Dar Mükellefiyet Eğitimi (Online Eğitim)

 • Eğitmen:

  Haşmet YILDIRIM
  ( Bağımsız Denetçi )
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 3 Saat Sürecektir
  10.00 - 13.00
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

DAR MÜKELLEFİYET  

 1. Safi Kurum kazancı

1.1. Dar Mükellef Kurumlarda Kazanç ve İratlar

1.1.1. Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Elde Edilen Ticari Kazançlar

1.1.2. Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Zirai İşletmeden Elde Edilen Kazançlar

1.1.3. Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Elde Edilen Serbest Meslek Kazançları

1.1.4. Taşınır ve Taşınmazların ile Hakların Türkiye’de Kiralanmasından Elde Edilen İratlar

1.1.5. Türkiye’de Elde Edilen Menkul Sermaye İratları

1.1.6. Türkiye’de Elde Edilen Diğer Kazanç ve İratlar

1.2. Safi Kurum Kazancında Tespitinde Ayrıca İndirilemeyecek Giderler

1.3. Dar Mükellef Kurumlarda Örtülü Sermaye

1.4. Dar Mükellef Kurumlarda Tasfiye ve Kısmi Bölünmeye İlişkin Uygulama

 1. Dar Mükellefiyette Beyan

2.1. Beyan Esası

2.2. Vergilendirme Dönemi ve Beyan

 1. Özel Beyan

3.1. Özel Beyanın Niteliği

3.2. Özel Beyannamenin Verilme Zamanı

3.3. Özel Beyannamenin Verilme Yeri

3.4. Özel Beyannamenin İçeriği ve Ekleri

3.5. Özel Beyanname İle İlgili Örnekler

 1. Verginin Tarhı ve Ödenmesi

 4.1. Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve Tarh Yeri

4.2. Ödeme Süresi

 1. Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname

 5.1. Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi

5.1.1. Genel Açıklama

5.1.2. Kesintiye Tabi Kazanç ve İratlar

5.1.3. Kesintiye Tabi Olmayan Kazanç ve İratlar

5.1.4. Vergi Kesintisi Yapacak Olanlar

5.1.5. Vergi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlar ve Vergi Kesintisinin Yapılması

5.1.5.1. YSİO Hakediş Bedelleri

5.1.5.2. Serbest Meslek Kazançları

5.1.5.3. Gayrimenkul Sermaye İratları

5.1.5.4. Menkul Sermaye İratları

5.1.5.5. Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Alınan Bedeller

5.1.5.6. Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kar payları

5.1.5.7. Yurt Dışı İştirak Kazançları Üzerinden Dar Mükellefe Dağıtılacak Kar Payları

5.1.5.8. Sergi ve Panayır Kazançları

5.1.5.9. Dar Mükellef Kurumlarca Kurum Bünyesinde Yapılacak Kesintisi

5.1.5.10. Dar Mükelleflerce Yapılan Türev İşlemlerde Vergi Kesintisi

5.1.5.10.1. Forward İşlemleri

5.1.5.10.2. Swap İşlemleri

(a) Para swapı

(b) Faiz swapı

5.1.5.10.3. Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Primi

5.1.5.10.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri

5.1.5.10.5. Aracı Kuruluş Varantları

5.1.5.11. VUK’un 11’inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Ödemeler

5.1.6. Kesintiye Tabi Tutulmuş Olan Kazanç ve İratların Beyanında Serbestlik

5.1.7. Beyan Edilmesi Zorunlu Olan Kesintiye Tabi Tutulmuş Kazanç ve İratlar

5.1.8. Diğer Hususlar

5.1.9. KVK’nın 30’uncu Maddesine Göre Yapılacak Kesintilerle İlgili Örnekler

 1. GVK’nın Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılacak Vergi Kesintisi
 2. Muhtasar Beyanname

7.1. Beyannamenin Verilme Yeri ve Süresi

7.2. Muhtasar Beyanname İle İlgili Örnekler

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans