Konkordato Ön Proje Hazırlama Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM Haldun GÜLER
  ( Sorumlu Denetçi Konkordato Komiseri)

 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  395 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

— KONKORDATO ÖN PROJE  EĞİTİMİNİ KİMLER VE NEDEN ALMALIDIR!?–

Konkordatoya ilişkin hükümlerin yer aldığı 2004 sayılı İcra İflas Kanununun  Konkordato talebine eklenecek belgeler başlıklı  286.maddesinin  “a“ fıkrasında konkordato ön projesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

“ Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren KONKORDATO ÖN PROJESİ.” 

Bu hükme göre KONKORDATO ÖN PROJESİNDE ;

 • Hangi konkordato türünün (vade, tenzilat, karma) seçildiği,
 • Alacaklılardan tenzilat yapılması isteniyorsa, alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçecekleri,
 • Borç ödemelerinin ne zaman başlayacağı,
 • Ödeme vadeleri,
 • Ödemelerin yapılabilmesi için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı,
 • Alacaklılara yapılacak ödemelerin mali kaynaklarının sermaye artırımı, kredi temini ya da başka bir yöntem kullanılarak mı sağlanacağı, yer almalıdır.
 • Projede, konkordato kararından itibaren uygulanacak olan tasarruf tedbirleri, borçlunun mevcut ve gelecekteki likidite değişiklikleri, tablo şeklinde ve karşılaştırmalı olarak gösterilmeli,
 • Ayrıca, ön proje açık, anlaşılabilir, somut olmalı ve mahkemede  ve alacaklılarda borçların ödenebileceğine ilişkin kanaat oluşturmalıdır.

2004 sayılı İcra İflas Kanununda KONKORDATO ÖN PROJESİNE ilişkin yer alan diğer hükümler ise aşağıdaki gibidir.

Konkordato haricinde yapılan vaatler: Madde 308 / d :  Borçlu tarafından alacaklılardan birine KONKORDATO PROJESİNDE öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.

Konkordatonun kısmen feshi: Madde 308 / e :  Kendisine karşı KONKORDATO PROJESİ uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri: Madde 308/h :    Adi konkordatoda borçlu, ÖN PROJEDE belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep eder.

Maddelerin incelenmesi halinde görüleceği üzere, alacaklılara KONKORDATO ÖN PROJESİNDE ;

 • Öngörülenden fazla bulunacak vaatler hükümsüz olacak,
 • Projeye göre kendine ifada bulunulmayan alacaklı kendisi açısından konkordatoyu feshettirebilecek,
 • Rehinli borçlar ise, ancak, projeye göre yapılandırılabilecektir.

Dolayısıyla,  konkordato alan borçlu firma, alacaklılara ve borçlara ilişkin gerçekleştireceği ödeme, yapılandırma vb. gibi  tüm işlemlerini  projeye göre yapmak ve projeye bağlı kalmak zorundadır.

Projeye bağlı kalmaksızın yapılacak eylem ve işlemler İcra İflas Kanununda yer alan Konkordatonun tamamen feshi: Madde 308/f- ‘ de yer alan ;

“ Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir ”

Hükmüne istinaden, konkordatonun kötü niyetle sakatlandığı gerekçesi ile konkordatonun feshine ve buna bağlı olarak konkordato alan firmanın iflasına dahi neden olabilecektir.

Açıkladığımız bu nedenlerle, konkordato talep eden firmalar, ileride istenmeyecek sıkıntılar yaşamamaları ve konkordato sürecini başarıyla tamamlayabilmek için, KONKORDATO ÖN PROJESİNİ işinin ehli ve konkordato mevzuatına hakim profesyonel kişilere hazırlatmaları gereklidir.

      Konkordato sürecinin temel taşı olan ve sürecin başarıya ulaşıp, ulaşmamasını doğruda etkileyen KONKORDATO ÖN PROJESİ ‘ nin içeriğinde yer alan ve proje ekinde yer alan bilgi ve belgeler nelerdir ?

 • Konkordato isteyen firmanın borçlarına, alacaklarına ait listeler,
 • Konkordato tarihinin en geç 45 gün öncesi itibarıyla düzenlenmiş bilanço ve  gelir tabloları,
 • İflas halindeki ve rayiç bedelle düzenlenmiş bilanço ve gelir tabloları,
 • Konkordato isteyen firmanın bankalara olan rehinli ve rehinsiz borçlarının faizleri de gösteren miktarlarını gösteren tablolar,
 • Konkordato isteyen firmanın maddi duran varlıklarının kayıtlı ve rayiç değerlerini gösteren listeler,
 • Firmanın iflası ve konkordato projesinin kabulü halinde alacaklıları karşılaştırmalı olarak gösteren listeler,
 • Konkordato isteyen firmanın borçlarını ne şekilde ve hangi vadede ödeyeceğine ilişkin mali analiz ve buna bağlı olarak düzenlenecek olan nakit akış tablosu.

Bu kadar detaylı bilgi ve belgeyi içeren  KONKORDATO ÖN PROJESİ ‘ ni ;

 • Profesyonelce hazırlayabilmek için, MALİ MÜŞAVİRLER, FİNANSMANCILAR, MUHASEBE SERVİSİ YETKİLİLERİ VE ÇALIŞANLARI,
 • Konkordato alan firmayı konkordato sürecinde doğru yönlendirebilmek için AVUKATLAR, HUKUK MÜŞAVİRLERİ, 

Bugüne kadar verilen hiçbir eğitim programında yer almayan KONKORDATO ÖN PROJESİ eğitimini almalıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Ön Projenin Tanımı

2) Ön Projenin Önemi

3) Konkordato Mevzuatında Ön Projeye İlişkin Yer Alan Hükümler

4) Ön Projede Yer Alacak Borç ve Alacakların Tespiti Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

4-1) Grup Şirketlerinin Birbirlerinden Olan Alacak ve Borçlarının Durumu,

4-2) Konkordato Alan Firmanın Ortaklarından Olan Borç ve Alacaklarının Durumu,

4-3) İş Ortaklıklarından Olan Borç ve Alacakların Durumu

4-4) Verilen Sipariş Avanslarının Durumu,

4-5) Yurt Dışı Firmalara İlişkin Borç ve Alacakların Durumu

4-6) Yabancı Para Cinsinden Alacak ve Borçların Durumu

5) Ön Proje Hazırlanması Sırasında Firmanın Kayıtlı Stokları İle Reel Stokları Arasında Olan Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar

6) Banka Borçları Ön Projede Nasıl Gösterilecek

7) Konkordato Ön Projesi Teklifi Ve Teklifin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Mali Kaynağın Nasıl Sağlanacağına İlişkin Nakit Akım Tablosu

7-1)  Nakit Akım Tablosunda Hangi Kaynaklar Yer Alabilir

7-2)  Nakit Akım Tablosu Kaç Dönem İçin Hazırlanmalı

8) Ön Projede Yer Alan Mali Tablolara İlişkin Oran Analizleri

9) İflas Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Tutarın Hesaplama Yöntemi

10) Ön Projede Bulunması Gereken Bölümler

10-1) Yasal Dayanak ve Genel Bilgi

10-2) Defter Tastik Bilgileri

10-3) Şirketin    Genel    Çalışma    Sistemi    İle   Ekonomik Sıkıntıya Girmesinin  Ve Konkordato İstemesinin  Nedenleri    Hakkında   Bilgi

10-4) Şirketin Mali Tabloları Hakkında Bilgi

10-5) Şirketin Borçları Hakkında Bilgi

10-6) Şirketin Son Üç Yıllık Mali Tabloları Hakkında Bilgi

10-7) Şirketin Son Üç Yıla Ait Mali  Tablolarının  Karşılaştırmalı Oran  Analizleri

10-8) Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre  Ve Borçlunun İflâsı Hâlinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktarların Karşılaştırılması

10-9) Konkordato Ön Projesi Teklifi Ve Teklifin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Mali Kaynağın Nasıl Sağlanacağına İlişkin Açıklamalar                 (Nakit Akım Tablosu)

10-10) Sonuç

11) Şirket Ortaklarının da Konkordato Almaları Halinde Ön Proje Hazırlanıp, Hazırlanmayacağı

12) Örnek Ön Proje Çalışmaları

12-1) Ticari Mal Alım Satımı Yapan Firma

12-2) Yıllara Sari İş Yapan İnşaat Firması

12-3) Hizmet  Firması

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans