İşletmelerde Hile ve Yolsuzluk Tespitleri Konusunda Uygulamalı Farkındalık Geliştirme Eğitimi

 • Eğitmen:

  PROF. DR. NEJAT BOZKURT
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  325 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

İŞLETMELERDE YAPILAN HİLE VE YOLSUZLUKLARIN ÖNEMİ VE YAYGINLIĞI.

HİLE TANIMLARI VE GENEL OLARAK HİLE TÜRLERİ.

HİLE YAPANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ.

HİLE YAPMANIN NEDENLERİ VE ORTAYA ÇIKARTILMASI.

HİLENİN ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLAR,

İŞLETME ÇALIŞANLARININ YAPTIKLARI HİLELER.

EK OLARAK 100 SAYFA YAŞANMIŞ HİLE ÖRNEKLERİ VERİLECEKTİR.

HİLE EYLEMİNE GENEL BAKIŞ

BÖLÜM 1 : Hilenin Ciddiyeti ve Yaygınlığı

BÖLÜM 2 : Hilenin Tanımı ve Özellikleri

BÖLÜM 3 : Hile Grupları ve Özellikleri

BÖLÜM 4 : Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri

BÖLÜM 5 : Çalışanları Hile Yapmaya İten Nedenler

HİLENİN ORTAYA ÇIKARTILMASI

BÖLÜM 6 : Yönetimle İlgili Hile Belirtileri

BÖLÜM 7 : Çalışanlarla ilgili Hile Belirtileri

BÖLÜM 8 : Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Aktif Yaklaşımlar

ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI HİLE TÜRLERİ

BÖLÜM 9 : Doğrudan Nakit Hırsızlığı

BÖLÜM 10 : Hileli Ödemeler

BÖLÜM 11 : Kayıt Öncesi Yapılan Hileler

BÖLÜM 12 : Stok ve Duran Varlık Hileleri

HİLENİN ARAŞTIRILMASI

BÖLÜM 13 : Hırsızlık Eylemini Araştırma Yöntemleri

BÖLÜM 14 : Gizleme Eylemini Araştırma Yöntemleri

BÖLÜM 15 : Dönüştürme Eylemini Araştırma Yöntemleri

BÖLÜM 16 : Sorgulamaya Yönelik Araştırma Yöntemleri

HİLENİN ÖNLENMESİ

BÖLÜM 17 : Dürüstlük, Şeffaflık ve Yardımcı Olma Kültürünün Yaratılması

BÖLÜM 18 : Hile Olasılığını Azaltmaya Yönelik Çalışmalar

KISIM I :HİLE EYLEMİNE GENEL BAKIŞ

BÖLÜM 1: HİLENİN CİDDİYETİ VE YAYGINLIĞI

1.1 Genel Açıklama

1.2. ACFE 1996 Tarihli Hile Raporu

1.2.1. Giriş

1.2.2 Hilenin Maliyeti

1.2.3 Hile Kurbanları

1.2.4 Hile Yöntemleri

1.3. ACFE 2002 TARİHLİ HİLE RAPORU

1.3.1. Giriş

1.2.2 Hilenin Maliyeti

1.3.3. Hile Yöntemleri

1.3.4 Hilenin Sürdürülme ve Ortaya Çıkartılma Süreci

1.3.5 Hilelerin Ortaya Çıkartılma Biçimleri

1.3.6 Hileden Korunma Ölçüleri

1.4 PWC 2001 Tarihli Avrupa Ekonomik Suç Araştırma Raporu

1.4.1 Genel Açıklama

1.4.2. Hile Boyutu ve Risk Unsuru

1.4.3. Hilenin Maliyet Boyutu

1.4.4. Hilenin Ortaya Çıkartılması

1.5.KPMG 1999 Tarihli Güney Afrika Hile Araştırma Raporu…..

1.5.1. Hile ve İşletme

1.5.2. Hile Eylemi ile İlgili Sonuçlar

 

1.6. ACFE 2004 Tarihli Hile Raporu

1.6.1 Genel Açıklama

1.6.2. Hile Kurbanları

1.6.3 Çalışan Sayısına Göre Hileden Etkilenme

1.6.4 Hile Maliyetinin Gelişimi

1.6.5 Hile Türlerine Göre Gelişim

1.6.6 Çalışan Hilelerinin Sınıflandırılması

1.6.7.Hilenin Ortaya Çıkartılması

1.6.8. Hile Yapanın İşletmedeki Konumuna Göre Durum

1.6.9. İşbirliğine Göre Hile Düzeyleri

 

1.7.ACFE 2006 Tarihli Hile Raporu

1.7.1. Genel Açıklama

1.7.2. Yapılmaları Açısından Hile Türleri

1.7.3 .Çalışan Hilelerinin Sınıflandırılması

1.7.4 . Hileden Etkilenen Sektörler

1.7.5. Organizasyon Türüne Göre Hile Kurbanları

1.7.6. Çalışan Sayısına Göre Hile Dağılımı

1.7.7. Hilenin Ortaya Çıkartılma Biçimleri

1.7.8. Hileden Korunma Yöntemleri

1.7.9 Hile Yapanın İşletmedeki Konumuna Göre Durum

1.7.10. Hile Yapan Çalışanın İşletme İçindeki Bölümü ve Hile

1.7.11. İşbirliğine Göre Hile Düzeyleri

 

1.8. ACFE 2008 Tarihli Hile Raporu

1.8.1. Genel Açıklama

1.8.2. Yapılmaları Açısından Hile Türleri

1.8.3. Çalışan Hilelerinin Sınıflandırılması

1.8.4. Hilelerin Ortaya Çıkartılma Süreleri

1.8.5.Hilelerin Ortaya Çıkartılma Biçimleri

1.8.6. Organizasyon Türüne Göre Hile Kurbanları

1.8.7 Çalışan Sayısına Göre Hile Dağılımı

1.8.8. Hileden Etkilenen Sektörler

1.8.9. İşletme Organizasyon Türüne Göre Hilenin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılmaları

1.8.10. İşbiriliğine Göre Hile Düzeyleri

1.8.11. Hile Yapanın İşletmedeki Konumuna Göre Durum

1.8.12. Hile Yapan Çalışanın İşletme İçindeki Bölümü ve Hile

 

BÖLÜMÜ 2 : HİLENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2.1. Çeşitli Hile Tanımları

2.2. Hile Kavramanın İçerdiği Özellikler

 

BÖLÜM 3 : HİLE GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ

3.1. Genel Açıklama

3.2 Hile Grupları

3.2.1. Genel Sınıflandırma

3.2.1.1. Çalışanın Hileleri

3.2.1.2. Yönetim Hileleri

3.2.1.3 Yatırım Hileleri

3.2.1.4 Satıcı Hileleri

3.2.1.5. Müşteri Hileleri

3.2.2. İşletme İçi ve Dışı Hileler

3.2.3. Kayıt İçi ve Dışı Hileler

3.2.4 Bir Kerelik ve Sistematik Hileler

3.2.5. Gizlenmemiş ve Gizlenmiş Hileler

3.2.6. İşletme Varlıklarının Kişisel Amaçlı Kullanımı

3.2.6.1 Tanımı

3.2.6.2 Hilenin Yapılma Biçimleri

3.2.6.3 İşletme Varlıklarının Kişisel Kullanımının Alt Bölümleri

3.2.7 Yolsuzluk ve Ahlaki Olmayan Davranışlar

3.2.8 Yıkıcı Hileler

3.2.9. Rüşvet

3.2.10 Hile Türleri İle İlgili Genel Liste

BÖLÜM 4: HİLE YAPANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

4.1. Genel Açıklama

4.2. Karakteristik Özellikler

4.2.1. Cinsiyet

4.2.2 Medeni Durum

4.2.3. Eğitim Durumu

4.2.4. Zeka Düzeyi

4.2.5. Benlik Düzeyi

4.2.6. Risk Alma Düzeyi

4.2.7. Yaş Dağılımı

4.2.8. İlgi Düzeyleri

4.2.9. Kurallara Uyma

4.2.10 Çalışma Koşulları

4.2.11. Kişilik Durumları

4.2.12. Yaşam Koşulları

4.2.13. İşletmedeki Yerleri

4.2.14. İşletme Dışı İlişkiler

4.2.15. Kişisel Kazanç Beklentileri

4.2.16. Gerçekçi Olmayan Beklentiler

 

BÖLÜM 5 : ÇALIŞANLARI HİLE YAPMAYA İTEN NEDENLER…

5.1. Kimler Hile Yapar

5.2. İşletme Çalışanları Hangi Nedenlerle Hile Yaparlar

5.3. İnsan Davranış Biçimleri ve Hile

5.4. Suça Yönelik Teoriler

5.4.1. Klasik Suç Bilimi

5.4.2. Alışılmış Faaliyetler Teorisi

5.4.4. Psikolojik Teoriler

5.4.5 Sosyal Yapı Teorileri

5.4.6. Farklılaşma Teorileri

5.4.7. Donald R. Cressey ve Güven Tecavüzcüleri

5.4.8. Dr. W. Steve Albrecht’in Araştırması

 

5.5 İşletme Çalışanlarını Hile Yapmaya İten Nedenler ve Hile Üçgeni

5.5.1 Baskı veya Motivasyon Unsuru

5.5.1.1. Mali İçerikli Baskılar

5.5.1.2. Kötü Alışkanlıklardan Doğan Baskılar

5.5.1.3. İşle İlgili Baskılar

5.5.2. Fırsat Unsuru

5.5.2.1. İç Kontrol Yapısı

5.5.2.2. Hileye Fırsat Sağlayabilen Diğer Etkenler

5.5.2.2. Haklı Gösterme Unsuru

 

KISIM II:HİLENİN ORTAYA ÇIKARTILMASI

BÖLÜM 6: YÖNETİMLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ

6.1. Genel Olarak Hile Belirtileri

6.2. Faaliyetlerin Yürütülmesi ile İlgili Anormallikler

6.3. Yönetim Özellikleri ile İlgili Anormallikler

6.4. Örgüt Yapısı ile İlgili Anormallikler

6.5. Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Anormallikler

BÖLÜM 7: ÇALIŞANLARLA İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ

7.1. Genel Açıklama

7.2. Muhasebe ile İlgili Hile Belirtileri

7.2.1 .Muhasebe Belge ve İşletmelerindeki Hile Belirtiler

7.2.2. Hileli Yevmiye Kayıtları ve Belirtileri

7.3. İç Konrol Yapısı Zayıflıkları

7.4. Analitik Anormallikler

7.5. Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Hile Belirtileri

7.6. Şikayet ve Uyarılar ile İlgili Hile Belirtileri

7.7. Davranış Değişiklikleri

7.8. Aşırı Yaşam Biçimi Belirtileri

7.9. Yüksek ve Düşük Hile Riski İçeren Ortamlar

 

BÖLÜM 8: HİLENİN ORTAYA ÇIKARTILMASINDA AKTİF YAKLAŞIMLAR

8.1. Genel Açıklama

8.2. Teknoloji Temelli Yaklaşımlar

8.3. Hilelerin Ortaya Çıkartılmasında Stratejik Yaklaşım

8.3.1. Genel Açıklama

8.3.2. Stratejik Yaklaşımın Uygulanma Aşamaları

8.3.2.1. İşletmenin Tanınması

8.3.2.2. İşletmelerde Var Olabilecek Olası Hilelerin Tanımlanması

8.3.2.3. Her Tür Hile İçin Olası Hile Belirtilerinin Dosyalanması

8.3.2.4. Belirtiler Hakkında Veri Toplamada Teknolojinin Kullanımı

8.3.2.5. Sonuçları Analiz Etme ve Sadeleştirme

8.3.2.6. Belirtileri Araştırma

8.3.2.7. Döngüyü İzleme

8.3.2.8. Ortaya Çıkartma Prosedürlerini Otomatikleştirme

8.4. Bilgisayar Destekli Dijital Analiz Teknikleri

8.4.1. Genel Açıklama

8.4.2. Veri Analiz Teknikleri

 

KISIM III:ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI HİLE TÜRLERİ

BÖLÜM 9: DOĞRUDAN NAKİT HIRSIZLIĞI

9.1. Genel Açıklama

9.2. Doğrudan Nakit Hırsızlığının İşleyişi

9.3. Doğrudan Nakit Hırsızlığının Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

BÖLÜM 10 : HİLELİ ÖDEMELER

10.1. Fatura Hileleri

10.1.1. Genel Açıklama

10.1.2. Sahte İşletmeler ile Yapılan Fatura Hileleri

10.1.2.1. Hileli Faturaların Onaylanması ve Ödenmesi Süreci

10.1.2.2. Sahte İşletme ile Gerçek Mal veya Hizmet Satış Hileler

10.1.2.3. Sahte İşletmeler ile Yapılan Sahte veya Şişirilmiş Alımların Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.1.3. Var Olan Satıcılar ile Hileli Faturalama İşlemleri

10.1.3.1. Rüşvet Alma Yoluyla Hile

10.1.3.2. Öde ve Geri Al Yoluyla Hile

10.1.4. Yandaş Olmayan Satıcılar Adına Sahte Fatura Yaratma Yoluyla Hile

10.1.5. İşletme Kaynakları ile Kişisel Satın Almalar

10.1.5.1. Genel Açıklama

10.1.5.2. İşletme Kaynakları ile Kişisel Satın Alma Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

 

10.1.6. Fatura Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.1.6.1. Satın Alma Sürecinde Görevlerin Ayrılığı İlkesinin Uygulanması

10.1.6.2. Fatura Hileleri ile İlgili Belirtiler

10.1.6.3. Fatura Hileleri ile İlgili Kontrol Hedefleri

10.2. Bordro Hileleri

10.2.1. Genel Açıklama

10.2.2. Hayalet Çalışan Hileleri

10.2.2.1. Hayalet Çalışan Hilelerinin Yapılma Süreci

10.2.2.2. Hayalet Çalışan Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.2.3. Sahte Çalışma Saatleri ve Ücret Yaratma

10.2.3.1. Sahte Çalışma Saatleri ve Ücret Yaratma Hilelerinin İşleyiş

10.2.3.2. Saat ve Ücret Yaratma Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.2.4. Prim Hileleri

10.2.4.1. Prim Hilelerinin İşleyişi

10.2.4.2. Prim Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.2.5. Bordro Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.2.5.1. Alınabilecek Kontrol Önlemleri

10.2.5.2. Bordro Hileleri ile İlgili Belirtiler

10.3. Çek Hileleri

10.3.1 Genel Açıklama

10.3.2. Sahte Çek Düzenleme Hileleri

10.3..2.1. Boş Çeklerin Ele Geçirilmesi

10.3.2.2. Sahte Çekin Alacaklısının Belirlenmesi

10.3.2.3. Sahte İmza Eyleminin Uygulanması

10.3.3 Sahte Ciro Hileleri

10.3.4.Değiştirilmiş Çek Alacaklısı Hileleri

10.3.5.Çek Hilelerini Gizleme Yöntemleri ile İlgili Genel Açıklamalar

10.3.6.Çek Hilelerini Önlemeye Yönelik Çalışmalar

10.3.7 Çek Hileleri ile İlgili Belirtiler

10.4. Gider Hileleri

10.4.1. Genel Açıklama

10.4.2. Niteliği Değiştirilmiş Giderler ile İşletmeden Para Alma

10.4.2.1. Hilenin İşleyişi

10.4.3.2. Şişirilmiş Giderler ile Yapılan Hilelerin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.4.3. Şişirilmiş Giderler ile İşletmeden Para Alma

10.4.4.1. Hilenin İşleyişi

10.4.3.2. Şişirilmiş Giderler ile Yapılan Hilelerin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.4.4. Sahte Giderlerle İşletmeden Para Alma

10.4.4.1. Hilenin İşleyişi

10.4.4.2. Sahte Gider Yaratma Yoluyla Yapılan Hilelerin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.4.6. Gider Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

10.4.6.1. Gider Hileleri ile İlgili Korunma Önlemleri

10.4.6.2. Gider Hileleri ile İlgili Belirtiler

 

BÖLÜM 11: KAYIT ÖNCESİ YAPILAN HİLELER

11.1. Genel Açıklama

11.2. Satışlara Yönelik Kayıt Öncesi Hileler

11.2.1. Genel Açıklama

11.2.2. Yapılan Satışların Kayda Alınmaması

11.2.3. Satışların Olduğundan Düşük Değerde Gösterilmesi

11.2.4. Düşük Gösterilen Satış Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

11.2.5. Kayda Alınmayan Satışların Doğurduğu Hilelerin Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi

11.3. Alacaklardan Yapılan Tahsilatlara Yönelik Kayıt Öncesi Hileler

11.3.1. Genel Açıklama

11.3.2. Yapılan Tahsilatın Çalınması Hilelerinin Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi

 

BÖLÜM 12: STOK VE DURAN VARLIK HİLELERİ

12.1. Genel Açıklama

12.2. Varlıkların Kişisel Amaçlı Kullanımı

12.2.1. Hilenin İşleyişi

12.2.2. Varlıkların Kişisel Amaçlı Kullanımını Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

12.3. İşletme Stok ve Duran Varlıklarının Çalınması

12.3.1. Hilenin İşleyişi

12.3.1. İşletme Varlıklarının Çalınmasının Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

12.4. Hileli Talepler, Transferler, Alış Raporları ve Satışlar

12.4.1. Hilenin İşleyişi

12.4.2. Hileli Talepler, Transferler, Alış Raporları ve Satışları Önlemek ve Ortaya Çıkartmak

12.5. Çalınma Sonucundaki Eksikliklerin Gizlenmesi

12.6. Stok ve Duran Varlık Hilelerinin Önlenmesi ve Ortaya Çıkartılması

12.6.1. Alım ve Depolama İşlevleri Üzerindeki Kontrol Prosedürleri

12.6.2. Malların Yüklenmesi ve Sevk Edilmesi

12.6.3. Stok Hırsızlıkları ile İlgili Hile Belirtileri

 

KISIM IV: HİLENİN ARAŞTIRILMASI

BÖLÜM 13 : HIRSIZLIK EYLEMİNİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER

13.1. Genel Açıklama

13.2. Araştırmanın Genel Tanımının Ortaya Konulması

13.3. Gözetim ve Örtülü Operasyonlar

13.4. Gözcülük Yoluyla Araştırma Yöntemleri

13.5. Fiziksel Kanıtların İncelenmesi Yöntemi

BÖLÜM 14: GİZLENME EYLEMİNİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

14.1. Belgeye Dayanan Kanıtların Elde Edilmesi

14.2. Belgelerin Kanıt Açısından İncelenmesi ve Analiz Edilmesi

BÖLÜM 15: DÖNÜŞTÜRME EYLEMİNİ

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

15.1. Genel Açıklama

15.2. Net Değer Analizleri

15.2.1 Genel Açıklama

15.2.2. Varlık Yöntemi Analizi

15.2.3. Harcama Yöntemi

BÖLÜM 16 : SORGULAMAYA YÖNELİK

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

16.1. Dürüstlük Testleri

16.1.1. Kalem ve Kağıt Testleri

16.2.2. El Yazısı Analizi

16.1.3. Ses Stres Analizi ve Yalan Makinaları

16.2. Mülakat ve Sorgulamalar

16.2.1. Genel Açıklamalar

16.2.2. Görüşülen Kişinin Tepkilerinin Anlaşılması ve Sınıflandırılması

16.2.2. Sorgulama Yaklaşımları

16.2.3. Sorgulama Esnasındaki Davranış Farklılıkları

16.2.5. Sorgulama Aşamaları

16.3. Hile Araştırma Uygulaması

 

KISIM V: HİLENİN ÖNLENMESİ

BÖLÜM 17: DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK VE YARDIMCI OLMA KÜLTÜRÜNÜN YARATILMASI

17.1. Genel Açıklama

17.2. Dürüst Kişilerin İşe Alınması ve Hileden Kaçınma Adına Eğitim Verilmesi

17.3. Olumlu Bir Çalışma Ortamının Yaratılması

17.4. İşletme Etik Kurallarının Geliştirilmesi

17.5. Çalışanlara Destek Programlarının Oluşturulması

 

BÖLÜM 18: HİLE OLASILIĞINI AZALTMAYA

YÖNELİK ÇALIŞMALAR

18.1. Hile Risklerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi

18.2. Tanımlanmış Risklerin Gerçekleşme Olasılığını Azaltacak Adımların Atılması

18.2.1. İç Kontrol ve Diğer Caydırıcı Önlemlerin Alınması

18.2.1.1 İç Kontrol Yapısının Oluşturulması

18.2.1.2. İşbirliğinin Önlenmesi

18.2.2. Satıcı ve Müşterilerin İşletme Politikaları Konusunda Uyarılmaları

18.2.3. Çalışanların Gözlenmesi

18.2.4. İhbar Hatlarının Oluşturulması

18.2.5. Cezalandırılma Korkusunun Yaratılması

18.3. Çok Yönlü Bir Hile Önleme Programının Hazırlanması

18.3.1. Genel Açıklama

18.3.2. Cari Model Uygulaması

18.3.3. Aktif Hile Programı Modeli Uygulanması

18.3.4. Örnek Hile Politikası Prosedürleri

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans