KDV İstisnası, Tüm Yönleri ile KDV İadesi, KDV Tevkifatı, İade İşlemleri ve Özel Esaslar ile Çözüm Yolları Eğitimi (Eğitimde 7103 ve 7104 sayılı Kanuna Değinilecektir) (İZMİR)

 • Eğitmen:

  SMMM MURAT YAMAN
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 18:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Cumhuriyet Bulvarı No:34 Kat:6 Emlak-Vakıf İş Hanı (Konak Pier Karşısı) Konak / İZMİR
 • Ücreti:

  375 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  8 Mayıs 2018 ( Salı )
  22 Ağustos 2019 ( Perşembe )

Eğitim; KDV İadesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin az veya çok gerçekleştirdiği veya gerçekleştirenlere mal veya hizmet satışında bulunduğu ihracat istisnası ve İndirimli Orana tabi satışlar nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisi İadesinin hangi şartlarda sorunsuz alınacağı, sorun çıkan durumların nasıl çözüme kavuşturulacağı ve özellikle geçmiş dönemlerde yapılan iadeye tabi işlemlerde, ÖZEL ESASLARDA yer alan mükellefler ile bu mükelleflerden (KOD Listelerinde yer alan) mal alan işletmelerin KDV iade işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır.

Ayrıca KDV İadesinde birçok kolaylığın getirildiği bir sistem olan Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında da 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliğindeki değişikliklerde dikkate alınarak açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır. Bununla birlikte KDV iadelerinde uyulması gereken 53 Seri No’lu KDV Sirküleri de ele alınarak KDV İadesinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden talebine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. İndirimli Orana tabi KDV iadesine ilişkin uygulamayı ve KDV iade hesaplamasını değiştiren ve yeni zorunluluklar getiren 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği dikkate alınarak önceki tebliğlerle yapılan iade sistemi arasındaki farklar ortaya konacaktır.

Eğitimde verilecek önemli bir diğer konu ise tüm yönleriyle KDV tevkifatıdır. 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gire 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği kapsamında tam ve kısmi tevkifat’a tabi olan işlemler oluşturmaktadır. Bununla birlikte 118 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ve 122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bu tebliğde yapılan değişikliklerde dikkate alınmıştır. KDV de sorumluluk uygulamasını baştan sona yeniden düzenleyen bu tebliğler örnek uygulamalar ışığında detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bununla birlikte 117 No’lu Tebliğ de hemen hemen tüm başlıklarda düzenlemeler yapan ve çeşitli örneklemelerle konuyu açıklayan 63 Seri No’lu KDV Sirküleri de konu güncelliği açısından ele alınacak ve eğitim en güncel haliyle sunulacaktır.

Eğitim İçeriğinde; tevkifattan kaynaklı konularla ilgili olarak İşlemin gerçekleştirilmesi ve KDV İadesi işlemleri nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisinin hangi şartlarda sorunsuz alınacağı, sorun çıkan durumların nasıl çözüme kavuşturulacağı ayrıntılı biçimde ortaya konulmaktadır.

KİMLER KATILMALI: İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin;

 • Muhasebe Departmanı yönetici ve çalışanları,
 • İşletmesinin İade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve Mali İşlemler Sorumluları,
 • İşletmenin ihracatından sorumlu olan Dış Ticaret departmanı,
 • Mali Müşavirler,
 • Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarında İade Konusunda çalışan ve İade İşlemlerini takip eden, YMM İade tasdik raporunu hazırlayan Çalışanlar.

KONU BAŞLIKLARI:

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE SİSTEMİ

MAL İHRACATI

 • Mal ihracat istisnasının Beyanı
 • İade için Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İADENİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Nakden İade: a)Teminat ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade: b)Teminatlı İade:

 • İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8)
 • İndirimli Oranda Teminattan yararlanabilme şartları
 • Normal Oranda Teminata Tabi İadeler
 • Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler
 1. c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade: d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade:
 • Mahsuben İade
 • Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları

HİZMET İHRACATI

 • Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı
 • İade için Aranan Belgeler
 • Hizmet ihracında Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler
 • Mal Ve Hizmet İhracatı Nedeniyle Katma Değer Vergisi İade – Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler’e Genel Bakış Ve Örnekleme

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER

 • Kimlerin imalatçı Sayılacağı
 • Tecil –Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği
 • Tecil –Terkin Uygulaması
 • İhraç Kaydıyla Satışlarda İade için Aranan Belgeler;
 • Tecil-Terkin ve iade Uygulaması
 • İhraç Kayıtlı Teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesine Nasıl Yansıtılır
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İstisna Kapsamına Giren işlemlerde Alt Sınır
 • Müteselsil Sorumluluk
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

 • (119 No’lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte)
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi
 • İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi )
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) (120 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte) HİS Uygulaması ve Sertifika Alabilmenin Şartları HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

(Tevkifat Uygulamalarında Konuya teknik olarak değinilecek ve iade işlemi aktarılacaktır. Dökümanlarda tüm tevkifat işlemlerine ilişkin izahatlar bulunacaktır)

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

 • İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
 • Tarafından Yapılan İşlemler
 • Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetler
 • Kiralama İşlemleri
 • Reklâm Verme İşlemleri

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI (KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte)

A- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

 • Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-
 • Proje Hizmetleri
 • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler
 • Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri
 • Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
 • İşgücü Temin Hizmetleri
 • Yapı Denetim Hizmetleri
 • Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı
 • Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
 • Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
 • Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
 • Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
 • Servis Taşımacılığı Hizmeti
 • Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri
 • Hizmetlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

B- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

 • Külçe Metal Teslimleri
 • Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi
 • Hurda Ve Atık Teslimi
 • Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
 • Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri
 • Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi
 • Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar
 • Teslimlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

C- Tevkifat Uygulamasında Sınır

Belge Düzeni

 • Alıcıların Beyanı
 • Satıcıların Beyanı

E- Düzeltme İşlemleri

 • Mal İadeleri
 • Matrahta Değişiklik

F- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi

 • İade Uygulaması
 • Mahsuben İade Talepleri
 • Nakden İade Talepleri

G- İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar

 • Bildirim Zorunluluğu Ve Müteselsil Sorumluluk
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Diğer Hususlar

İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖZEL ESASLAR Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar ve bu iadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması.

 • Hakkında SMİYB (Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge) Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri
 • Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri
 • Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunanların İade Talepleri
 • Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Müteselsil Sorumluluk Uygulaması ve Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları (KOD tablolarında yaralan mükelleflerden mal alan mükelleflerin iade talepleri ile ilgili sorunların çözülmesi)

 

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans