Konkordato Komiserliği Bilgilendirme Semineri (ÜCRETSİZ)

 • Eğitmen:

  YMM Haldun GÜLER
  ( Sorumlu Denetçi Konkordato Komiseri)
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  ÜCRETSİZ
  (Kontenjanlarımız sınırlıdır!)
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  9 Kasım 2018 ( Cuma )
  13.30-15.15 (1. Oturum )
  15.45-17.30 ( 2. Oturum )
  (Lütfen Katılacağınız Oturumu Belirtiniz!)
  10 Kasım 2018 ( Cumartesi )
  10.00-11.45 (3. Oturum )

*** ÜCRETSİZ SEMİNERİMİZE KATILANLARA, ‘’ A’dan Z’ye Konkordato Eğitimi’’ miz de %20 İNDİRİM YAPILACAKTIR!***

 

— SMMM’LER, YMM’ LER  NEDEN KONKORDATO EĞİTİMİNE KATILMALIDIR –

 • Öncelikle, konkordato eğitiminin, konkordato komiserliği yapmak amacına indirgenmesi ve bu amaçla alındığının düşünülmesi doğru değildir.  Evet, konkordato komiserliği yapmak da amaçlanmalıdır, ancak, konkordato müessesesinin getirdiği yeni iş fırsatları da değerlendirilmelidir. Nedir bu iş   fırsatları ?

En önemli fırsat ; Konkordato Projesi Hazırlamaktır.  Konkordato projesi nedir ve neleri içerir ?

 • Konkordato isteyen firmanın borçlarına, alacaklarına ait listeleri,
 • Konkordato tarihinin en geç 45 gün öncesi itibarıyla düzenlenmiş bilanço ve  gelir tablosu,
 • İflas halindeki ve rayiç bedelle düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu,
 •  Konkordato isteyen firmanın bankalara olan rehinli ve rehinsiz borçlarının faizleri de gösteren miktarlarını gösteren tablolar,
 • Konkordato isteyen firmanın maddi duran varlıklarının kayıtlı ve rayiç değerlerini gösteren listeler.
 • Firmanın iflası ve konkordato projesinin kabulü halinde alacaklıları karşılaştırmalı olarak gösteren listeler,
 • Konkordato isteyen firmanın borçlarını ne şekilde ve hangi vadede ödeyeceğine ilişkin mali analiz ve buna bağlı olarak düzenlenecek olan nakit akış tablosu.

Yukarıda detayları verilen bilgi ve belgeleri içeren konkordato ön projesini SMMM yada YMM desteği olmaksızın bir hukukçunun hazırlaması ZOR DEĞİL İMKANSIZDIR. 

Bu nedenle, her SMMM yada YMM’nin yeni bir iş imkanı yaratması nedeniyle ve bugüne kadar verilen hiçbir eğitim programında yer almayan konkordato ön projesi  hazırlamayı da içeren A’dan Z’ye Konkordato Eğitimini alması gerekli olduğunu düşünüyoruz.

 

2)   Konkordato  müessesesinin getirdiği yeni  bir iş fırsatı da konkordato bilirkişiliğidir.  Şu ana kadar fazla bilinmese de, uygulamada,  geçici mühletten kesin mühlete geçişte komiserlerin hazırladığı raporları ve firmanın mali tablolarını değerlendirerek, firmanın kesin mühlet alıp – almaması yönünde mahkemeler tarafından bilirkişi raporu alınmaktadır.   Ayrıca, bu tip bilirkişilik için takdir edilen ücret diğer bilirkişilik ücretlerinin 2-3 katı olabilmektedir.

Ancak, bu bilirkişiliğin yapılabilmesi için de A’dan Z’ye Konkordato Eğitimi gereklidir.

3) Konkordato  Komiserliği de SMMM ve YMM’ler  için yeni bir iş kapısıdır. Ancak,  uygulamada konkordato  komiserliğini sadece YMM’lerin yapabileceği yönünde yanlış bir algı vardır. Bu nedenle, A’dan Z’ye Konkordato Eğitiminde detaylı olarak anlatılacak olan komiserlikle ilgili bazı yasal hükümlerin bilinmesi gereklidir.

 • Bir kişi en fazla 5 (Beş) dosyada komiser olabilmektedir. Sınırsız sayıda komiser olabilmek mümkün değildir.
 • Komiserlik, bilirkişilik gibi başvurulan ille sınırlı değildir. Mahkemenin takdirine göre bilirkişi olarak bağlı olunan ilin dışında da komiserlik alınabilmektedir.
 • Tek kişinin komiser olduğu dosyalarda genellikle SMMM yada YMM Mali Müşavir atanmaktadır.
 • Komiserliğe sadece YMM’lerin atanabileceğine ilişkin yanlış düşünce komiserliği ilişkin 02.Haziran.2018 tarih 30439 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte yer alan ;

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.”

Hükmünün mutlak hüküm gibi değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Hükmün incelenmesi halinde görüleceği üzere tercih edilir  ibaresi, zorunlu bir hüküm değildir. Zaten hali hazırda uygulamada, bir çok dosyada SMMM’ ler komiser olarak atanmışlardır. Anadolu’daki bazı illerde     4 yada 5 dosyaya komiser olarak atanan SMMM’ler vardır.  Ayrıca, komiserliğin 5 dosya ile sınırlı olması nedeniyle zaman içerisinde herkese komiser olma şansı doğabilecektir.

 

4) A’dan Z’ye Konkordato Eğitiminde yer alan ve detaylı olarak çözüm önerileri verilen ;

 • Grup Şirketlerinin Birbirlerinden Olan Alacaklarının Durumu,
 • Verilen Sipariş Avanslarının Durumu,
 • Serbest Meslek Alacaklarının Durumu.
 • KDV İade Alacakları, Alacak Olarak Sayılmalı mı?
 • İş Ortaklıklarının  Konkordato Karşısındaki Durumu ?
 • Taşeron İşçilerine Ödenecek Ücretlerin İmtiyaz Durumu ?
 • Konkordato  Sürecinde Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Durumu
 • Baraj, Yol İnşaatı Gibi Uzun Süreli Yıllara Sari İşler Yapan Şirketlerin Konkordato Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar.
 • Ticari Mal Alım Satımı İle Uğraşan Firmaların Konkordato Almaları Durumunda Firmanın Kayıtlı Stokları İle Reel Stokları Arasındaki Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar.
 • Ticari Mal Alım Satımı İle Uğraşan Firmaların Konkordato Sürecinde Faturasız Mal Alıp Satmaları Durumunda Yaşanacak Sorunlar,

Şeklindeki uygulamaya ilişkin sorunlar, vergi mevzuatı ve muhasebe işlemlerine ilişkin sorunlar olup, her SMMM ve YMM’nin zaman içerisinde karşılaşabileceği sorunlardır ve buna ilişkin her SMMM ve YMM’nin bilgi dağarcığını geliştirmesi gereklidir.

Bu sorunlara ilişkin çözümlerin öğrenilebilmesi için de A’dan Z’ye Konkordato Eğitimi alınmalıdır.

                                                                                  Haldun GÜLER

                                                                             Yeminli Mali Müşavir

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans