Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (Online Eğitim)

 • Eğitmen:

  Haşmet YILDIRIM
  ( Bağımsız Denetçi )
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 4 Saat Sürecektir
  13.00 - 17.00
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları  

 1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Ana Unsurları

1.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanacağı Vergiler

1.2. Ç.V.Ö.A.’larda Tanımlanan Terimler ve Tanımlama Yapılmayan Durumlarda Terime Yüklenecek Anlamın Belirlenmesi

1.3. İşyeri

1.3.1. İnşaat Şantiyeleri ve Montaj İşlerinin İş Yeri Oluşturması

1.3.2. Hizmet İşyeri

1.3.3. Elektronik Ticarette İşyeri

1.3.4. Yardımcı Nitelikteki Faaliyetlerin İş yeri Oluşturmaması ve Daimi Temsilcilik

1.4. Gayrimenkul Varlıklar

1.4.1. Kapsama Giren Gayrimenkul Varlıklar

1.4.2. Bir Şirketin Hisselerine Sahip Olunmasının Gayrimenkul Varlıklardan Yararlanma Hakkı Sağlaması

1.5. Ticari Kazançlar

1.6. Uluslararası Taşımacılık

1.7. Bağımlı Teşebbüslerden Elde Edilen Gelirler

1.8. Temettüler

1.8.1. Tanımı ve Unsurları

1.8.2. Örtülü Sermaye ve Temettü İlişkisi

1.8.3. Temettülerde Vergilendirme Kuralı

1.8.4. Temettü Elde Ediş Olayı ile Diğer Akit Devlette Bulunan İşyeri Arasında Etkin Bir Bağ Bulunması

1.8.5. Gerçek Lehdar Kavramı ve Temettü Vergilemesi

1.8.6. Bir Akit Devlet Mukimi Şirket Diğer Devlet Kaynaklı Kazaçlarını Dağıttığında Bu Diğer Devletin Temettü Vergilemesi Yapamaması

1.9. Faizler

1.10. Gayrimaddi Hak Bedelleri

1.10.1. Tanım

1.10.2. Gayrimaddi Hak Bedellerinde Vergileme Hakkı

1.10.3. Bilgisayar Program ve Yazılım Bedelleri

1.10.4. Know-How (Teknik Bilgi)

1.10.5. Sınai, Ticari veya Bilimsel Techizatın Kullanma Hakkı veya Kullanma İmtiyazı

1.11. Sermaye Değer Artış kazançlar

1.11.1. Gayrimenkul Varlıkların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.11.2. Gayrimenkul Varlıklar Dışında Bir İş Yerinin Aktifine Kayıtlı Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.11.3. Uluslararası Trafikte İşletilen Gemi, Uçak ve Kara Nakil Vasıtalarının Elden Çıkarılması

1.11.4. Pay Senedi ve Tahvillerin Elden Çıkarılması

1.12. Serbest Meslek Kazançları

1.12.1. Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin Gelir Unsurunun Türkiye’nin Taraf Olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında Düzenlenme Biçimleri

1.12.2. ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisini Belirleyen Unsurlar

1.12.3. Özellikli Hususlar

Genel Kural

Teşebbüsler Yönünden Kalma Süresi Hesabı

Aynı veya Bağlı Proje Kapsamında Süre hesabı

1.12.4. ÇVÖ Anlaşması Hükümlerinin İç Hukuk İle İlişkisi

Genel Çerçeve

Tevkifat Uygulaması

1.12.5. İade Başvuruları

1.13. Bağımlı Faaliyetler

1.14. İdarecilere Yapılan ödemeler

1.15. Sanatçı ve Sporcular

1.16. Emekli Maaşları

1.17. Kamu Görevlileri

1.18. Profesörler (Öğretmenler)

1.19. Öğrenciler

1.20. Diğer Gelirler

1.21. Çifte Vergilemeyi Önleme Yöntemleri

1.21.1. İstisna ve Mahsup Yöntemleri

1.21.2. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesinde İade Uygulaması

1.22. Ayrım Yapılmaması

1.23. Bilgi Değişimi

1.23.1. Genel Olarak Bilgi Değişimi

1.23.2. ÇVÖA 26’ncı Madde Kapsamında Bilgi Değişimi

1.23.3. FATCA Anlaşması Kapsamında Bilgi Değişimi

1.24. Diplomasi ve Konsolosluk Memurları

1.25. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Karşılıklı Anlaşma Usulü

 1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanmasına İlişkin Örnekler

 

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans