(Online Eğitim) YMM Recep SELİMOĞLU Sunumuyla İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim Yarım Gün Sürecektir ( 4 Ders Saati )
  ( Soru-Cevap Uygulamalı )
  13.00 - 17:00
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Ücreti:

  2,000 TL + %20 KDV
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  10-11 Mayıs 2014 (Cumartesi - Pazar)
  7-8 Haziran 2014 (Cumartesi - Pazar)
  30-31 Ağustos 2014 (Cumartesi - Pazar)
  8-9 Kasım 2014 (Cumartesi - Pazar)
  30 Ocak 2016 ( Cumartesi)
  2-3 Mayıs 2015 (Cumartesi-Pazar)
  17-18 Ocak 2015 (Cumartesi - Pazar)
  27 Aralık 2015 ( Pazar )
  05 Mart 2016 ( Cumartesi)
  09 Nisan 2016 ( Cumartesi )
  21 Mayıs 2016 ( Cumartesi )
  18 Haziran 2016 ( Cumartesi )
  20 Ağustos 2016 ( Cumartesi)
  8 Ekim 2016 ( Cumartesi )
  28 Ocak 2017 ( Cumartesi )
  25 Şubat 2017 ( Cumartesi)
  03 Haziran 2017 ( Cumartesi)
  07 Ekim 2017 ( Cumartesi )
  09 Aralık 2017 ( Cumartesi )
  20 Ocak 2018 ( Cumartesi )
  31 Mart 2018 ( Cumartesi )
  8 Eylül 2018 ( Cumartesi )
  26 Ekim 2019 ( Cumartesi )
  3 Ekim 2020 ( Cumartesi )
  14 Kasım 2020 ( Cumartesi )
  23 Ocak 2021 ( Cumartesi )
  20 Şubat 2021 ( Cumartesi )
  2 Mayıs 2021 ( Pazar )
  27 Mayıs 2021 ( Perşembe )
  8 Ağustos 2021 ( Pazar )
  13 Kasım 2021 ( Cumartesi )
  9 Aralık 2021 ( Perşembe )
  14 Nisan 2022 ( Perşembe )
  12 Mayıs 2022 ( Perşembe )
  18 Haziran 2022 ( Cumartesi )
  3 Eylül 2022 ( Cumartesi )
  19 Kasım 2022 ( Cumartesi )
  28 Ocak 2023 ( Cumartesi )
  13 Şubat 2024 ( Salı )

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME MUHASEBE UYGULAMALARI (YAP-SAT / KAT KARŞILIĞI TAAHHÜT / HASILAT PAYLAŞIMI YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ)

 • Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan İnşaatlar
 • Başkaları Adına Yapılan İnşaatlar
 • Özel İnşaatlar
 • Gerçek Kişilerin Kendi Arsaları Üzerinde Kullanmak Veya Kiraya Vermek Amacıyla Kendilerinin Yaptıkları /Yaptırdıkları Özel İnşaatlar
 • Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Gayrimenkul Sermaye İradı (Gmsi) Vergilendirme Esasları
 • Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı Konusu Ve Vergilendirilmesi
 • İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla(Kullanmak/Kiraya Vermek) Yaptıkları İnşaatlar
 • Satmak Amacıyla Yapılan Özel İnşaatlar
 • Yap – Sat Uygulaması
 • Yap-Sat Şeklindeki Özel İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • İşletmelerin Aktifte Kayıtlı  Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar
 • Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Önemi
 • İnşaat İşlerinde Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti Usul Ve Esasları
 • Kat Karşılığında Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
 • Gerçek Kişilerde Şahsi Mülke Konu Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
 • Aktife Kayıtlı Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
 • Yap-Sat Veya Kat Karşılığı Şeklindeki Özel İnşaatlarda Topraktan Satışlarda Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Uygulaması
 • Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Uygulaması
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Kat Karşılığında Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması
 • Arsa Paylarının Karşılığında Teslim Edilen Daire Veya İşyerleri Dışında , Arsa Sahibine Yapılan Nakdi Veya Ayni Ödemelerin Yüklenici Açısından Muhasebe Uygulaması
 • Arsa Sahibine Teslim Edilen Yerler İçin KDV Uygulaması Ve Fatura Konusu, Faturanın Düzenlenmesi
 • Arsa Payı Devrinin, Arsa Payı Karşılığında Teslim Alınan Daire Veya İşyerlerinin Arsa Sahibi Açısından Vergisel Boyutu
 • Arsa Sahibinin, Teslim Aldığı Daire Veya İşyerlerini Satması, Değer Artış Kazancı – Ticari Kazanç Konusu
 • Kat Karşılığında Yüklenicinin Birim M2 Maliyetinin Hesaplanması
 • Özel İnşaatlarda KDV Uygulaması, KDV Oranları
 • 150 M2 Net Alan Konusu, Faydalı Alan Tespitinin KDV Açısından Önemi
 • Daire Veya İşyerlerinin İşletmeden Çekilmesi- Yüklenicinin Kendisine Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Konusu
 • Hasılat Paylaşımı  Esası Uygulaması
 • Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
 • Hasılat Paylaşımı Esasında Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Konusu
 • Özel İnşaatlarda Geçici Vergi Uygulaması
 • Özel İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmetleri Faturalarının Muhasebe Uygulaması, KDV İndirimi Konusu
 • İnşaat Taahhüt İşleri
 • Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşmenin Önemi
 • Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşleri
 • Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Gelir Vergisi Kanunu  Madde/42-43-44
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması
 • Vergi Tevkifatı (Stopaj) Konusu
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sözleşmeye Göre Başladığı Yılda Bitirilecek Olan İnşaat Taahhüt İşinin İzleyen Yıla Sarkması Durumunda Stopaj Uygulaması
 • Sözleşmeye Göre Yıllara Yaygın Biçimde Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin, Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Stopaj Uygulaması
 • Hakediş Belgesi / Hakediş Faturası
 • Geçici Kabul – Kesin Kabul
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde İşin Bitimi
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Hesaplanması
 • Geçici Kabulden Sonra Yapılan İşlerle İlgili Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin, Stopajların Mahsup Ve İadesi
 • İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar
 • Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Mükellefi  İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması
 • İş Ortaklıklarında Stopaj Uygulaması
 • İşletmelerin Aktife Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktife Kayıtlı Arsaları  Üzerinde  Kat Karşılığı Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı
 • Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 • Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı
 • Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası
 • Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda  Kurumlar Vergisi İstisnası
 • KDV Uygulamasında İndirilebilir KDV- İndirilemeyecek KDV
 • İnşaat İşlerinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Usul Ve Esasları
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans