İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  GÖZDE UYGUR YAMAN
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  295 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  06 ŞUBAT 2016 ( Cumartesi )
  09 Nisan 2016 (Cumartesi)
  07 Ocak 2017 ( Cumartesi)

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, çalışma hayatının dinamik yapısı, yeni düzenleme ve çalışma biçimlerini gündeme taşımaktadır. Çalışma hayatındaki uzmanlık gerektiren bu işlerin varlığı, alt işveren kimliğinin oluşmasını sağlamıştır.

A) ALT İŞVEREN UYGULAMALARI:

 • Asıl İşveren  –  Alt İşveren (Taşeron) Tanımı,
 • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları,
 • İşyerinde Yürütülen Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Yardımcı İşler,
 • Asıl İşin Bir Bölümünde İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık  Gerektiren İşler,
 • Alt İşverenin Daha Önce Asıl İşverenin İşçisi Olarak Çalışmamış Olması,
 • İşçilerin Sadece Asıl İşverene Ait İşyerinde Çalıştırması,
 • Yazılı Alt İşverenlik Sözleşmesi,
 • Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar,
 • Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaanın Tanımı,
 • Muvazaanın İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Muvazaanın Hukuki ve Cezai Yaptırımları,
 • Muvazaalı Durum ve İş Mahkemesine İtiraz.

Hizmet akdi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 4/1/a bendi (işçi) kapsamında çalışanların bazı kazançları tamamen ya da kısmen, yine 5510 sayılı Kanun md. 80/1/b bendi hükmüne göre prime esas kazançlar toplamından istisna kılınmıştır.

B) SİGORTA PRİMİNE TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR:

 • Ayni Yardımlar,
 • Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları,
 • Görev Yollukları,
 • Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı, Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödeme ve Keşif Ücreti,
 • İhbar Tazminatı,
 • Kasa Tazminatı,
 • Yemek, Çocuk ve Aile Zamları,
 • Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarları,
 • Kötü Niyet Tazminatı / İş Güvencesi Tazminatı / Sendikal Tazminat / Ayrımcılık Tazminatı,
 • Hayat Sigortası.

İşyerlerinde iş akitlerinin feshedilmesi sürecinde işçi ve işveren yönünden hak mahrumiyetlerine kadar varan uygulamaların olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle fesih süreci (işten çıkarma) içerisinde işçinin ve işverenin yasal haklarını iyi bilmesi hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması anlamında son derece önemlidir.

C) İŞ AKDİNİN FESHİ HALİNDE İŞVEREN – İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • İşten Ayrılış Kodları,
 • İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme,
 • İbraname,
 • Tutanaklar,
 • Savunmalar,
 • Çalışma Belgesi,
 • Kolluk Kuvvetlerine Yapılan Bildirimler,
 • Kıdem – ihbar ödeme bordroları,
 • İhbar Öneli Süresi,
 • Yeni iş arama izni.

Şirketlerin personelleri ile en sık rastlanan ihtilafları ücretlendirme ve çalışma süreleri ile ilgili konulardır.

D) İŞ KANUNU’NDA ÇALIŞMA SÜRELERİ ve ŞEKİLLERİ

 • Çalışma Süreleri,
 • Genel Tatillerde Çalışma,
 • Hafta Tatilinde Çalışma,
 • Fazla Çalışma,
 • Gece Çalışması,
 • Serbest Zaman – Denkleştirme Uygulamaları,
 • Telafi Çalışması.

E)  ÇALIŞAN STATÜLERİ

 • Genç İşçi,
 • Stajyer,
 • Engelli personel.

İŞVEREN PRİM YÜKÜNÜ AZALTAN 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİK UYGULAMALARI.

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans