A’dan – Z’ye Konkordato Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM Haldun GÜLER
  ( Sorumlu Denetçi Konkordato Komiseri)

 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 3 Gün Sürecektir
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  1.200 + %8 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  16-17-18 Kasım 2018 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Hukukçular, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Mühendisler, Bilirkişiler v.b Konkordato Komiseri Olabilecek Herkes için: 

 • İcra İflas Kanunu Çerçevesinde A’dan Z’ye Konkordato Mevzuatı Eğitimi
 • Konkordato Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • İcra İflas Kanunu Çerçevesinde Konkordato Komiserliği Eğitimi,
 • Konkordato Komiserliği İle İlgili Yasal Mevzuat,
 • Konkordato Komiserliği Uygulamasına İlişkin Açıklamalar,
 • Konkordato Komiserliği Uygulaması Sırasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Finansmancılar, Muhasebe Servisi Yetkilileri ve Çalışanları:

 • Konkordato Ön Projesi Hazırlama Eğitimi
 • İnşaat Firması İçin Örnek Konkordato Projesi Hazırlama Uygulaması
 • Ticaret Firması (Mal Alım Satımı Yapan Firma) İçin Örnek Konkordato Projesi Hazırlama Uygulaması

Ticaret Erbabı, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Bankacılar,  Muhasebe Servisi Yetkilileri ve Çalışanları:

 • Konkordato Alan Firmadan Olan Alacaklar İçin Yasal Mevzuat Çerçevesinde Yapılacak İşlemler.
 • Konkordato Tarihi Öncesi Oluşmuş ve Sonrası Oluşacak Alacakların Yasal Mevzuat Çerçevesinde Durumu
 • Rehinli Alacakların Durumu
 • Konkordatoya Tabi Alacak İçin Tenzilat Yapmak Zorunlu mu?
 • Konkordatoya Tabi Alacak İçin Vade Yapmak Zorunlu mu?
 • Konkordatoya Tabi Alacak İçin Faiz Yürütülebilir mi?
 • Başlanmış ve Başlayacak Hacizlerin Konkordato Karşısındaki Durumu
 • Konkordatonun Konusuna Girmeyen Alacaklar

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1) KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ ve İFLAS ERTELEME İLE FARKLARI

Konkordatonun Tanımı

Konkordatonun Türleri

Yapılış Tarzına Göre

Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu

Vade Konkordatosu

Karma Konkordato

Yapılış Zamanına Göre

İflas Dışı Adi Konkordato

İflas İçi Konkordato

Yapılış Amacına Göre

Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato

Mal Varlığının Terki ile Konkordato

İflas Erteleme ile Konkordatonun Farkları

İflas Ertelemenin Şartları

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Faydalanması, Gerçek kişilerin Faydalanamaması,

Borca Batıklık

İyileştirme Projesi

Fevkalade Mühletten Faydalanılmamış Olması

Alacaklıların Korunması

Bilirkişi İncelemesi

İflas Erteleme ile Konkordatonun Karşılaştırılması

2) İFLAS DIŞI ADİ KONKORDATO

Geçici Mühlet

Geçici Mühlet Talebi ve Konkordatonun Başlangıcı

Geçici Mühlete Başvurabilecek Kişiler

Borçlunun Müracaatı ve Tacir Olma Şartı Olmaksızın Herkesin Başvurabilmesi, Borca Batıklık Şartının Aranmaması

Alacaklının Müracaatı İle Konkordato Talebi, Alacaklıların Sadece İflasa Tabi Olan Borçlular Hakkında Konkordato Talep Edebilmesi

Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

İflasa Tabi Kişilerde Yetkili Mahkeme

İflasa Tabi Olmayan Kişilerde Yetkili Mahkeme

Geçici Mühlet Talebinin İçeriği

Talebin Çekişmesiz Yargı İşi Olması

Basit Yargılama İlkesinin Uygulanması

Kendiliğinden Araştırma İlkesi

Geçici Mühlet Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordato Ön Projesi

Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler

Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre ve Borçlunun İflası Halinde Alacaklılara Ödenecek Tutarları Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo

Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste

Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanacak Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklifin Gerçekleşmesinin Kuvvetle Muhtemel Olduğunu Gösteren Finansal Analiz Raporu

Yargılama Giderleri ve Harçlar

Geçici Mühlet Kararı

Belgelerin Eksiksiz Olması Halinde Mahkeme Tarafından Derhal Geçici Mühlet Kararı Verilmesi

Geçici Mühlet Kararının Sonuçları

Kararın Alacaklılar Açısından Sonuçları

Kararın Borçlu Açısından Sonuçları

Kararın Sözleşmeler Açısından Sonuçları

Borçlu Aleyhine Başlatılmış yada Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akibeti ve Sonuçları

Komiser Atanması

Geçici Mühlette Alacaklılarla Toplantı Yapılmaması, Komiserin Sadece İzleme Yapması

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaması.

Geçici Mühlet Kararının İlanı ve Mahkemece Gerekli Yerlere Bildirilmesi

Geçici Mühlet Kararına İtiraz

Geçici Mühletin Süresi ve Uzatılması

Geçici Mühlet Süresi

Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması Talebinin Kim Tarafından Yapılacağı ve Ne Zaman Yapılacağı

Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması

Kesin Mühlet

Kesin Mühlet Kararı ve Kararın Verilme Zamanı

Mahkemenin Kararı Vermek İçin Duruşma Yapmak Zorunluluğu

Kesin Mühlet Kararının Derhal Sonuç Doğurması

Kesin Mühlet Süresi

Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması

İİK Madde 304’ e göre Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması

Komiserin Görev Süresinin Uzatılması yada Yeni Komiser Atanması

Kesin Mühlet Talebinin Reddine Karşı İtiraz

Borçlunun Mal Varlığının Tespiti

Alacaklılar Açısından Yapılacaklar

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmesi.

Alacaklar Konusunda Borçlunun Görüşlerinin Alınması

Rehinli Alacakların Durumu

Çekişmeli Alacakların Durumu

Kesin Mühletin Sonuçları

Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları

Borçlu Aleyhine Başlatılmış yada Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akibeti ve Sonuçları

Kesin Mühlette imtiyazlı alacakların durumu.

Rehinle temin edilmiş  alacakların dışındaki alacaklara faiz işletilemeyeceği.

Takas Hükümleri

Hacizli Malların Durumu

Alacağının Devri Sözleşmelerinin Durumu

Konusu Para Olmayan Alacakların Dönüştürülmesi

Alacaklılar Kurulu

Alacaklılar Kurulu Oluşturulması

Alacaklılar Kurulu Oluşturulmasının Zorunlu Olduğu Durumlar

Alacaklılar Kurulunun Sayısı

Alacaklılar Kurulunun Toplanma Zamanı

Alacaklılar Kuruluna Ücret Ödenip Ödenmeyeceği

Alacaklılar Kurulu Kararlarında Oy Nisabı

Borçlara Faiz İşletilip, İşletilemeyeceği

Rehinli Alacaklılarla Yapılacak Toplantı

Konkordatonun Tasdiki 

Konkordatonun Tasdik Oylamasında Oy Kullanacak Alacaklılar, Kullanılan Oyun Sonradan Değiştirilip, Değiştirilmeyeceği

Konkordatonun Tasdikine İlişkin Komiserin Yazacağı Rapor

Konkordatonun Tasdik Şartları

Konkordatonun Tasdikinin Sonuçları

Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin  Sonuçları

Konkordatonun Tamamen yada Kısmi Feshi

Konkordatonun Uygulamasında Yapılacak Suistimallere Verilecek Cezalar

Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksilten Borçlulara Verilecek Ceza,

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçluya verilecek ceza

İflas ve Konkordato İşlerinde Özel Menfaat Temin Eden Kişilere Verilecek Ceza

Konkordato Komiserini Hataya Düşüren Ve Konkordatonun Koşullarına Uymayan Borçlu Veya Üçüncü Kişilere Verilecek Ceza

Konkordato Komiserliği 

Konkordato Komiserini Sahip Olması Gereken Nitelikler

Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Komisere Yasak İşler

Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri

Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri

Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini İle İletişimi

Konkordato Komiseri Sicili

Komiser Ücreti ve Ücretin Niteliği, Ücretin Nasıl Ödeneceği

Komiserin Görevleri

Komiserler Kurulu Kararı Defteri

Borçlunun Mal Varlığının Tespiti

Komiserin Geçici Mühletteki Görevleri

Komiserin Kesin Mühletteki Görevleri

Komiserin Alacaklılar Kuruluna İlişkin  Görevleri

Borçlunun Taraf Olduğu ve Konkordatonun Başarıya Ulaşmasını Engelleyen Sözleşmelerin Komiserin Teklifi ile Feshi

Rehinli Malların Değerlerinin Tespiti

Borçlunun Aktifini Arttırıcı ve Faaliyetinin Devamı İçin Gerekli Sözleşmelerin Devamı İçin Komiserce Onay Verilmesi

Komiserin yapmış olduğu her işlem için İİK m. 8’e istinaden tutanak tutmak zorunluluğu

Komiser hakkında yapılacak şikayetler.

Konkordato Uygulamasında Yaşanan Sorunlar  

Grup Şirketlerinin Birbirlerinden Olan Alacaklarının Durumu,
Verilen Sipariş Avanslarının Durumu,
Serbest Meslek Alacaklarının Durumu.
KDV İade Alacakları, Alacak Olarak Sayılmalı mı?
Şirketin Yurt Dışında Mallarının Bulunması Durumunda Bu Malların Değerlemesinde Yaşanan Sorunlar
İnşaat Firmalarında Ortakların Mal Varlıkları İle Kefil Olmaları Durumunda Yaşanacak Sorunlar
İflas Ertelemede Kefile Gidilemeyeceği Yönündeki Yargıtay Kararının Konkordatoda Uygulamasında Geçerliliği
Rehinli Borçlarda Kefile Gidilmesi Durumunda HUMK’ daki Dava Arkadaşlığı Yolunun Kullanılabilirliği.
Konkordato Talep Eden Şirket İçin Rehnedilen Kefilin Gayrimenkulü Satılabilir mi?
Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesi Nedeniyle Yaşanan Sıkıntılar
İş Ortaklıklarının Konkordato Karşısındaki Durumu ?
Taşeron İşçilerine Ödenecek Ücretlerin İmtiyaz Durumu ?
Konkordato Sürecinde Sözleşmelerin Geçersizliği Kuralının Yap-Sat Sözleşmelerine Uygulanabilirliği
Konkordato Sürecinde Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Durumu
Konkordato Sürecinde Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Durumu
Baraj, Yol İnşaatı Gibi Uzun Süreli Yıllara Sari İşler Yapan Şirketlerin Konkordato Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar.
Yabancı Para Cinsinden Alacak ve Borçların Durumu
Verilen Çeklere İlişkin Ceza Davalarının Durumu
İnşaat Firmalarında Keşif Artışlarında Verilecek Teminatlarda Yaşanan Sıkıntılar.
Ticari Mal Alım Satımı İle Uğraşan Firmaların Konkordato Almaları Durumunda Firmanın Kayıtlı Stokları İle Reel Stokları Arasındaki Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar.
Ticari Mal Alım Satımı İle Uğraşan Firmaların Konkordato Sürecinde Faturasız Mal Alıp Satmaları Durumunda Yaşanacak Sorunlar
Konkordatoda Dava Dilekçesinin Önemi

Konkordato Ön Projesi

Ön Projenin Tanımı

Ön Projenin Önemi

Ön Projede Bulunması Gereken Bölümler

Yasal Dayanak ve Genel Bilgi

Defter Tastik Bilgileri

Şirketin    Genel    Çalışma    Sistemi    İle   Ekonomik Sıkıntıya Girmesinin  Ve Konkordato İstemesinin  Nedenleri    Hakkında   Bilgi

Şirketin Mali Tabloları Hakkında Bilgi

Şirketin Borçları Hakkında Bilgi

Şirketin Son Üç Yıllık Mali Tabloları Hakkında Bilgi

Şirketin Son Üç Yıla Ait Mali  Tablolarının  Karşılaştırmalı Oran  Analizleri

Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre  Ve Borçlunun İflâsı Hâlinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktarların Karşılaştırılması

Konkordato Ön Projesi Teklifi Ve Teklifin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Mali Kaynağın Nasıl Sağlanacağına İlişkin Açıklamalar (Nakit Akım Tablosu)

Sonuç

Örnek Ön Proje Çalışması (Ticari Mal Alım Satımı Yapan Firma)

Örnek Ön Proje Çalışması (İnşaat Firması)

Diğer Konkordato Türleri

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

İflas İçi Konkordato

BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans