Covid-19 Pandemisi Sürecinde İş Hukukuna Yansıyanlar (Online Eğitim)

 • Eğitmen:

  SMMM SEVDA ELMAS
  SGK UZMANI & EĞİTİMCİ
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 1 Gün Sürecektir ( 5 Ders Saati )
  13.00 - 18:00 ( İhtiyaç Molası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

1- COVİD-19 SÜRECİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

 • İşçi – işveren ilişkisi açısından Koronavirüs (Covid-19) salgını,
 • İSG İşveren yükümlülükleri (Covid-19 sorumluluğu,)
 • İşyerinde çalışmanın durması,
 • Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve iş hukuku süreç yönetimi,
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işçinin itiraz hakkı var mıdır?
 • İş müfettişlerinin denetimlerde sorduğu sorulara hazır mıyız??? İPC ile karşılaşmamak için hangi tedbirleri almalıyız ?
 • Yersiz ödemeler ve hesap hatalarının tespiti, düzeltilmesi ve denetimlere hazırlık,

 

2- COVİD-19 VE İŞÇİ ÖZLÜK HAKLARI YÖNETİMİ

 • İşverenin iş durması sonucu oluşan hak ve yükümlülükleri nelerdir?
 • Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nin niçin 1 hafta sonrası İşkur tarafından ödeniyor?
 • Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve İPC larını önleme tedbirleri
 • KÇÖ Yersiz ödemeler ve hesap hatalarının tespiti, düzeltilmesi
 • İş Kanununa göre işçi özlük dosyasında olması gereken zorunlu-gerekli evraklar nelerdir?
 • İş sözleşmesi türleri nelerdir? İş sözleşmeleri ispat aracı mıdır? İş sözleşmelerinin hukuki geçerlilikleri ve hukuki süreçte dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) na göre İşçi Hakkındaki Özlük Dosyasındaki Özel Bilgilerin Korunması
 • Covid-19 süreleri yıllık izin/kıdem tazminatı hesaplamalarını nasıl etkileyecek?

 

3- İŞ SÜRECİ YÖNETİMİ

 • Covid-19 sebebiyle Kısmi çalışma yapan işçinin çalışma şart ve sürelerine dair hazırlanması gereken evraklar nelerdir?
 • İşçilere Eşit davranma ilkesi karşısında işverenin sorumlulukları ve karşılaşabileceği müeyyideler nelerdir?
 • Mazeret izinleri, yıllık izinler, Covid-19 ücretsiz izinleri, KÇÖ izinleri , resmi tatil izinleri, zorunlu afet vb çalışılmayan sürelere ilişkin ücret bordroya nasıl yansıtılmalı ve SGK primleri hesaplamaları nasıl yapılmalıdır?
 • İş hukukuna göre hak düşürücü süreler nelerdir? İşçi-işveren ilişkileri yönetimindeki yeri ve önemi nedir?

 

4- İŞ AKDİ FESİH YÖNETİMİ

 • Covid-19 sürecinde iş akdi feshi/istifa edilmesinin hukuki sonuçları nelerdir?
 • İş güvencesi nedir? Kimler kapsama dahilindedir? İşveren vekilleri neden iş güvencesi kapsamında değildir?
 • İş akdi fesih koşulları nelerdir?
 • Tutanak, ihtar ve savunma gerektiren haller nelerdir?
 • İkale (Bozma Sözleşmesi) nasıl hazırlanır?
 • Covid-19 Pandemisi süresi içinde 4857/17 ye göre İhbar süreli iş akdi feshi yapılabilir mi?
 • İhbar süresi içinde “Yıllık izin” kullandırılabilir mi?
 • İşe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir?
 • Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlarına hangi ödemeler dahildir?
 • Kötü niyet Tazminatı nedir? Hangi hallerde hak sahibi olunur?

 

4- SORU-CEVAP

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans