Kurumlar Vergisinde İstisnalar Eğitimi ( Online Eğitim )

 • Eğitmen:

  Haşmet YILDIRIM
  ( Bağımsız Denetçi )
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 5 Saat Sürecektir
  10.00 - 16.00 ( İhtiyaç ve Yemek Molası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  22 Eylül 2020 ( Salı )

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR 

1.1. KVK’ya Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar

1.1.1. İştirak Kazançları İstisnası

1.1.2. Yurt Dışı İştirak Kazançları istisnası

1.1.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

1.1.4. Emisyon Primi Kazancı İstisnası

1.1.5. Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna

1.1.6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası

1.1.7. Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Borçları Nedeniyle Kanuni Takibe Alınmış veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar ile Bankalara, Finansal Kiralama Şirketlerine ve Finansman Şirketlerine Tanınan İstisna

1.1.8. Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası

1.1.9. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna

1.1.10. Eğitim Tesisleri, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin istisna

1.1.11. Risturn İstisnası

1.1.12. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna

1.1.13. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna

1.1.14. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

 

1.2. Diğer Kanunlarda Yer Alan istisnalar

1.2.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna

1.2.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan istisna

1.2.3. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası

1.2.4. Yatırım İndirimi istisnası

1.2.5. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinde Kazanç istisnası

1.2.6. Orman Genel Müdürlüğüne Tanınan İstisna

1.2.7. Türk Akredititasyon Kurumu’na Tanınan İstisna

1.2.8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Tanınan İstisna

1.2.9. Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında İstisna

1.2.10. Araştırma Altyapılarının Kurumlar Vergisi İstisnası

 

1.3. Uluslararası Anlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslararası Kurumlara Tanınan İstisna

 

1.4. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergilendirilmesi.

 

1.5. İstisna Uygulaması İle İlgili Bazı Önemli Konular

1.5.1. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi

1.5.2. İstisnalar Arasında Mahsup Önceliği ve Mahsup Edilemeyen İstisnanın Ertesi Yıllara Devredilip Devredilemeyeceği

1.5.2.1. Mahsup Önceliği Bulunan ve Kurum Kazancı Olmasa da Uygulanacak İstisnalar

1.5.2.2. Kurum Kazancının Olması Durumunda Uygulanacak İstisnalar

1.5.3. Geçmiş Yıl Zararları İle İstisnaların İndirim Önceliği

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans