İşletmelerin Yasal Vergi Avantajları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM ŞAHİN KAMACI
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  14 Haziran 2014 (Cumartesi)
  5 Haziran 2014 (Cumartesi)
  12 Temmuz 2015 ( Pazar )

İşletme sahipleri ve iş dünyasının, işletmelerin kar etmesi ve büyümesi dışında en önemli taleplerinden birisi de yürürlükteki mevzuatla ilgili olarak sahip oldukları vergisel avantajların neler olduğudur. İşletme sahiplerinin ve şirket ortaklarının yanı sıra mali müşavirlerin, mali işler sorumlularının, muhasebe müdürlerinin ve vergi müdürlerinin yasal vergi avantajlarını bilmeleri ve uygulamaları işletmelerin ödeyeceği vergileri yasal olarak düşürmekte veya ileri ki yıllara ertelemektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sahip oldukları vergisel avantajlar hakkında bilgi sahibi olmaları, vergi planlaması yapmalarına, yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmelerine ve diğer işletmelerle rekabet edebilmelerine imkan sağlamaktadır.
Söz konusu eğitim yukarıda sayılan kişilere ilave olarak vergi davalarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar için de son derece yararlı ve özellikli bilgiler içermektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı:

 • İşletme sahipleri
 • Şirket ortakları
 • Mali müşavirler
 • Mali işler sorumluları
 • Muhasebe müdürleri
 • Vergi müdürleri
 • Vergi davalarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar

Eğitimin Ana Konu Başlıkları:

 • Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi avantajları
 • Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan vergi avantajları
 • Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan vergi avantajları
 • Vergi Usul Kanununda yer alan vergi avantajları
 • Diğer vergi kanunlarında yer alan vergi avantajları

İşletmelerin Yasal Vergi Avantajları Eğitimi:

İşletme sahipleri ve iş dünyasının, işletmelerin kar etmesi ve büyümesi dışında en önemli taleplerinden birisi de yürürlükteki mevzuatla ilgili olarak sahip oldukları vergisel avantajların neler olduğudur.  İşletme sahiplerinin ve şirket ortaklarının yanı sıra mali müşavirlerin, mali işler sorumlularının, muhasebe müdürlerinin ve vergi müdürlerinin yasal vergi avantajlarını bilmeleri ve uygulamaları işletmelerin ödeyeceği vergileri yasal olarak düşürmekte veya ileriki yıllara ertelemektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sahip oldukları vergisel avantajlar hakkında bilgi sahibi olmaları, vergi planlaması yapmalarına, yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmelerine ve diğer işletmelerle rekabet edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Söz konusu eğitim yukarıda sayılan kişilere ilave olarak vergi davalarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar için de son derece yararlı ve özellikli bilgiler içermektedir.

Konu Başlıkları:

1 Yurt dışı iştirak kazançları istisnası
2 Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin istisna
3 Yurt dışı şube kazançları istisnası
4 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna
5 Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna
6 Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası
7 Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna
8 Serbest bölgelerle ilgili vergi avantajı
9 Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara tanınan istisna
10 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara tanınan kazanç istisnası
11 Sınai mülkiyet haklarında istisna
12 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
13 Zarar mahsubu
14 Ar-Ge İndirimi
15 Devir, bölünme ve birleşmelerde vergi avantajları
16 Bağış ve yardımlar
17 Sponsorluk harcamaları
18 Yurt dışı hizmet kazancı indirimi
19 Eğitim, sağlık harcamalarının ve bireysel sigorta ödemelerinin beyan edilen Gelir Vergisi beyannamesinden indirimi
20 Makul seyahat giderleri
21 İşçilere yemek verilmesi
22 Kârı sermayeye ekleme avantajı
23 Geçici verginin eksik beyan edilmesi
24 Tahsil ve tatbikat ödemeleri ve şartları
25 Faturasız gider yazma imkanı ve götürü gider uygulaması
26 Gayrimenkul satışlarında vergiden kaçınma
27 Mücbir sebepleri kullanarak dava konusu yapmak veya itirazda bulunmak.
28 Maliyetin belirlenmesi, maliyet gider kayıt avantajı
29 Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklar
30 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ayrılması
31 Amortismana tabi malların sigorta tazminatı
32 Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanılması
33 Cezada indirimden yararlanma
34 Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmadan yararlanılması. Hangisi daha avantajlıdır?
35 VUK geçici madde 8
36 Banka kredi faizleri ve kur farklarının durumu (maliyete atma veya gider yazma seçeneklerinin değerlendirilmesi)
37 Normal ve anormal firenin KDV ve VUK açısından değerlendirilmesi
38 Amortisman usulünün değiştirilmesi
39 Alacak ve borç senetlerine reeskont ayrılıp ayrılmayacağı kararının verilmesi
40 Fifo, ortalama maliyet, fiili maliyetten hangisinin kullanılmasının daha avantajlıdır?
41 Yenileme fonu müessesesini kullanarak vergi erteleme imkanı
42 Boş arsa ve arazilerde amortisman uygulaması
43 Girişim sermayesi fonu ayrılması
44 İşi terk eden mükelleflerin sonraki döneme devreden KDV’lerinin akıbeti
45 İhracat ve ihraç kaydıyla teslimlerde vergi avantajı
46 Teşvik belgesi kapsamındaki makine teçhizat alımı ve ithalinde KDV teşvikleri
47 Damga vergisinde vergiden kaçınma
48 Aciz hali
49 Çifte vergiyi önleme anlaşmaları
50 Veraset ve intikal vergisinin zamanında ödenmemesi
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans