KGK Bağımsız Denetime Hazırlık Kursu

 • Eğitmen:

  YAPRAK ÖZÖNCEL, ELİF PINAR SALTAŞ, YÜCEL KAÇAR
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2,5 Ay Sürecektir ( 180 Ders Saati )
  10.00 - 19:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  2.000,00 TL + %8 KDV - 2.200,00 TL (5 Taksit) + %8 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
  Tek ders alımlarında bilgi için irtibata geçiniz!
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

KGK Bağımsız Denetime Hazırlık Kursu

Ders Başlama Tarihi: 01.09.2018

Ders Bitiş Tarihi: 10.11.2018

SINAV TARİHİ: 11.11.2018

 

EĞİTİMİ VERECEK HOCALAR DERSLER SAAT
YAPRAK ÖZÖNCEL MUHASEBE STANDARTLARI (TMS/TFRS) 45
YAPRAK ÖZÖNCEL DENETİM ( TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI) 45
ELİF PINAR SALTAŞ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM 45
YÜCEL KAÇAR SPK MEVZUATI 45
TOPLAM DERS SAATİ 180

 

PEŞİN VADELİ
PAKET FİYATI 2.000,00 TL + KDV (%8) 2.200,00 TL (5 Taksit) + KDV (%8)

 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 • Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
 • Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.
 • Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da  düzenlenmektedir.
 • Sınav Konuları, aşağıdaki ana konuları kapsar;
 1. a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
 2. b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
 3. c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),

 1. d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
 2. e) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

5-  Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

6-  Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete ilişkin esaslar ile sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

7- Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150.- TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır. Yukarıda belirtilen sınav ücreti 2017 takvim yılına ilişkin sınav ücreti olup, 2018 takvim yılı için değişebilir.

8- Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Ancak; Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

9- Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamakta olup, sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

10- Sınav sonuçları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (http://www.kgk.gov.tr) internet sitesi ‘‘ Bağımsız Denetçilik Sınavı’’ ekranı içerisinde yer alan ‘‘ Sınav Duyuruları ’’ Ekranından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları, posta yolu ile adayların adreslerine ayrıca gönderilmemektedir.

11- Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır. Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12- Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans