KDV İstisnası ve KDV İade Sistemi Eğitimi

 • Eğitmen:

  GÖKHAN TOK
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  1 Mart 2014 (Cumartesi)

KDV İADESİ USUL VE ESASLARI, KDV İADE TALEPLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER, KDV
İADESİ ALINMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Eğitim; KDV İadesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin az
veya çok gerçekleştirdiği veya gerçekleştirenlere mal veya hizmet satışında
bulunduğu ihracat istisnası ve İndirimli Orana tabi satışlar nedeniyle talep
edilebilecek Katma Değer Vergisi İadesinin hangi şartlarda sorunsuz alınacağı,
sorun çıkan durumların nasıl çözüme kavuşturulacağı işletmelerin KDV iade
işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıca KDV İadesinde birçok kolaylığın getirildiği bir sistem olan
Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında da 120 Seri No’lu KDV Genel
Tebliğindeki değişikliklerde dikkate alınarak açıklayıcı bilgiler verilecek ve
uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır. Bununla birlikte KDV iadelerinde
uyulması gereken 53 Seri No’lu KDV Sirküleri de ele alınarak KDV İadesinin
İnternet Vergi Dairesi üzerinden talebine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
İndirimli Orana tabi KDV iadesine ilişkin uygulamayı ve KDV iade hesaplamasını
değiştiren ve yeni zorunluluklar getiren 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği
dikkate alınarak önceki tebliğlerle yapılan iade sistemi arasındaki farklar
ortaya konacaktır.

KİMLER KATILMALI:

İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm
işletmelerin;

 • Muhasebe Departmanı yönetici ve çalışanları,
 • İşletmesinin İade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve
  Mali İşlemler Sorumluları,
 • İşletmenin ihracatından sorumlu olan Dış Ticaret departmanı,
 • Mali Müşavirler,
 • Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarında İade Konusunda çalışan ve
  İade İşlemlerini takip eden, YMM İade tasdik raporunu hazırlayan Çalışanlar.

KONU BAŞLIKLARI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE MEKANİZMASI
İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNAYA TABİ İŞLEMLER VE İHRACAT İSTİSNASI
MAL İHRACATI

 • Mal ihracat istisnasının Beyanı
 • İade için Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İADENİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Nakden İade:

a)Teminat ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade:
b)Teminatlı İade:

 • İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8)
 • İndirimli Oranda Teminattan yararlanabilme şartları
 • Normal Oranda Teminata Tabi İadeler
 • Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler

c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade:
d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade:

 • Mahsuben İade
 • Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları

HİZMET İHRACATI

 • Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı
 • İade için Aranan Belgeler
 • Hizmet ihracında Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler
 • Mal Ve Hizmet İhracatı Nedeniyle Katma Değer Vergisi İade – Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler’e Genel Bakış Ve Örnekleme

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER

 • Kimlerin imalatçı Sayılacağı
 • Tecil –Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği
 • Tecil –Terkin Uygulaması
 • İhraç Kaydıyla Satışlarda İade için Aranan Belgeler;
 • Tecil-Terkin ve iade Uygulaması
 • İhraç Kayıtlı Teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesine Nasıl Yansıtılır
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İstisna Kapsamına Giren işlemlerde Alt Sınır
 • Müteselsil Sorumluluk
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

(119 No’lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte)

 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi
 • İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi )
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS)

(120 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte)

 • HİS Uygulaması
 • Sertifika Alabilmenin Şartları
 • HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

KDV İADE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans