edilen Giderler
– Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)
– Ticari Kâr Zarar / Mali Kâr Zarar Kavramları
– Ticari Kâr Zarar’dan Mali Kâr Zarar’a Geçiş Uygulamaları
– Ticari Bilanço Kârı/Zararı
– Mali Bilanço Kârı/Zararı
– Geçmiş Yıllar Ticari Zararları
– Geçmiş Yıllar Mali Zararları
– Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
– Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması
– Maliyet ve Gider Hesapları İşleyişi
– Gider Yeri / Gider Çeşidi Kavramları
– 7/A Seçeneği
– Maliyet / Gider Hesap Grupları
– 70-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
– 71-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
– 72-Direkt İşçilik Giderleri
– 73-Genel Üretim Giderleri
– 74-Hizmet Üretim Maliyeti
– 75-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
– 76-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
– 77-Genel Yönetim Giderleri
– 78-Finansman Giderleri
– Yansıtma Hesapları ve İşleyişi
– Bütçe /Kapasite ve Fark Hesaplarının İşleyişi
– Maliyet /Gider Hesapları
– 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
– 701-Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
– 710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
– 711-Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı
– 712-Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
– 713-Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı
– 720-Direkt İşçilik Giderleri
– 721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
– 722-Direkt İşçilik Ücret Farkları
– 723-Direkt İşçilik Zaman Farkları
– 730-Genel Üretim Giderleri
– 731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
– 732-Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
– 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
– 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
– 740-Hizmet Üretim Maliyeti
– 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
– 742-Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
– 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
– 751-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
– 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
– 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
– 761-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
– 762-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
– 770-Genel Yönetim Giderleri
– 771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
– 772-Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
– 780-Finansman Giderleri
– 781-Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
– 782-Finansman Giderleri Fark Hesabı
– 7/B Seçeneği
– Gider Çeşitleri
– 790-İlk Madde ve Malzeme Giderleri
– 791-İşçi Ücret ve Giderleri
– 792-Memur Ücret ve Giderleri
– 793-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
– 794-Çeşitli Giderler
– 795-Vergi Resim ve Harçlar
– 796-Amortismanlar ve Tükenme Payları
– 797-Finansman Giderleri
– 798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
– 799-Üretim Maliyeti Hesabı
– Ticaret İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Ticari Mallar/ Alım-Satım İşlemleri
– Mamul Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
– Direkt İşçilik Giderleri
– Genel Üretim Giderleri
– Dönem Üretim Maliyetinin Hesaplanması
– Yarı Mamuller/Üretim Tespiti
– Mamuller
– Satılan Mamuller Maliyetinin Hesaplanması
– Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Aynı Yılda Başlayan ve Tamamlanan Hizmet Üretimi
– Yıllara Yaygın(Sari) Hizmet Üretimi
– Ticaret İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Mamul Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Mamul Üretim Maliyetinin Tespiti
– Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
– Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
– Hizmet Üretim Maliyetinin Tespiti
– Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
– Maliyet / Gider Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması
– Maliyet / Gider Hesaplarının Kapatılması
– Gelir Tablosunun Hazırlanması ve Sunumu
– Gelir Tablosu Dipnotları
– Türkiye Finansal Raporlama Standartları- Türkiye Muhasebe Standartları (TFRS/TMS) Sürecinde Muhasebe Kayıtların Önemi, Gerçeğe Uygun Raporlama
– Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Temel Analizler- Rasyolar- Mali Tablolar Tahlili Teknikleri
– Bankalar ve Kredi Veren Kuruluşlara Sunulan Bilanço ve Gelir Tablolarının Hazırlanmasında Muhasebe Kayıtlarının Önemi ve Tek Düzen Hesap Planına Uygunluğu- TFRS/TMS Uygulamasına Geçiş Hazırlığı

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi Beşiktaş/İSTANBUL
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans