KDV’de Tevkifat Uygulamaları ve KDV İadesi Eğitimi

 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  425 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

Katma Değer Vergisi İdesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin az veya çok gerçekleştirdiği İşlemlerdendir. KDV Kanununun tam istisna kapsamında yer alan 11, 13,14 ve 15. maddelerinde yer alan teslim ve hizmetler KDV’den istisna olduğu gibi iade hakkı aynı zamanda iade hakkı da tanınan işlemlerdir. Eğitimin içeriği ise yine bahsi geçen tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin iade açısından değerlendirilmesini ve özellikle 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gire 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği kapsamında tam ve kısmi tevkifat’a tabi olan işlemler oluşturmaktadır.
İçerikte yer alan tam istisnaya tabi konularla ilgili olarak İşlemin gerçekleştirilmesi ve KDV İadesi işlemleri nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisinin hangi şartlarda sorunsuz alınacağı, sorun çıkan durumların nasıl çözüme kavuşturulacağı ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 53 Numaralı KDV Sirküleri kapsamında İnternet Vergi Dairesi üzerinden iadelerin talep edilmesi konusuna da değinilecek olup, açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI:
İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin;

 • Muhasebe Departmanı yönetici ve çalışanları,
 • İşletmesinin İade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve Mali İşlemler Sorumluları,
 • İşletmenin ihracatından sorumlu olan Dış Ticaret departmanı,
 • Mali Müşavirler,
 • Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarında İade Konusunda çalışan ve İade İşlemlerini takip eden, YMM İade tasdik raporunu hazırlayan Çalışanlar.

KONU BAŞLIKLARI

1- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE MEKANİZMASI
İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR VE İŞLEMLER

2- MAL İHRACATI

 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İadenin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

Nakden İade:
A)Teminat Ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade:
B)Teminatlı İade:

 • İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8)
 • Normal Oranda Teminata Tabi İadeler
 • Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler

C) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade:
D) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade:

 • Mahsuben İade
 • Mahsup Sonrası Kalan Tutarın İadesi
 • Mal İhracat İstisnasının Beyanı
 • Mal İhracatında Fiili İhraç Kavramı Ve Dövizli İşlemlerde Muhasebe Kayıtları

3- YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI

 • İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar
 • İstisna Kapsamına Giren Mallar
 • Satıcıların Uyacakları Esaslar
 • Alıcıların Uyacakları Esaslar
 • İade Tutarının Hesaplanması
 • Verginin Alıcıya İade Edilmesi
 •  İade İçin Aranan Belgeler
 •  İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4- BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA İHRACAT VE İADE UYGULAMASI

 • İstisnadan Faydalanabilecek Alıcılar
 • İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar,
 • Özel Fatura Kullanılması Ve Döviz Alım Belgesi Zorunluluğu
 • İade Tutarının Hesaplanması
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

5-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

A- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI

Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi Ve İthali İle Tadil, Bakım ve Onarımı

Araçların İmal Ve İnşası İle İlgili Teslim Ve Hizmetler

 • Araçları Bizzat İmal Veya İnşa Edenler
 • Araçları Sipariş Vererek İmal Veya İnşa Ettirenler
 • Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal Ve İnşa Edenler

İstisnanın Belgelenmesi

Müteselsil Sorumluluk

İade İçin Aranan Belgeler

İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

B- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERDE İSTİSNA

 • İstisna Kapsamına Giren İşlemler
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

C- TEŞVİK BELGELİ MAKİNE – TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA

 • İstisnanın Kapsamı
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

D- LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE

GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA

 • İstisna Kapsamındaki İşler
 • İstisnadan Faydalanılacak Mükellefler
 • İade Uygulaması
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6- 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA;

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

Kdv Tevkifatının Niteliği, Beyan Ve İndirim

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

 • İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
 • Tarafından Yapılan İşlemler
 • Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetler
 • Kiralama İşlemleri
 • Reklâm Verme İşlemleri

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

Kısmi Tevkifatın Mahiyeti Ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

A- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

 • Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-
 • Proje Hizmetleri
 • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler
 • Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri
 • Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
 • İşgücü Temin Hizmetleri
 • Yapı Denetim Hizmetleri
 • Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı
 • Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
 • Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
 • Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
 • Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
 • Servis Taşımacılığı Hizmeti
 • Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri

B- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

 • Külçe Metal Teslimleri
 • Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi
 • Hurda Ve Atık Teslimi
 • Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
 • Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri
 • Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi
 • Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar

C- Tevkifat Uygulamasında Sınır

 • Belge Düzeni

D- Beyannamenin Düzenlenmesi

 • Alıcıların Beyanı
 • Satıcıların Beyanı

E- Düzeltme İşlemleri

 • Mal İadeleri
 • Matrahta Değişiklik

F- Tevkifata Tabi İşlemlerde Kdv İadesi

 • İade Uygulaması
 • Mahsuben İade Talepleri
 • Nakden İade Talepleri

G- İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar

 • Bildirim Zorunluluğu Ve Müteselsil Sorumluluk
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Diğer Hususlar

7-TÜM İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans