Daha Az Vergi Ödemenin Yasal Yolları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM ŞAHİN KAMACI
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 7 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  350 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

Eğitimin adına bakarak merakla eğitimi hızlıca inceleyenler veya eğitime katılmak isteyenler olabileceği gibi Maliye İdaresinde görevli olanlar veya müşavir arkadaşlarımız sonunda vergi kaçırmanın yöntemlerini gösteren bir eğitim diyebilirler. Ancak şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu eğitim vergi kanunları, tebliğler, sirkülerler, özelgeler, Maliye Bakanlığı bültenleri ve Maliye İdaresinin görüşü temel alınarak hazırlanmıştır.

Bu eğitimde, mükelleflere yasal haklarının neler olduğu hatırlatılarak, mükelleflerin yasal haklarını kullanmaları halinde daha az vergi ve ceza ödemelerini sağlayacak kanun hükümlerinden bazılarına yer verilmiştir.

Vergi denetmeni ve vergi müfettişi olarak çalıştığım yıllarda, mükelleflerin yasal olmayan yollarla vergi matrahını aşındırmaya yönelik çabalarını ve karşılığında cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kaldıklarını, ayrıca mükellefler tarafından yasal haklarının da tam olarak kullanılmadığını gördüm. Bu eğitimde, mükelleflerin vergi kanunlarını usulüne göre uygulamaları, Maliye İdaresinin görüşünü takip etmeleri ve bazı ihtilaflı konularda ise dava açmaları halinde vergisel olarak avantaj sağlamalarına imkan veren bazı kanun maddeleri açıklanmıştır.

Son personel alımları ile birlikte vergi müfettişi ve yardımcısı sayısı 14.10.2015 tarihi itibariyle toplam 9301’dir. Bu denli büyük bir denetim gücüyle Maliye İdaresinin eli gittikçe güçlenmektedir. Mükelleflere tavsiyemiz yasal olmayan yollarla vergi matrahını aşındırmamalarıdır. Ancak mükellefler, Kanunla verilen haklara ve Maliye İdaresinin çıkardığı tebliğlerle veya verdiği özelgelerle açıklamalarda bulunduğu konulara ilişkin olarak yasal haklarını kullanmalıdırlar.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

791.000,10tl’ye kadar işyeri kira gelirlerine gelir vergisi yok.

Kira gelirleriniz için gerçek gider yöntemini seçin.

Satacağınız gayrimenkulü 5 yıl elde bulundurun.

Satacağı gayrimenkulü 5 yıldan daha kısa süre elde bulunduranlar için daha az  vergi ödeme yolları.

2015 yılında 316.400,00 TL’ye kadar kar payına vergi yok.

Eğitim ve sağlık giderlerini gelir vergisi matrahından indirmeyi unutmayın.

Limited şirketinizi tür değiştirerek anonim şirkete çevirin.

İşçiler için yapılan yemek giderlerine dikkat edin!

Usulüne uygun olarak öğrencilere burs verin.

Binde5 götürü giderden yararlanın.

Melek yatırımcılara 350.000 TL’ye kadar gelir vergisi yok.

Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlara tanınan istisna uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden Sağlanan kazançlarda istisna uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisnadan yararlanabilirsiniz.

Yurtdışı iştirak kazançları istisnasından yararlanabilirsiniz.

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan indirimden yararlanabilirsiniz.

Sınai mülkiyet hakları istisnasından yararlanabilirsiniz.

Devralınan şirketin zararlarını şirket karınızdan mahsup edebilir, devreden

KDV’lerini de kullanabilirsiniz.

Şartları taşıyan bağış ve yardımları beyanlarınızda indirim olarak gösterebilirsiniz.

Serbest bölgelerde üretim yapan mükellefler gelir ve kurumlar vergisi ödemezler.

İndirimli vergi uygulamasından yararlanarak daha az vergi ödeyebilirsiniz.

Girişim sermayesi fonu ayırabilirsiniz.

Yenileme fonu ayırarak çıkan karı 3 yıl erteleyebilirsiniz.

Şüpheli alacak karşılığı ayırabilirsiniz.

Değersiz alacakları doğrudan gider veya zarar yazabilirsiniz.

Vazgeçilen alacakları kullanarak vergi ödemelerinizi 3 yıl erteleyebilirsiniz.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirsiniz.

Vergi borcunuzun silinmesini isteyebilirsiniz.

İhtirazi kayıtla beyanname verebilirsiniz.

Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanabilirsiniz.

Tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilirsiniz.

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme.

Yanılma ve görüş değişikliği hükümlerinden yararlanabilirsiniz.

Dava açabilirsiniz.

Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonuna başvurun.

VUK’un274. maddesine göre değerleme yapın.

Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırın.

Olağanüstü amortisman ayırabilirsiniz.

31.12.1945tarihinden önce iktisap edilmiş gayrimenkullerin satışına vergi yok.

Alacak senetlerine ve alınan çeklere reeskont ayırın.

Gayrimenkullerin değerlemesinde seçimlik hakkınızı kullanın.

Faiz ve kur farkı giderleri için seçimlik hakkınızı kullanın.

Emtia maliyetinin tespitinde seçimlik hakkınızı kullanın.

Veraset mi, ivazsız intikal mi yoksa satış yapmak mı daha avantajlı?

İndirimli ÖTV uygulamasından yararlanabilir üstüne KDV iadesi alabilirsiniz.

Taşınmaz ve iştirak hissesi satışında KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Faaliyetine son veren mükellefler, sonraki döneme devreden KDV’lerini gider olarak yazabilirler.

Revizyon ve kontrol işlemleri yaptırın.

Alanında uzman mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle çalışın.

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans