İnşaat Şirketlerine Yönelik; İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  425 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Özel İnşaatlar
 • Yap-Sat
 • Kat Karşılığı
 • Hasılat Paylaşımı Esası
 • Yatırım Amaçlı İnşaatlar
 • Satış Amaçlı İnşaatlar
 • İnşaat Taahhüt İşleri
 • Yıllara Yaygın(sari) İnşaat Taahhüt İşleri
 • İş Ortaklıkları
 • İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktifte Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde, Satmak Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktifte Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde, Kullanmak veya Kiraya Vermek Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin, Gerçek Kişilerin Şahsi Mülkleri Olan Arsaları Üzerinde Kat Karşılığı Yaptıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin, Başkalarının Aktiflerinde Kayıtlı Olan Arsaları Üzerinde Kat Karşılığı Yaptıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Kendi Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde, Kat Karşılığı Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktifte Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde, Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin, Gerçek Kişilerin Şahsi Mülkleri Olan Arsaları Üzerinde Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yaptıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin, Başkalarının Aktiflerinde Kayıtlı Olan Arsaları Üzerinde Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yaptıkları İnşaatlar
 • Şahsi Mülke Konu İnşaatlar
 • Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Vergilendirme, Değer Artış Kazancı-Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Belge Düzeni, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Gayrimenkul Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamaları
 • Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Uygulamaları
 • Özel İnşaatlar
 • Yap-Sat Şeklinde İnşaat İşlerindeVergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Kat Karşılığında, Arsanın Yükleniciye Devri Belge Düzeni, Fatura ve Kdv Uygulaması
 • Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Devretmesi Durumunda Vergi Uygulamaları-Değer Artış Kazancı
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması
 • Yüklenicinin m2 Birim İnşaat Maliyetinin Hesaplanması
 • Kat Karşılığında Arsa Sahibine Teslim Edilen Bağımsız Bölümler İçin Belge Düzeni, Fatura ve Kdv Uygulaması
 • Arsa Sahibinin Yükleniciye Fatura Düzenlemesi
 • Yüklenicinin Arsa Sahibine Fatura Düzenlemesi
 • Yüklenicinin Arsa Sahibine Teslim Ettiği Daire ve İşyerleri Dışında, Arsa Sahibine Yaptığı Nakdi veya Ayni Ödemelerin Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kat İrtifakı-Kat Mülkiyeti Genel Usul ve Esasları
 • Topraktan Satışlarda Fatura ve Kdv Uygulamaları
 • Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura ve Kdv Uygulaması
 • Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Fatura ve Belgelerin, Yüklenici Tarafından Gider/Maliyet Yazılıp-Yazılamayacağı
 • Yapı Denetim Hizmetlerinde Fatura ve Kdv Uygulaması
 • Yapı Denetim Hizmetlerinde KdvTevkifatı
 • Yapı Denetim Hizmet Faturalarının, Yüklenici Tarafından Kaydedilip-Kaydedilemeyeceği, Kdv İndirimi Usul ve Esasları
 • Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle İnşaat İşlerinde Usul ve Esaslar
 • Hasılat Paylaşımı Yönteminde Muhasebe Uygulamaları
 • Hasılat Paylaşımı Yönteminde, Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Vergilendirme Usul ve Esasları
 • Hasılat Paylaşımı Yönteminde, Yüklenicinin Vergisel Yükümlülükleri, Muhasebe Uygulamaları
 • Hasılat Paylaşımı Esasında, Değer Artış Kazancı Yönünden Arsa Sahibinin Yükümlülükleri- Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Şahısların, Kat Karşılığı Verdikleri Arsaları Karşılığında Aldıkları Daire veya İşyerlerinin Vergilendirilmesi-Değer Artış Kazancı –Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Arsa Sahibinin Kat Karşılığında Aldığı Daireleri Satması Durumunda Vergisel Yükümlülükleri-Deftere Tabi Olup-Olmaması, Ticari Kazanç ve Değer Artış Kazancı Yönünden Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Yap-Sat, Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımı yöntemlerinde Kdv Uygulamaları
 • İnşaat İşlerinde Uygulanan Kdv Oranları
 • 150 m2 Net Alan Konusu
 • 150 m2 Net Alan Uygulamasında Özellikli Durumlar-Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İndirimli Orana Tabi İnşaat İşlerinde Kdv İadesi Genel Usul ve Esasları
 • İnşaat Taahhüt İşleri, Usul ve Esasları
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Sözleşme
 • Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın(sari) İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Yanında Başka İşlerinde Bulunması Durumunda Geçici Vergi Uygulaması
 • Hakediş Belgesi-Fatura ve Kdv Uygulamaları
 • Geçici Kabul-Kesin Kabul Genel Usul ve Esasları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerine Özel Vergi Düzenlemeleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Tespiti, İşin Bitimi
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtımı
 • Vergi Tevkifatı (Stopaj) Uygulamaları
 • İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar
 • İş Ortaklıklarında Adi Ortaklık Şeklinde Yapılanmalarda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarında Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kurumların, Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarından Elde Ettikleri Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması
 • İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması
 • Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Uygulamaları
 • İndirilecek Kdv – İndirimi Kabul Edilmeyen Kdv Uygulamaları
 • Kdv Genel Tebliğlerinde Belirlenmiş Alıcılara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KdvTevkifatı Uygulamaları
 • KdvTevkifatı Uygulamasında, Yüklenici-Alt Yüklenici Sorumlulukları
 • İnşaat İşlerinde Dönem Kârı veya Zararının Tespiti
 • İnşaat İşlerinde Amortisman ve Yenileme Fonu Uygulamaları
 • Harcama-Maliyet-Gider Kavramları, İndirimi Kabul Edilen Giderler, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr/Zarar Uygulamaları
 • İnşaat Kazancının Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesiyle Beyanı Usul ve Esasları
 • Yıllık Beyanname Üzerinde İndirimler-İstisnalar Uygulamaları
 • İnşaat İşlerinde Bağış ve Yardımlar, İndirim Esasları
 • İnşaat İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesi Usul ve Esasları
 • İnşaat İşlerinde Sigorta Asgari İşçilik Uygulaması Usul ve Esasları
 • Özel İnşaatlarda Sigorta İlişiksizlik Belgesi Uygulaması
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Sigorta İlişiksizlik Belgesi Uygulaması
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) – Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Kapsamında, İnşaat İşlerinde Raporlama, Dönem Kârı veya Zararının Tespiti Usul ve Esasları
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans