YMM Recep Selimoğlu Sunumuyla Muhasebede Yıl Sonu Kapanış İşlemleri Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi (İZMİR)

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, Double Tree By Hilton İzmir Airport 'ta yapılacaktır.
  Hotel Bilgileri: Tel: 0232 - 4980035 www.hilton.com.tr / DoubleTree/İzmir‎
  Adres: Fatih Mh. Ege Cad. N:4AGaziemir - İZMİR İZMİR
 • Ücreti:

  385 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  (Eğitimin dökümanları + Öğle yemeği + 1 Cofeebreak ücrete dahildir, Sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  30 Ocak 2014 (Perşembe)
  20 Aralık 2017 ( Çarşamba )
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi Ve Hesapların İşleyişi
 • Maliyet-Gider Hesaplarının İşleyişi
 • Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
 • Maliyet-Gider Hesapları İle Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
 • Bilanço Düzenlemesi
 • Vergi Usul Kanunu Değerleme Hükümleri
 • Hazır Değerlerde Dönem Sonu İşlemleri
 • Kasa Ve Bankadaki Yabancı Paraların Değerlemesi
 • Bankalardaki Vadeli Mevduatların Değerlemesi
 • Alınan Çeklerde Değerleme Ve Dönem Sonu İşlemleri
 • Verilen Çeklerde Değerleme Ve Dönem Sonu İşlemleri
 • Banka Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Değerleme
 • Menkul Kıymetlerde Dönem Sonu İşlemleri
 • Hisse Senetlerinde Değerleme
 • Yatırım Fonu Katılma Belgelerinde Değerleme
 • Devlet Tahvili-Hazine Bonosu Değerlemeleri
 • Eurobond Değerlemesi
 • Kıst Getirili Menkul Kıymet Gelirlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Repo Ve Ters Repo İşlemlerinde Vergi Muhasebe Uygulaması
 • Alıcılar Hesabında Dönem Sonu İşlemleri
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Karşılığı
 • Dövizli Alacaklarda Kur Değerlemesi, Kur Farklarında Fatura-Kdv Konusu
 • Alacak Senetlerinde Dönem Sonu İşlemleri
 • Reeskont İşlemleri Dönem Sonu Uygulamaları
 • 131-Ortaklardan Alacaklar Hesabında Dönem Sonu İşlemleri
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulaması
 • Stoklarda Dönem Sonu İşlemleri
 • Dönem Sonu Stoklarında Değerleme Yöntemleri
 • Alış Vade Farkları
 • Döviz Cinsinden Alışlarda Kur Farkları Uygulaması
 • Alışlarla İlgili Kredi Faizleri
 • Finansman Giderlerinden Stoklara Pay Verilmesi Uygulaması
 • Alış İadeleri Uygulaması
 • Alış İskontoları Uygulaması
 • Alış Ciro Primleri Uygulaması
 • Numune Mallarda Uygulama
 • Eşantiyon-Promosyon Uygulamaları
 • Konsinye Mallar –Konsinye Satışlar Uygulamaları
 • Kıymeti Düşen Mallarda Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Fireler
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
 • Elden Çıkarılacak Stoklar
 • Çalınan Mallar Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Zarar Gören Emtiada Vergi Muhasebe Uygulaması
 • Sigorta Tazminatları Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Stoklarda Değer Düşüklüğünün Tespiti Ve Karşılık Uygulaması
 • Stoklarda Düşük Bedelle Değerleme-Vergi Uygulaması
 • Ortak Giderlerden Stoklara Pay Verilmesi Uygulaması
 • Satışların Maliyetinin Tespiti Uygulamaları
 • Satılan Ticari Mallar Maliyeti
 • Satılan Mamuller Maliyeti
 • Satılan Hizmet Maliyeti
 • Gelecek Aylara Ve Yıllara Ait Giderlerde Uygulamalar
 • Peşin Ödenen Kiralar – Sigorta Poliçe Giderleri
 • Gelir Tahakkukları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Hizmet Maliyetlerinde Raporlama
 • Hakedişlerde Raporlama
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Tevkifatı-Stopaj
 • Peşin Ödenen Vergiler-Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
 • Geçici Vergi Uygulamaları
 • Mali Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Maddi Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri
 • Banka Kredisiyle Alınan Duran Varlıklarda Faiz Ve Kur Farkları
 • Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • Amortisman Konusu Ve Amortisman Uygulamaları
 • Kıst Amortisman Uygulaması
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Uygulama
 • Yenileme Fonu Uygulaması
 • Özel Maliyetler Konusu-Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri
 • Finansal Kiralama-Leasıng İşlemlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Banka Kredileri Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
 • Alınan Ve Verilen Sipariş Avansları
 • Alınan Ve Verilen Depozitolar/Teminatlar
 • 331-Ortaklara Borçlar Hesabında Dönem Sonu İşlemleri
 • Örtülü Sermaye Uygulaması
 • Ödenmeyen Vergi Ve Sgk Prmlerinde Dönem Sonu İşlemleri
 • Gelecek Aylara Ve Yıllara Ait Gelirler
 • Gider Tahakkukları
 • Faturası Geç Gelen Elektrik/Su Vb.Giderlerde Dönem Sonu İşlemleri
 • Geçmiş Yıllar Kârları Ve Geçmiş Yıllar Zararları
 • Ticari K/Z, Mali K/Z Kavramları
 • Ticari K/Z Dan Mali K/Z’a Geçiş Uygulamaları
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler-Kkeg Uygulamaları
 • Vergiden İstisna Gelirler/İndirimler
 • Dönem Kârı Üzerinden Kurumlar Vergisi Hesaplanması
 • Kurumlar Vergisi Karşılığının Muhasebe Uygulamaları
 • Geçmiş Yıllar Ticari Zararları
 • Geçmiş Yıllar Mali Zararları
 • Vergi Matrahından İndirilebilir Geçmiş Yıllar Zararlarında Uygulama
 • Bağış Ve Yardımlarda Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kdv Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı’nın Tespiti
 • Kâr Dağıtımında Vergi Ve Muhasebe Uygulaması
 • Gerçek Kişilerde Vergilendirme
 • Gelirin Tanımı, Gelir Unsurları
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Genel Usul Ve Esasları
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Genel Usul Ve Esasları
 • Tfrs (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Bilanço Düzenlenmesinde Genel Usul Ve Esaslar
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans