Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi

 • Toplam Eğitim Saati:

  14 DERS SAATİ
  (Eğitim 2 gün sürecektir.)
 • Saatler:

  10.00 - 17:00
  (1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir.)
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8
  BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Katılımcı Sayısı:

  Kontenjanlarımız sınırlıdır!
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Ücreti:

  425 TL + KDV ( %18 )
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
ÖN KAYIT FORMU
 • Ad Soyad:

 • Telefon:

 • E-Posta:

 • Şehir:

 • Mesajınız:

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi Konu Başlıkları:

- Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
- Muhasebe Kayıtlarında Yapılan Hataların Tespiti
- Tek Düzen Hesap Planına Uygun Doğru Mali Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Uygulamalar
- Muhasebe Kayıt Hatalarının Dönem Kârı veya Zararına Etkileri
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Muhasebe Kayıtlarından ve Mali Tabloların Hazırlanmasından Doğan Mesleki ve Vergisel Sorumlulukları-Sınırlı Uygunluk Denetimi
- Hesapların İşleyişine İlişkin Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Geçici Vergi Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
- Kdv Uygulamasında Yapılan Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
- Gelir Tablosunun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Bilançonun Hazırlanmasında ve Sunumunda Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Ticari Bilanço – Mali Bilanço Kavramları ve Uygulamaları
- Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Uygulamaları
- Ticari K/Z’dan Mali K/Z’a Geçişte Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Giderlerle İlgili Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Tespiti
- Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen (KKEG) Giderlerin Tespiti
- Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubunda Yapılan Hataların Tespiti
- Dönem Kârı Üzerinden Hesaplanan Vergi Karşılıklarının Ayrılması İle
İlgili Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Ticari Zararlar-Mali Zararlar Uygulamaları
- Fatura ve Belge Düzenine İlişkin Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanamesi Üzerinde Yapılan Hatalı Uygulamaların Tespiti
- Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
- İşletme Türlerine Göre Tek Düzen Hesap Planı (THP) Uygulamaları
- Ticaret İşletmelerinde THP Uygulamaları
- Mamul Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
- Hizmet Üretim İşletmelerinde THP Uygulamaları
- Yıllara Yaygın (sari) İnşaat Taahhüt İşlerinde THP Uygulamaları
- Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Hesaplar
- Hesapların , Tek Düzen Hesap Planına Uygun Olarak İşleyişleri Uygulamaları
- Hatalı Hesap İşleyişlerinin Mali Tablolara Etkileri
- Bilanço Biçimsel Yapısı ve Bilanço Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
- Gelir Tablosu Biçimsel Yapısı ve Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
- Maliyet ve Gider Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
- 7/A Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
- 7/B Seçeneğinde Muhasebe Uygulamaları
- Yansıtma Hesaplarının İşleyişi
- Gider/Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması Uygulamaları
- Dönem Kârı Üzerinden Vergi Karşılıklarının Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Uygulamaları
- Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması Uygulamaları
- Muhasebenin Temel Kavramları
- İşletme Kavramı, İşletme Türleri
- İşletmenin Kuruluşu, Sermaye – Sermaye Taahhütleri
- Ödenmiş Sermaye – Ödenmemiş Sermaye
- Özsermaye-Özkaynak Kavramları
- Hesap Kavramı-Hesap Dönemi
- Hesaplar -Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
- Hesaplarda Kod Sistemi
- Borçlu Hesaplar / Alacaklı Hesaplar
- Hesap Bakiyesi/Kalanı
- Hesapların Açılması
- Hesapların İşleyişi
- Hesapların Devri / Kapatılması
- Mali / Finansal Tablolar
- Temel Mali Tablolar
- Ek Mali Tablolar
- Bilanço Tanımı
- Bilanço Teknik Yapısı
- Aktif / Varlık Tanımları
- Pasif / Kaynak / Borçlar Kavramları
- Kısa Vade / Uzun Vade Kavramları
- Yabancı Kaynaklar
- Sınıf – Grup – Hesap Kavramları
- Bilanço Unsurları/ Sınıfları
- Dönen Varlıklar
- Duran Varlıklar
- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
- Özkaynaklar
- Bilanço Grupları
- Hazır Değerler
- Menkul Kıymetler
- Ticari Alacaklar
- Diğer Alacaklar
- Stoklar
- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
- Gelecek Aylara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
- Diğer Dönen Varlıklar
- Mali Duran Varlıklar
- Maddi Duran Varlıklar
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
- Gelecek Yıllara Ait Giderler / Gelir Tahakkukları
- Mali Borçlar
- Ticari Borçlar
- Diğer Borçlar
- Alınan Avanslar
- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
- Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
- Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları
- Gelecek Aylara Ait Gelirler / Gider Tahakkukları
- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
- Ödenmiş Sermaye
- Sermaye Yedekleri
- Kâr Yedekleri
- Geçmiş Yıllar Kârları
- Geçmiş Yıllar Zararları
- Dönem Net Kârı / Zararı
- Bilanço Hesapları
- 100- Kasa
- 101- Alınan Çekler
- 102-Bankalar
- 103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
- 108-Diğer Hazır Değerler
- 110-Hisse Senetleri
- 111-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
- 112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
- 118-Diğer Menkul Kıymetler
- 119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 120-Alıcılar
- 121-Alacak Senetleri
- 122-Alacak Senetleri Reeskontu(-)
- 126-Verilen Depozito ve Teminatlar
- 127-Diğer Ticari Alacaklar
- 128-Şüpheli Ticari Alacaklar
- 129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
- 131-Ortaklardan Alacaklar
- 132-İştiraklerden Alacaklar
- 133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
- 135-Personelden Alacaklar
- 136-Diğer Çeşitli Alacaklar
- 137-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
- 138-Şüpheli Diğer Alacaklar
- 139-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
- 150-İlk Madde ve Malzeme
- 151-Yarı Mamuller – Üretim
- 152-Mamuller
- 153-Ticari Mallar
- 157-Diğer Stoklar
- 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 159-Verilen Sipariş Avansları
- 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
- 180-Gelecek Aylara Ait Giderler
- 181-Gelir Tahakkukları
- 190-Devreden Katma Değer Vergisi
- 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi
- 192-Diğer Katma Değer Vergisi
- 193-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
- 195-İş Avansları
- 196-Personel Avansları
- 197-Sayım ve Tesellüm Noksanları
- 198-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
- 199-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
- 240-Bağlı Menkul Kıymetler
- 241-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 242-İştirakler
- 243-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
- 244-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 245-Bağlı Ortaklıklar
- 246-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahütleri(-)
- 247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 248-Diğer Mali Duran Varlıklar
- 249-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
- 250-Arazi ve Arsalar
- 251-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
- 252-Binalar
- 253-Tesis Makine ve Cihazlar
- 254-Taşıtlar
- 255-Demirbaşlar
- 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar
- 257-Birikmiş Amortismanlar
- 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar
- 259-Verilen Avanslar
- 260-Haklar
- 261-Şerefiye
- 262-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
- 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 264-Özel Maliyetler
- 267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- 268-Birikmiş Amortismanlar(-)
- 269-Verilen Avanslar
- 271-Arama Giderleri
- 272-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
- 277-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
- 278-Birikmiş Tükenme Payları
- 279-Verilen Avanslar
- 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler
- 281-Gelir Tahakkukları
- 292-Diğer Katma Değer Vergisi
- 293-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
- 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
- 297-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
- 298-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
- 299-Birikmiş Amortismanlar(-)
- 300-Banka Kredileri
- 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
- 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
- 303-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
- 304-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
- 305-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
- 306-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
- 308-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
- 309-Diğer Mali Borçlar
- 320-Satıcılar
- 321-Borç Senetleri
- 322-Borç Senetleri Reeskontu(-)
- 326-Alınan Depozito ve Teminatlar
- 329-Diğer Ticari Borçlar
- 331-Ortaklara Borçlar
- 332-İştiraklere Borçlar
- 333-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
- 335-Personele Borçlar
- 336-Diğer Çeşitli Borçlar
- 337-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
- 340-Alınan Sipariş Avansları
- 349-Alınan Diğer Avanslar
- 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
- 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar
- 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yük.
- 370-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
- 371-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)
- 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı
- 373-Maliyet Giderleri Karşılığı
- 379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
- 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler
- 381-Gider Tahakkukları
- 391-Hesaplanan Kdv
- 392-Diğer Kdv
- 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
- 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
- 405-Çıkarılmış Tahviller
- 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- 493-Tesise Katılma Payları
- 500-Sermaye
- 501-Ödenmemiş Sermaye(-)
- 520-Hisse Senetleri İhraç Primleri
- 521-Hisse Senedi İptal Kârları
- 529-Diğer Sermaye Yedekleri
- 540-Yasal Yedekler
- 541-Statü Yedekleri
- 542-Olağanüstü Yedekler
- 548-Diğer Kâr Yedekleri
- 549-Özel Fonlar
- 570-Geçmiş Yıllar Kârları
- 580-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
- 590-Dönem Net Kârı
- 591-Dönem Net Zararı(-)
- Nazım Hesaplar ve İşleyişi
- Bilançonun Hazırlanması ve Sunumu
- Bilanço Dip Notları
- Faaliyet Konularına Göre İşletme Türleri
- Ticaret İşletmesi
- Mamul Üretim İşletmesi
- Hizmet İşletmesi
- Harcama / Maliyet Kavramları
- Gelir / Gider Kavramları
- Kâr / Zarar Kavramları
- Esas Faaliyet / Diğer Faaliyet Kavramları
- Gelir Tablosu Teknik Yapısı
- Gelir Tablosu Unsurları
- Brüt Satış Kârı/Zararı
- Faaliyet Kârı/Zararı
- Olağan Kâr/Zarar
- Dönem Kârı/Zararı
- Brüt Satışlar
- Satış İndirimleri(-)
- Net Satışlar
- Satışların Maliyeti(-)
- Faaliyet Giderleri (-)
- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir/Kârlar
- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider/Zararlar(-)
- Finansman Giderleri(-)
- Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir/Kârlar
- Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gider/Zararlar(-)
- Dönem Kârı veya Zararı
- Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı(-)
- Dönem Net Kârı veya Zararı
- Gelir Tablosu Hesapları
- 600-Yurt İçi Satışlar
- 601-Yurt Dışı Satışlar
- 602-Diğer Gelirler
- 610-Satıştan İadeler(-)
- 611-Satış İskontoları(-)
- 612-Diğer İndirimler
- 620-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
- 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
- 622-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
- 623-Diğer Satışların Maliyeti(-)
- 630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
- 631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
- 632-Genel Yönetim Giderleri(-)
- 640-İştiraklerden Temettü Gelirleri
- 641-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
- 642-Faiz Gelirleri
- 643-Komisyon Gelirleri
- 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar
- 649-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar
- 652-Reeskont Faiz Giderleri(-)
- 653-Komisyon Giderleri(-)
- 654-Karşılık Giderleri(-)
- 659-Diğer Gider ve Zararlar(-)
- 660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
- 661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
- 671-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
- 679-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
- 680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
- 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
- 689-Diğer Olağandışı Gider veZararlar(-)
- 690-Dönem Kârı veya Zararı
- 691-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
- 692-Dönem Net Kârı veya Zararı
- Kabul Edilen Giderler
- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)
- Ticari Kâr Zarar / Mali Kâr Zarar Kavramları
- Ticari Kâr Zarar’dan Mali Kâr Zarar’a Geçiş Uygulamaları
- Ticari Bilanço Kârı/Zararı
- Mali Bilanço Kârı/Zararı
- Geçmiş Yıllar Ticari Zararları
- Geçmiş Yıllar Mali Zararları
- Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
- Dönem Net Kârı veya Zararının Bilançoya Aktarılması
- Maliyet ve Gider Hesapları İşleyişi
- Gider Yeri / Gider Çeşidi Kavramları
- 7/A Seçeneği
- Maliyet / Gider Hesap Grupları
- 70-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
- 71-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
- 72-Direkt İşçilik Giderleri
- 73-Genel Üretim Giderleri
- 74-Hizmet Üretim Maliyeti
- 75-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 76-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
- 77-Genel Yönetim Giderleri
- 78-Finansman Giderleri
- Yansıtma Hesapları ve İşleyişi
- Bütçe /Kapasite ve Fark Hesaplarının İşleyişi
- Maliyet /Gider Hesapları
- 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
- 701-Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
- 710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
- 711-Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı
- 712-Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
- 713-Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı
- 720-Direkt İşçilik Giderleri
- 721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
- 722-Direkt İşçilik Ücret Farkları
- 723-Direkt İşçilik Zaman Farkları
- 730-Genel Üretim Giderleri
- 731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
- 732-Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
- 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
- 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
- 740-Hizmet Üretim Maliyeti
- 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
- 742-Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
- 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 751-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
- 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
- 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
- 761-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
- 762-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
- 770-Genel Yönetim Giderleri
- 771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
- 772-Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
- 780-Finansman Giderleri
- 781-Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
- 782-Finansman Giderleri Fark Hesabı
- 7/B Seçeneği
- Gider Çeşitleri
- 790-İlk Madde ve Malzeme Giderleri
- 791-İşçi Ücret ve Giderleri
- 792-Memur Ücret ve Giderleri
- 793-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
- 794-Çeşitli Giderler
- 795-Vergi Resim ve Harçlar
- 796-Amortismanlar ve Tükenme Payları
- 797-Finansman Giderleri
- 798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
- 799-Üretim Maliyeti Hesabı
- Ticaret İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Ticari Mallar/ Alım-Satım İşlemleri
- Mamul Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
- Direkt İşçilik Giderleri
- Genel Üretim Giderleri
- Dönem Üretim Maliyetinin Hesaplanması
- Yarı Mamuller/Üretim Tespiti
- Mamuller
- Satılan Mamuller Maliyetinin Hesaplanması
- Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/A Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Aynı Yılda Başlayan ve Tamamlanan Hizmet Üretimi
- Yıllara Yaygın(Sari) Hizmet Üretimi
- Ticaret İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Mamul Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Mamul Üretim Maliyetinin Tespiti
- Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
- Hizmet Üretim İşletmelerinde 7/B Maliyet/Gider Hesapları İşleyişi
- Hizmet Üretim Maliyetinin Tespiti
- Gider Dağıtım Anahtarı / Gider Yerlerine Dağıtım Tablosu
- Maliyet / Gider Hesaplarının Gelir Tablosuna Aktarılması
- Maliyet / Gider Hesaplarının Kapatılması
- Gelir Tablosunun Hazırlanması ve Sunumu
- Gelir Tablosu Dipnotları
- Türkiye Finansal Raporlama Standartları- Türkiye Muhasebe Standartları (TFRS/TMS) Sürecinde Muhasebe Kayıtların Önemi, Gerçeğe Uygun Raporlama
- Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Temel Analizler- Rasyolar- Mali Tablolar Tahlili Teknikleri
- Bankalar ve Kredi Veren Kuruluşlara Sunulan Bilanço ve Gelir Tablolarının Hazırlanmasında Muhasebe Kayıtlarının Önemi ve Tek Düzen Hesap Planına Uygunluğu- TFRS/TMS Uygulamasına Geçiş Hazırlığı

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları, Hatalı Kayıtların Beyannamelere ve Mali Tablolara Etkileri Eğitimi
Eğitmen
YMM RECEP SELİMOĞLU
Yer
Beşiktaş / İST.
Paylaş
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans
 • Referans