İndirimli Oran ve Tevkifatlı İade İzahatlı Soru Cevap Anlatımı ( Online Eğitim )

 • Eğitmen:

  SMMM Murat YAMAN
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim Yarım Gün Sürecektir ( 4 Ders Saati )
  13.00 - 17.00 ( İhtiyaç Molası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

 • (119 No’lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte)
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi
 • İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi )
 • İade İçin Aranan Belgeler
 • Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler
 • İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu

 

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) 

(120 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte) HİS Uygulaması ve Sertifika Alabilmenin Şartları HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

 

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

(Tevkifat Uygulamalarında Konuya teknik olarak değinilecek ve iade işlemi aktarılacaktır. Dökümanlarda tüm tevkifat işlemlerine ilişkin izahatlar bulunacaktır)

 

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

 • İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
 • Tarafından Yapılan İşlemler
 • Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetler
 • Kiralama İşlemleri
 • Reklâm Verme İşlemleri

 

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI (KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte)

A- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

 • Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-
 • Proje Hizmetleri
 • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler
 • Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri
 • Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
 • İşgücü Temin Hizmetleri
 • Yapı Denetim Hizmetleri
 • Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı
 • Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
 • Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
 • Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
 • Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
 • Servis Taşımacılığı Hizmeti
 • Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri
 • Hizmetlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

B- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

 • Külçe Metal Teslimleri
 • Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi
 • Hurda Ve Atık Teslimi
 • Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
 • Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri
 • Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi
 • Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar
 • Teslimlerde Kısmi Tevkifatla ilgili Muhasebe Kayıtları ve Beyanname Düzeni

C- Tevkifat Uygulamasında Sınır

Belge Düzeni

 • Alıcıların Beyanı
 • Satıcıların Beyanı

E- Düzeltme İşlemleri

 • Mal İadeleri
 • Matrahta Değişiklik

F- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi

 • İade Uygulaması
 • Mahsuben İade Talepleri
 • Nakden İade Talepleri

G- İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar

 • Bildirim Zorunluluğu Ve Müteselsil Sorumluluk
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Diğer Hususlar

 

İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖZEL ESASLAR

Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar ve bu iadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması.

 • Hakkında SMİYB (Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge) Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri
 • Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri
 • Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunanların İade Talepleri
 • Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Müteselsil Sorumluluk Uygulaması ve Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları (KOD tablolarında yaralan mükelleflerden mal alan mükelleflerin iade talepleri ile ilgili sorunların çözülmesi)
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans